(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Huyện ủy Tĩnh Gia luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh thông qua việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6HhuqHDgEnhurh14bq24buvw4114bq24bq64bqgxqB1R1HDlUnhurh14bq2S0nhurh1xqB24bq2dUbhurzEkEh1xqDhu5Thu6/hu5d14bq44bq8dkh14buWdsag4buXdUbhu7B1R+G7msODxqB14bq24bug4buvdS55SeG6uHXDlHUueUnhurh14bqwTnXhurrhu5rFqERJdeG6veG7gknhurp1MeG6vOG7r+G7ny/hurrDueG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjLDguG7r+G6snThu6HhuqHhurrDmknhurh1SeG7s0h14buY4bua4buv4buXdTLhu5rFqERJdeG7oMWodeG6veG7gknhurp1MeG6vOG7r3VH4buaS0l14bq24bq64bucdcag4buU4buISeG6uHXhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4dcagT3XhurbhurpS4bq2deG6tHlJ4bq4dcag4buUw41J4bq4deG7lnjhurbhurrhu5d1w5nDmknhurh1SHhJ4bq6dcag4bq6S0nhurh14buY4bua4buvdcOZ4bq8ROG6tnVJw4BJ4bq4deG6tuG7r8ONdeG6tuG6uuG6oMagdUdRw5VJ4bq4deG6tktJ4bq4dcagduG6tnVG4bq8xJBIdcag4buU4buv4buXdeG6uOG6vHZIdeG7lnbGoHXhu51h4bq9MeG6u+G7o3Xhurbhu6Dhu6914bq24bqg4buSdeG7oMWodcOZd3Xhu6DFqHXhurDhu69JdUbhurzEkEh1xqDhu5Thu6914budw6o6YeG6veG7o3XhurZ24bq2deG6tuG6oOG7kuG7l3VJ4bq64bu3SHVG4buA4buSdcag4bq64buO4bq8deG7kuG6unbGoHXhurrhurxESXVJ4bq6w5pJ4bq4dcagTUl1xqB44bq84buXdeG6unhJdeG6tuG6ukLhu5d14buW4buv4bq8deG7kuG6unhIdeG6tuG7oOG7r3XhurZ2SXXhurBO4buXdeG6tHlJ4bq4dcOZ4bq84bqqSXXDmXd1xqBPdeG6tuG6ulLhurZ14bq0eUnhurh14bq0xJB14bq24bq64bqgSXXhurbhurrhu4ZJ4bq64buXdUbhurrhu7XhurZ14buS4bq64bue4bq2dUbhu4Dhu5J1xqDhurrhu47hurzhu5d1xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdeG6uuG6vEThu5p14buY4buaeXVJ4bq64bq8REh1w5nhu5514bq24bq6w4pJ4bq6dcag4buU4buA4buXdUfDvUnhurp14bq0eMONdeG7kuG6unbGoHXGoOG7lOG6vMSQSXVG4bq8SeG6unXGoEJ1LXXhu6bDvXXhurpO4bq8deG7nWHhur0txKky4bujxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah14buSO8OCScagw4Lhu5R04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6vDvDgknGoMOC4buUdHXhu5bGoMWoR8OC4buNdOG7pOG6vOG6ssag4bq64buZdeG7qcO6w7rhu5Lhu6bhu5V14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7mXXFqcO5xrDhu5Lhu6bhu5V0deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tuG6sknGoeG6sOG7r8ONxqDhurrhu69J4bq64bq6w43hu6/GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/DueG7reG7p+G7rS/DueG7q+G7q+G6ssaww7rhu7HDucWpxrDhu6fGoMaw4burw7rFqcO6R8O6xqHhu4Thu5Lhurjhu5Phu5Thu43hu63FqcawdHXhu69HxqDhu4104bqhw4BJ4bq4deG6tuG7r8ONdeG6tuG6uuG6oMagdUdRw5VJ4bq4deG6tktJ4bq4dcagduG6tnVG4bq8xJBIdcag4buU4buv4buXdeG6uOG6vHZIdeG7lnbGoOG7l3VG4buwdUfhu5rDg8agdeG6tuG7oOG7r3UueUnhurh1w5R1LnlJ4bq4deG6sE514bq64buaxahESXXhur3hu4JJ4bq6dTHhurzhu690dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSO+G7r+G7ksag4bq8w41JdOG7oTt2SXXhurBOdcOqOmHhur11MuG7msWoREl14bugxah14bq94buCSeG6unUx4bq84buvdeG6uOG6vOG7r8ONdeG6sOG7r0l14bq2S0nhurh1xqB24bq2dWHhur0x4bq7deG6undJ4bq4dcag4bq6dknhurjGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6E74buzSXXhurZSdcOZd8ONdeG6tuG6ulHDkknhurh1xqDhu5Thur5J4bq6dUZCdeG6usONeOG6tuG6unXhurZLSeG6uHXGoHbhurZ1YeG6vTHhurt14bq0Q3Xhu5Thu6/hu5d1SeG6uOG7r8WodcagU3XhurThuqLhu5p1SeG7s0jhu5d14bq24bqg4buSdeG7oMWodeG6tnbhurZ14bq24bqg4buSdeG6uuG7msWoREl14bq94buCSeG6unUx4bq84buvdcag4bq6UeG7jknhurh14bum4buaxajhuqpJdeG7mOG7muG7r0l1xqDDgEh1R8O9SeG6unXhurR4w43hu5d14bq24bq64buGdeG6tHjDjXXhurZLSeG6uHXGoHbhurZ1YeG6vTHhurvhu5d1xqDhurrhurx14bq6d0nhurp1RuG7sHVH4buaw4PGoHXGoOG6usOCw4114buS4bq6UcOSSeG6uHXhurbhurrDgEh1RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3XhurbDjHXGoOG7lOG7iEnhurh1xqDDgEjhu5d1xqDhu5Thu4hJ4bq4deG6tOG6vMSQSOG7l3Xhurjhurx2SHXhu5Z2xqB1SMOUdeG7lE5J4bq44buVdcagw4Phu5J1xqDhu5Thu5pJ4bq4dWHhur0x4bq7dcOZ4bq8ROG6tnXGoE914bq24bq6UuG6tnXhu5jhu5p2SXXGoOG7lOG6vETGoOG7l3XGoOG7lOG6vMSQSXVG4bq64buv4bq8dcag4bq6VOG6tnXhurrhurxESXXhurZ24bq2deG6tuG6uuG7oHXGoOG7lFHDkknhurjhu5d14bq24bq6w4pJ4bq6deG7lnbhurbhurrhu5d14bq24bq64buGdcag4bq64buA4buXdUnhurjhurrhu4B14buY4buaxahCxqDhu5d14bq0Q3V2SXXhu6bDgMWodeG6slRJ4bq44buXdeG7kuG6unbGoHXGoOG7lOG6vMSQSXVh4bq9LcSpMuG7l3XhurB5w4114bq0eUh14buY4buaTOG6tnXhu5Lhurrhu4pJ4bq4deKAk3Xhu69JdUnhurxJ4bq64buXdeG6tktJ4bq4dcagduG6tnXhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4dS55SeG6uOG7l3Xhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4deG6ukR1xqDhurpMSeG6uHXhurbhurrDiknhurp1xqDhu5Thu4Dhu5d1w5nhurxE4bq2dUbhurrhu7XhurZ14buS4bq64bue4bq24buXdeG7llXhu6914bq24bq6w5rhu691xqDhurrhurxC4buadeG7lsOMxqDhu5d1RuG6uuG7msWoQsagdeG6tOG6vMSQSHXhu5bhu6/hu5p1RuG6vMSQSHXhurThurzEkEh1xqDhurrDgsONdcag4bq8SeG6unXGoOG6uuG6okl14bqh4bq44bq64buAdeG7mOG7msWoQsagdeG6veG7lOG7mknhurh1UcOSSeG6uHXFqXXhu51G4bq6w4zhu691xKkz4buXdcSpMzPhu6Phu5V1R8O9SeG6unXhurR4w43hu5d14bq24bq64buGdeG6tHjDjXXhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4dUlLSeG6uHXGoOG6uktJdUjhu4zhurzhu5d14bq44bq8eeG6vHXhu5jhu5rFqELGoHVJ4bq6w5pJ4bq4dcOZUeG7jEnhurh1SOG7teG6tuG7l3XGoE1JdcageOG6vHXGoOG7lMONSeG6uHXhurjhurx54bq8deG7kuG6usOMSeG6uHVI4bu5xqB14bqw4bu3SeG6uMahdS7hu4BJ4bq6dUbhu6h1xqDhurrDgsONdeG7mOG7msWodeG6tuG6ukJ1R3dIdcOZ4bq8ROG6tuG7l3Xhur3hurpR4buOSeG6uHXGoOG7lFThurZ1MuG7msWoREl14bugxah1SeG6uOG6usOCdcOqOmHhur11MuG7msWoREl14bugxah14bqwdsONdeG6tnbDjXXGoOG6vknhurp14bq64bq+SeG6uuG7l3VGQsagdeG7mOG7mnl14bq2S0nhurh1xqB24bq2dWHhur0x4bq7dcOZd3XGoOG6uuG6vHXhurp3SeG6unVG4buwdUfhu5rDg8agdcag4buUw41J4bq4dS55SeG6uOG7lXXhurRDdeG7lOG7r3Xhurbhurrhu6B1xqDhu5RRw5JJ4bq44buXdeG6uOG6vHnhurx14buS4bq6duG7knXGoOG6ulThurZ14bq64bq8REnhu5d1RkLGoHXhu5jhu5p5deG6tMO9dcageMONdeG7llR1T0l14bq04buASeG6unVJ4bq44buvxah1xqB44bq8deG6tsOSdeG7lsOUdcOZd3VJw4BJ4bq4deG6tuG7r8ONdUnhu7NJ4bq4dUdU4bq2dUfDvUnhurp14bq0eMONdeG6tuG7oOG7r3XhurbhuqDhu5J14bugxajhu5d1xqBPdeG6tuG6ulLhurZ14bq0eUnhurjGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6EuTUnhurh14bq24bq6w4p1w6Hhuqp14buL4buzSXXhur3hurpLSeG6uOG7l3U74bq64bugdUnhurrhurxESHXDqjph4bq9dTLhu5rFqERJdeG7oMWo4buXdeG6tuG6usONdeG6sOG6vELGoOG7mXUuxJB14bq6w414xqB14bq0Tknhurh1YeG6vTHhurt14bq0eMagdeG6uuG6vEThu5p14buY4buaeXXhurbhu6/DjeG7l3XDqjph4bq9dTLhu5rFqERJdeG7oMWodeG6tuG6uuG7oHXhurROSeG6uHXGoOG6uuG7r0h1SFHhu5p14bq24bq6w411OuG7r0l14bq94bq6UeG7jknhurh1w5nhu551MuG7msWoREl14bugxah14bumw4DFqHXhurJUSeG6uHVGQnXhurrDjXjhurbhurp1w5l3dcagT3XhurbhurpS4bq2dcag4bq6VOG6tnXhurrhurxESXXhurbhurpRw5JJ4bq4dcag4buU4bq+SeG6unVh4bq9MeG6u3Xhu5Lhurrhu6J14bq6w5Xhu5J1w5nhu4zhurx1xqDhur5J4bq6deG6uuG6vknhurp1xqDhurpU4bq2dcagQnXGoHjhurx14bq04buA4buvdeG7kuG6ulHDkknhurjhu5V14buY4buadnXGoOG7lOG6vknhurp1YeG6vTHhurt1RuG6uktJ4bq4deG6uMOAxah14bumdsONdcag4buUTkl14bq2S0nhurh1w5nhurxE4bq2deG6tuG7oOG7r3XGoE914bq24bq6UuG6tnXDmXd14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJxqF14bq94buzSeG6uHXhurZR4buOSeG6uHXhurZLSeG6uHXGoHbhurZ1xqDhu5rFqOG6qkl1xqDhu5Thu5rFqENJdcOZQ3VI4bue4bq2deG6tMOK4bq24bq64buXdcavdUnhurjhurrhu4Lhu6914bq24bug4buvdeG6tktJ4bq4dcagduG6tnVh4bq9MeG6u3XGoOG6usOCw411LuG6vEPhu5p1R0R1LnlJ4bq4deG7mOG7msWodeG6tOG7gEnhurrhu5V1xqDhu5ThurzEkEl1RuG6uuG7r+G6vHXhu5bhu4xI4buXdeG6tOG6osWodeG6tOG7oOG7l3VG4buA4buSdcag4bq64buO4bq8deG6tnbhurZ1w5nhu7NJdeG6sHlJdUjhu4zhurx14bq24bug4buvdS55SeG6uHXDmUN14bq2S0nhurh1xqB24bq2dWHhur0x4bq7dUdNSeG6uHXhurjhurrhuqThu5J1w5nhu4zhurx1w5nhurxE4bq2deG6uuG7iOG6tnXGoMOD4buSdeG7mOG7mnZJdcag4buU4bq8RMag4buXdcag4buU4bq8xJBJdUbhurrhu6/hurx14bq2duG6tnXhurrDjXjGoHXhurROSeG6uHXhurbhu6Dhu6914bq24bqg4buSdeG7oMWo4buVdeG6tuG6uuG7oHXhurROSeG6uHXhu5LhurpM4bq8deG6usOV4buSdcOZ4buM4bq8deG6tnbhurZ1SeG6uHdJ4bq6dUlO4bq8deG6tuG6usOKSeG6unVJ4bu1SHXhurDhu7XGoHXGoOG6vknhurp14bq64bq+SeG6unXDmeG6vHXhu5Lhurp4SHXhurbhu6Dhu6914bq2dkl14bqwTuG7l3XhurR5SeG6uHXDmeG6vOG6qkl14bq0xJB14bumVXVHxq91xqDhurrDgsONdcag4bq6xIJIdeG7mOG7msWoQ0l1RuG6uktJ4bq4deG6tMSQdeG7kuG6unbGoHXhu5bhurxJ4bq6dcag4bq6d0nhurp14bq04bq8xJBIdUnDjEnhurjGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhuqHhu7NIdeG7pcO6w7nhu7F1w5l3deG7rXXGoOG6unZJ4bq4dUnhu7NIdeG7pcO6w7nhu63hu5d1MuG7msWoREl14bugxah1RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3XGoOG6usOCw4114bq24bq64buaxajhuqpJdeG6tEN14bulw7p1xqBPdeG6tuG6ulLhurZ14bq0eUnhurjhu5V1RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3VG4bq64bq8deG6tsOMdeG6suG6oOG7mnXhurrhurxE4buadcOZ4bq8deG7kuG6unhIdeG7pcWpdeG6tHlJ4bq4dcOZ4bq84bqqSeG7lXXhurjhurx2SHXhu5Z2xqB1xqDhurrDgsONdeG6tuG6uuG7msWo4bqqSXXhurRDdcO5xrB14bq0eUnhurh14bugxajhu5V1xqDhurxC4buSdUnhurrDg0l14burxrB14bq0w5JJ4buXdcag4bq6UcahdTt24bq2deG6tHlJ4bq4deG7oMWodeG6tsOSdeG7lsOUdeG6tMO9dcag4bq8Qkl14bq6d0nhurp1RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3XDueG7p+G7qXXhurbhurrhurx14bugxajhu