(Baothanhhoa.vn) - Để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo” 2023 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Triển khai thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo”

Để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo” 2023 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Triển khai thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo”

Dân vận khéo góp phần xây dựng NTM ở xã Quảng Hòa (Quảng Xương). (Ảnh: Thu Thủy)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ công tác dân vận chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của hệ thống chính trị; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại cơ quan đơn vị với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân. Cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.Tập trung hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm.Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tiến bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…Thực hiện tốt việc lấy ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình Nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết, chính đáng của Nhân dân, đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước, tập thể và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.Phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên tham gia cùng với các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.

TS


TS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]