Chiều 3/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng" nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn ĐảngChủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội III của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tại tọa đàm, báo cáo viên-giáo sư, tiến sỹ triết học Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài-nhân lực, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã chia sẻ về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh.

Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã nêu khái quát tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác được kết tinh trong bản Di chúc 1.000 từ, đang được Đảng, Nhà nước trân trọng, xếp vào bảo vật quốc gia .

Đặc biệt, bản Di chúc không chỉ là bảo vật mà còn là pháp bảo, tức là phương pháp quý báu để hành động, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, phương hướng phát triển của dân tộc.

Bên cạnh đó, bản Di chúc cũng thể hiện cô đọng tư tưởng, nhân cách, bản lĩnh của một vị lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

[Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh được nhân dân giao phó]

Theo giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, điều này thể hiện tầm nhìn xa cũng như tầm vóc tư tưởng của Bác. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử đã cho thấy, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định mọi thành công, thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trước tình hình mới, nhiệm vụ mới sẽ đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới: sự lãnh đạo của Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu… Bởi vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mang hàm nghĩa sâu xa, toàn diện trên các mặt tư tưởng, đạo đức, tổ chức, phương pháp, phong cách...

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại cả phương Đông lẫn phương Tây mà Người đã tiếp cận được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách, vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Đa số cán bộ, đảng viên của Đảng đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, những tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mặt trái của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển khoa học và công nghệ... dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trước yêu cầu của tình hình mới, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay được đặt ra như một nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ của dân tộc và thời đại.

Tọa đàm chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa to lớn, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh ; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]