(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-11, Thành uỷ TP Thanh Hoá long trọng tổ chức toạ đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ thành phố (15-11-1945-15-11-2020).

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Sáng 15-11, Thành uỷ TP Thanh Hoá long trọng tổ chức toạ đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ thành phố (15-11-1945-15-11-2020).

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá; đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí là lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá đã trình bày diễn văn ôn lại 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ thành phố, diễn văn nêu rõ: Cách đây vừa tròn 75 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 15-11-1945, Chi bộ cộng sản đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ TP Thanh Hóa ngày nay được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định bước trưởng thành, lớn mạnh của phong trào cách mạng thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường; với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, liên tục phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đọc diễn văn tại buổi tọa đàm

Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ TP Thanh Hóa luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn đề ra những quyết sách phù hợp; bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng ý thức đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ và bảo vệ; Đảng bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới ngày nay.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, trải qua từng giai đoạn lịch sử, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các địa phương bạn, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh CNH, HĐH, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo trong Nhân dân, làm biến đổi sâu sắc, toàn diện bộ mặt đô thị, thực sự xứng đáng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, chính trị và khoa học - kỹ thuật của tỉnh; đô thị cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với Trung bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thành phố đã phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quán triệt sâu sắc các quan điểm phát triển của Đảng, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra định hướng phát triển của thành phố trong 5 năm tới, đó là: “Xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”. Định hướng trên là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, đồng thời cũng là khát khao của Nhân dân thành phố.

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã khẳng định và đánh giá cao sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ thành phố trong suốt 75 năm qua, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: Cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc, sâu sát địa phương và cơ sở, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điệu hành theo tinh thần: Việc gì đã rõ, đã chín, đã rất cần thiết, thật sự có hiệu quả thì tập trung làm và làm dứt điểm; xác định cho được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cho từng năm và của nhiệm kỳ, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực của doanh nghiệp và trong nhân dân để phát triển kinh tế để tạo ra diên mạo mới cho thành phố trong 5 năm tới. Quan tâm giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” mà trọng tâm là xây dựng cốt cách, hình ảnh công dân thành phố Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị thành phố Thanh Hoá tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đồng thời thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá 11, 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng,với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sang tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra; xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trao tặng Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ thành phố.

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 25 tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020.

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ TPThanh Hoá

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thanh Hoá cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]