5d14bq24bq64bq8deG6sE51xqDhu5RU4bq2dcag4bq64buaTuG6tnXDmXd14bul4buxxal14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJ4buVdeG6uOG6vHZIdeG7lnbGoHXDucWp4buldeG6tuG6uuG6vHXhu6DFqOG7l3Xhurbhurrhurx14bqwTnXDmXd1w7nhu63hu6t14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJxqF1YeG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3Xhu6XDueG7pXXhurbhurrhurx14bugxajhu5d14bq24bq64bq8deG6sE7hu5V1RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3XGoOG6usOCw4114bq24bq64buaxajhuqpJdeG6tEN1xrDhu6114bq24bq64bq8deG7oMWo4buXdeG6tuG6uuG6vHXhurBOdcOZd3XDueG7peG7q3XhurR5SeG6uHXDmeG6vOG6qknhu5V14bq44bq8dkh14buWdsagdcag4bq6w4LDjXXhurbhurrhu5rFqOG6qkl14bq0Q3XDueG7q+G7sXXhurbhurrhurx14bugxajhu5d14bq24bq64bq8deG6sE51w5l3dcO54bupxrB14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJ4buVdUbhurzEkEh1xqDhu5Thu691RuG6uuG6vHXhurbDjHXhurLhuqDhu5p14bq64bq8ROG7mnXDmeG6vHXhu5Lhurp4SHXhu63GsHXhurR5SeG6uHXDmeG6vOG6qknGoXXhuqFO4bq8deG6suG7mknhurh1RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r3XhurR5SeG6uHXDmeG6vOG6qkl1RuG6uuG6vHXhurbDjHXhurLhuqDhu5p14bq64bq8ROG7mnXDmeG6vHXhu5Lhurp4SHXGoMOD4buSdcag4buU4buaSeG6uHXDmXfDjXXDmeG6vEThurZ1xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdcOp4buaxah14bq04buASeG6unXhu5ZMdcWp4burLcOpLi/hur3hu4l1w5lDdUnhurrDmknhurh14bq04bq8Q+G7mnXhurR5SeG6uHXDmeG6vOG6qkl1RuG6uktJ4bq4deG6tFHDleG6tnVHd0jhu5d1w5nhurx14buS4bq6eEh14bq24bq6w4pJ4bq6deG7lnbhurbhurp14bqyw4BJdeG7lkx1LXVGQnXhurrDjXjhurbhurp14bq6w4zhu6914bq44bq84buvdeG6tOG6vknhurrhu5d1xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdeG6tuG6ulLhurZ1xqDhu5R24bq24bq64buXdUnhurrhurxESHXDmeG7nnXhurRRw5XhurZ14bq44bq84buvw43GoXXDqeG7muG7r3Vh4bq9MeG6u+G7l3XhurTDvXXGoOG6uuG6vHXhurp3SeG6unVG4buwdUfhu5rDg8agdcO5w7rhu6V14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJdeG7ncag4buUw41J4bq4deG6tMOM4buXdeG6tuG6oOG7knXhu6DFqHXDmXd1w6o6YeG6vXUy4buaxahESXXhu6DFqHXGoOG6uuG6vHXhurp3SeG6unVG4buwdUfhu5rDg8agdcO5w7p14bq0TUnhurh14bq24bq6w4rhu5V14bq0eUnhurh14bugxah14bq2w5J14buWw5R1RuG7sHVH4buaw4PGoHXhu6fhu6114bq0TUnhurh14bq24bq6w4rhu5d14bq24bq