(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Những năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Thiệu HóaCán bộ UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa rà soát hồ sơ đảng viên vi phạm.

Xác định công tác KTGS trong Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai quy định, quy chế làm việc, chương trình công tác và kết luận về công tác KTGS. Hằng năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KTGS phù hợp với tình hình của địa phương có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động phân công các đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực, thực hiện giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình; định kỳ hằng tháng, quý hoặc đột xuất báo cáo kết quả với thường trực, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh sát, đúng và phù hợp với tình hình thực tế. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân chấp hành chưa tốt quy định, nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KTGS của Đảng.

Công tác KTGS tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX về phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao gắn với XDNTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025...

Từ năm 2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra 361 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 2.130 lượt đảng viên; giám sát 318 lượt tổ chức đảng và 2.369 lượt đảng viên. Qua KTGS, phát hiện vi phạm, đã xử lý kỷ luật đối với 271 trường hợp (trong đó: khiển trách 189; cảnh cáo 56; cách chức 6; khai trừ 20); cấp ủy viên các cấp 71 trường hợp; đối tượng diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 47 trường hợp; giải quyết đơn, thư tố cáo 4 trường hợp và 2 trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng. Qua KTGS đã phát hiện xử lý kịp thời những sai phạm, ngăn ngừa biểu hiện tiêu cực của đảng viên, tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, góp phần ổn định tình hình chính trị của huyện, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Vũ Công Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã đổi mới nội dung, phương pháp KTGS theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên bằng các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn được quan tâm, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; tăng cường công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, nội dung KTGS có sự đổi mới, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết đơn, thư tố cáo đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, chỉ đạo xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đúng người, đúng nội dung vi phạm, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền. Thông qua KTGS đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác KTGS trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương Đảng, cấp ủy, UBKT cấp trên. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy các cấp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các địa phương, đơn vị về trách nhiệm được phân công. Đổi mới kỷ cương, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và UBKT cấp trên theo quy định...

Bài và ảnh: Thanh Huê {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]