(Baothanhhoa.vn) - Xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn giữ vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, do vậy Thị ủy Bỉm Sơn đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn giữ vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, do vậy Thị ủy Bỉm Sơn đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Cuộc họp đảng ủy mở rộng tại Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Để nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thị xã cam kết nêu gương trong công tác và trong cuộc sống, trong đó có cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; bảo vệ người đấu tranh, tố cáo chống tiêu cực và xử lý đối với hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đối với tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích chung.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Nói đi đôi với làm”; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nêu gương trước; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ...

Đặc biệt, tùy theo tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị mà bí thư, người đứng đầu lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để trao đổi cách giải quyết và phấn đấu khắc phục trong thời gian cụ thể. Đối với cấp thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, phức tạp để thực hiện như: Thu hút đầu tư vào địa bàn; tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đấu giá đất và các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, môi trường; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tập trung cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đổi mới phong cách công tác của đội ngũ cán bộ... để tập trung thực hiện. Đối với cơ sở, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung rà soát, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhiều đơn vị đã căn cứ vào tình hình thực tế, tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét, như: Đảng bộ cơ quan UBND thị xã đề cao đạo đức công vụ, đổi mới tác phong, phong cách của cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ nhân dân. Đảng bộ các phường: Lam Sơn, Ba Đình, Đông Sơn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, khắc phục sai phạm trong quản lý tài nguyên và giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án đầu tư. Đảng bộ các xã: Hà Lan, Quang Trung mở rộng diện tích trồng cây có giá trị kinh tế cao, xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ Quân sự, Công an thị xã thực hiện chương trình hành động: Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Bỉm Sơn gương mẫu, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ... Bên cạnh việc giao quyền, xác định trách nhiệm, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn yêu cầu người đứng đầu các cấp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc, mâu thuẫn khi mới phát sinh dẫn đến khiếu kiện, gây mất đoàn kết. Vì vậy, hơn 3 năm qua đã hạn chế số cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn: Kinh nghiệm rút ra trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở thị xã là đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ đứng đầu có vai trò quyết định trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Vì vậy, ngoài việc tạo điều kiện để người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu công việc, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bài và ảnh: Phan Nga {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]