64bq8deG6sE51xqDhu5RU4bq2dcag4bq64buaTuG6tnXhurR5SeG6uHXhu6DFqHVG4buwdUfhu5rDg8agdcaww7p14bq0TUnhurh14bq24bq6w4rhu6PGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Eu4bq8xJBJdeG6uuG6vknhurp1SeG6ulF1xqDhu5RR4buOSeG6uHXhurrDleG7knXhurbhu6Dhu6914bq0TUnhurh14bq24bq6w4p14bqh4bq44buaxahFSXU6dnXDoeG6vEnhurrhu5d1ZeG6usOMdTrDinXGoOG6ulF1LnlJ4bq4deG7oMWo4buXdTvhurrhu6B1xqDhu4Dhurbhurp1w6o64bqhLHXhu6bDvXUyeeG6vHXhu65J4buXdeG6sOG7mktJ4bq4dUfEqEnhurh14bq2S0nhurh1xqB24bq2deG7mOG7mnlJdUfGr3XhurThuqDGoHXhurThu6/hurzhu5d1xqDhu5TDg8agdcagVHXhu6bDgMWodeG6slRJ4bq44buXdUnEkHVJ4buvSeG6uOG7l3VG4bq6S0nhurh14buS4bq6dsagdeG6uuG6vERJ4buXdUnhurjhu7NJdeG6tuG6uuG7uUl1w5l3deG7plV1R8avdUbhu4Dhu5J1xqDhurrhu47hurzhu5d1SeG6uOG6uuG6vOG6qkh1SOG6vEnhurrhu5d14bq0xJB1O+G6uuG7oHXGoOG7gOG6tuG6unUyTuG6vHXhu5Lhurrhu551ScOadeG7psO9dcOh4bqqdeG6veG6uuG7gHUyTUnhurh1R+G6oEl14bq24bq64bq8Qkh1R0t14bq04bqgxqB14buWTHXDueG7rXXDmXd14bq04bqgxqB14bq6d0nhurp1R+G7r0nhurh14bq44bq84buvw411xqDhurpLSeG6uOG7l3Xhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4dUbhurrhurx14bq24bq6UeG7r3XhurRRw5XhurZ14bq24bqg4buSdeG6uOG6vOG6oMWodeG7kuG6uuG6pOG7kuG7l3VG4bq6S0nhurh14bq04bucSeG6uHXhurjhurzhuqDFqHXhu5LhurrhuqThu5J14bumw4DFqHXhurJUSeG6uHXhurTDvXXhurRRw5XhurZ14bq24bqg4buSxqF1MuG7r8Wodcag4buUUeG7jknhurh14bq6w5Xhu5J14bq0TUnhurh14bq24bq6w4p1w6Hhuqp14bq94bq8Qkl1w6FQxajhu5d14bq0TuG6vHXhu5LhurrDjHXhurRO4bq8dUbhurzEkEh1xqDhu5Thu6914buY4buaxah1xqDhu7XhurZ14bumw4DFqHXhurJUSeG6uHXhurrhu5rFqERJdcag4buUw41J4bq4dcag4bq64buO4bq8deG6uOG6vOG7r0l1R3d1O+G6uuG7oHXGoOG7gOG6tuG6unXDqjrhuqEsdeG7psO9dcOg4buv4bq8dcOhw4BIdeG7ncagU3XGoOG6unZJ4bq4deG7sS3hu6XDusO5xrB14bq0Qkl1xqDhurp2SeG6uHXDueG7pS3hu6XDusO54bur4bujdeG6tMO9dcag4bq64bq8QuG7mnXGoOG7lHbhurbhurp1SeG6uuG6vERI4buXdeG6tMSQdeG7pnnFqHXhu5Thu6914bul4buldcag4buUUeG7jknhurh14bq6w5Xhu5J1w5nhurx14buS4bq6eEh1w5lDdeG6tOG6oMagdeG6tOG7r+G6vOG7l3XGoOG7lMODxqB1xqBUdeG7psOAxah14bqyVEnhurh1xqDhu5ThuqpJdeG6tOG7gOG7r3XhurB3SXXhu6bDvXXDoOG7r+G6vHXDocOASHVJ4bq6UUnhurh1RuG6uktJ4bq4deG7plV1R8avdUbhu4Dhu5J1xqDhurrhu47hurzhu5d1SeG6uOG6uuG6vOG6qkh1SOG6vEnhurrhu5d