(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù riêng, do đó sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo. Thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cả về hình thức và nội dung, trong đó tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ trong doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp

Tổ chức đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù riêng, do đó sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo. Thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cả về hình thức và nội dung, trong đó tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ trong doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệpBan Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa ra mắt trong ngày công bố thành lập đảng bộ.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 179 tổ chức cơ sở đảng, chia thành 11 cụm, có 59 chi bộ cơ sở và 1.307 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận với 15.599 đảng viên tham gia sinh hoạt, trong đó chi bộ trong các doanh nghiệp là 472 chi bộ. Do đặc thù, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đa lĩnh vực, địa bàn hoạt động rộng, địa điểm làm việc không tập trung, thời gian làm việc theo ca, kíp... đã tác động đến chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp.

Quán triệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết 06 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt Đảng trong các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK ngày 26-7-2018 về “Quy trình, nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ”, thể hiện sự chú trọng của Đảng ủy Khối hướng về cơ sở, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chú trọng công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về chi bộ và sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thành lập năm 1993, đến năm 1998 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa có chi bộ đầu tiên và cũng là doanh nghiệp đầu tiên của khối doanh nghiệp tư nhân có chi bộ đảng. Đến tháng 11-2018 Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã đủ điều kiện thành lập Đảng bộ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa với số lượng 42 đảng viên tham gia sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty Mai Linh từ khi thành lập đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành chi bộ. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ với ban giám đốc và các tổ chức có liên quan. Các chi bộ đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, thông qua các buổi sinh hoạt giúp đảng viên nắm vững chủ trương, định hướng, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, nhất là công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trong sinh hoạt, việc đánh giá kết quả, vai trò lãnh đạo của chi bộ được gắn với hoạt động chuyên môn của công ty và từng đảng viên gắn với ý thức, ý chí xây dựng doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, hàng tháng cấp ủy đều chủ động xây dựng kế hoạch để đảng viên chủ động sắp xếp công việc; đồng thời bố trí công việc phù hợp cho đảng viên, đảm bảo thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Để bảo đảm đủ con số sinh hoạt, hàng tháng cấp ủy đều chủ động xây dựng kế hoạch để đảng viên chủ động sắp xếp công việc. Đồng thời phối hợp với chuyên môn bố trí công việc phù hợp cho đảng viên, đảm bảo thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất, kinh doanh; một số kỳ đã kết hợp sinh hoạt chi bộ trực tiếp đối với đảng viên ở văn phòng và họp online đối với đảng viên ngoài văn phòng.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các doanh nghiêp, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ, nơi phát huy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên nhằm tìm ra chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là hết sức cần thiết. Chính vì lẽ đó, việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã và đang tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần lao động, sáng tạo góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Hoàng Lan {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]