(Baothanhhoa.vn) - Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy giá trị các bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy giá trị các bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Huyện vùng biên Mường Lát là một trong những địa phương có đông đồng bào Mông sinh sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 8-3-2017 về việc tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa” và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị Trung ương, của Tỉnh ủy, kế hoạch của Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện; Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở học tập, quán triệt triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát tuyên truyền, vận động đồng bào Mông tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh tư liệu)

Những năm qua, MTTQ, các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện khắc phục tâm lý thụ động, không trông chờ ỷ lại, nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” gắn với Quyết định số 464-QĐ/TU, ngày 6-1-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa”…

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ảnh Hoàng Đông

Tại huyện Quan Hóa, Quan Sơn, công tác dân vận đóng góp quan trọng góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, chú trọng. Trong đó, vận động người dân không du canh du cư, phá rừng làm nương, không vượt biên trái phép; không nghe theo kẻ xấu truyền đạo trái phép và trái với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; không để người chết lâu ngày, khi có người chết phải đưa vào quan tài; không tái trồng cây thuốc phiện, không buôn bán vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy và không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Đồng thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín, trưởng dòng họ trong công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”; thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực hệ thống chính trị, chú trọng đổi mới công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính quyền các bản dân tộc Mông, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, bảo vệ đường biên cột mốc giữa hai bên biên giới hai nước Việt Nam - Lào luôn ổn định.

Sự cần thiết phải tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa sinh sống ở địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh; địa hình hiểm trở, đường biên giới dài với nhiều đường mòn, lối mở, khoảng cách địa lý cách xa trung tâm các xã, thị trấn. Những năm qua, mặc dù Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo và dành nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào Mông, nhưng hiện nay đồng bào Mông vẫn nghèo, còn rất nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp, không đồng đều; trình độ sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu tự cung tự cấp; tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống vẫn còn diễn ra; sự trông chờ, ỷ lại vào các chính sách của Nhà nước, của tỉnh của một bộ phận người dân vẫn còn…

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa sinh sống ở địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh; địa hình hiểm trở, đường biên giới dài với nhiều đường mòn, lối mở, khoảng cách địa lý cách xa trung tâm các xã, thị trấn.

Cùng với đó, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động Nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước; kêu gọi thành lập “Vương quốc Mông”, các tổ chức tội phạm, đặc biệt là ma túy hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị vùng đồng bào Mông mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là những nhân tố tác động, ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào Mông nói riêng và đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung.

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Nhiều điểm trường tại các bản Mông cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng đời sống, sản xuất của người dân ở 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, hiện nay vẫn còn 24/44 bản, 1.206 hộ gia đình đồng bào Mông chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt được thực hiện theo Quyết định 775/QĐ-TTg, ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và Quyết định số 1922/QĐ-UBND, ngày 20-6-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 24/44 bản, 389 hộ đồng bào Mông thiếu đất ở; 24 bản, 539 hộ thiếu đất sản xuất; 29 bản, 531 hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai, các hộ sống rải rác. Hiện còn 18 bản, 6 xã chưa có nhà văn hóa, sân chơi thể thao; 39/44 bản chưa được sử dụng nước sạch…

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Một buổi sinh hoạt chi bộ bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Hiện nay, vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa có 10 đảng bộ xã, 62 chi bộ cơ sở, với tổng số 2.140 đảng viên, trong đó tổng số đảng viên là người dân tộc Mông là 716, chiếm 33,4%. Công tác xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2015-2020 luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng trong vùng đồng bào Mông quan tâm, tạo điều kiện như củng cố chi bộ, đảng bộ yếu kém, từng bước xóa chi bộ sinh hoạt ghép và tăng cường cán bộ cho các bản nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên trong vùng đồng bào Mông còn nhiều khó khăn…

Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông

Ngày 20-7-2021, tại huyện Mường Lát, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến góp ý Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”. Ảnh: Tuấn Bình

Ngày 20-7-2021, tại huyện Mường Lát, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến góp ý Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Đề án với mục tiêu củng cố vững chắc lòng tin của đồng bào Mông đối với Đảng và làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy về công tác dân vận; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong vùng đồng bào dân tộc Mông, trong đó đề ra những nội dung cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn Lê Đình Xuân cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BDVTU, ngày 26-2-2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, nghiên cứu Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”. Để có cơ sở tham mưu cho Thường trực Huyện ủy Quan Sơn về các chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào Mông, huyện Quan Sơn trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng nghiên cứu Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông, huyện Quan Sơn, giai đoạn 2021-2025”.

Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các phòng chức năng, các địa phương có đồng bào Mông sinh sống thực hiện điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, tổ chức hội thảo, xin ý kiến 18 sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các địa phương. Ban Dân vận Tỉnh ủy đang hoàn thiện Đề án trình Thường trực Tỉnh ủy.

Đề án đề ra các giải pháp tổng thể có tính khả thi, nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc Mông để tiếp tục đổi mới công tác dân vận vùng đồng Mông trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Ngọc Huấn

Tin liên quan:
 • Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông
  Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài 3): Bảo tồn, phát huy giá trị văn ...

  Trong nền văn hóa chung của đất nước, mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa truyền thống riêng được hun đúc từ lao động, cuộc sống, tình yêu cộng đồng các dân tộc. Những năm qua, đồng bào dân tộc Mông đã và đang giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời đẩy lùi, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới.

 • Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông
  Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài 2): Những dự án, chính sách hỗ trợ ...

  Trong những năm qua, ngoài việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động cụ thể hóa thành nhiều đề án, dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất, xóa đói giảm nghèo, quy hoạch dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào Mông.

 • Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài cuối): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông
  Mang sức sống mới đến với đồng bào Mông (Bài 1): Những bản Mông vươn mình

  Hiện nay đồng bào Mông sinh sống tại 44 bản thuộc 10 xã ở 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn với 18.975 khẩu/3.585 hộ, chiếm trên 17% tổng số đồng bào khu vực miền núi. Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào Mông được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]