14bq24buKSXXDueG7rXXGoOG7lFHhu45J4bq4deG6usOV4buSdeG6tuG6ulHhu6914bq0UcOV4bq2deG7plV1R8avdeG6slLGoHXhurThurzEkEjGocahxqF1w6nhu5rhu691RuG6vMSQSHXGoOG7lOG7r+G7l3XDqjph4bq9dTLhu5rFqERJdeG7oMWodeG6tMO9dUZCxqB1R+G7msODSXXhu6V14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJdeG6tsOMdeG6suG6oOG7mnXhurrhurxE4buadcOZ4bq8deG7kuG6unhI4buXdcag4bq64bq8QuG7mnXGoOG7lHbhurbhurp1SeG6uuG6vERIdcag4buUw41J4bq4dcOZ4bq8ROG6tnXGoOG6ulThurZ14bq64bq8REl14bq24bq6UuG6tnXGoOG7lHbhurbhurrhu5d1SeG6uuG6vERIdcOZ4buedeG6tFHDleG6tnXhurjhurzhu6/DjeG7l3Xhu5Lhurp54bq8dcag4bq64bq8deG6undJ4bq6dUbhu7B1R+G7msODxqB14bqw4bu3SeG6uHXhurrhur5J4bq6dcag4bq6UuG6tnVG4bq64bq8xJBJdcag4buUduG6tuG6usahxqHGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhuqHhurrhu451xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdcagTMagdeG6tktJ4bq4dcagduG6tnVh4bq9MeG6u+G7l3XDqjph4bq9deG6tnbhurZ14bq24bqg4buSdeG6tMO9deG6uOG6vOG7nOG7knUy4buaxahESXXhu6DFqHXhur3hu4JJ4bq6dTHhurzhu691SeG7tUh14bqw4bu1xqB1xqDhur5J4bq6deG6uuG6vknhurrhu5d14bq0dknhurp14bq44bq8dnXhurThu5xJ4bq4dVHhu5p14bq04bq8xJBIdcOZd3Xhurp4SXXhurbhurpC4buXdeG7kuG6unbGoHXhurrhu5rFqHVJ4bq6w5pJ4bq4dVHhu5p14bq04bq8xJBI4buXdUbhurrhu7XhurZ14buS4bq64bue4bq2deG7luG7jEh1SeG6usOaSeG6uHXhurp4SXXhurbhurpC4buXdcag4bq64bq8QuG7mnXhu5bDjMagdcag4buUw41J4bq4deG6tktJ4bq4dcagduG6tnVHw71J4bq6deG6tHjDjeG7l3Xhurbhurrhu4Z14bq0eMON4buVdeG6tE1J4bq4dcag4bq64buO4bq84buXdUnDgEnhurh14bq24buvw411SeG7s0nhurh1R1ThurZ1R8O9SeG6unXhurR4w4114bq24bug4buvdeG6tnZJdeG6sE7hu5d14bq0eUnhurh1w5nhurzhuqpJdcOZd3XGoE914bq24bq6UuG6tnXhurR5SeG6uOG7l3XGoOG6uuG7nOG6tnXhurTEgsWodcag4bq6VOG6tnXhurrhurxESXXhurrhurxE4buadeG7mOG7mnl14bq2S0nhurh1xqB24bq2dUfDvUnhurp14bq0eMONdeG7kuG6unbGoHXGoOG7lOG6vMSQSXVh4bq9LcSpMnXhurbhu6Dhu6914bq04buA4buvdeG7kuG6ulHDkknhurjGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHR14buWxqDFqEfDguG7jXTGoMOC4bumxqAt4buvR+G6vOG6uEnhu5l14buU4bq84bq44bq6xqDhu5V04buh4buf4buWxqDhu5TDjUnhurjhu6F1Onfhurx1w5l3dXlJ4bq64buZdTLDjXfhurx1w6HhurxJ4bq64bufL+G7lsag4buUw41J4bq44buh4bufL+G7kuG7oQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]