(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều 8-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo trong tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm, ngành đã bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 05 của Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã, (giảm 76 xã).

Về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 177 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đã tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu thành lập các Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình theo đúng yêu cầu đề ra; tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; tích cực chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng ở cấp cơ sở. Trong năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách cán bộ được quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cùng với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện thành công đại đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thọ Xuân phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những vấn đề vướng mắc phát sunh tại cơ sở đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy có hướng dẫn để giải quyết.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác quản lý cán bộ; làm tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; 2020 – 2025.

Bên cạnh đánh giá cao những kết qủa đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ rõ những hạn chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đó là: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện nể nang, chưa thật sự thẳng thắn, khách quan trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong đánh giá cán bộ. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, có nơi chưa tương xứng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, khu vực doanh nghiệp còn gặp khó khăn; số lượng đảng viên kết nạp mới không đạt kế hoạch. Xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị còn chậm.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh phải tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hết phải chủ động tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 177 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị; tiến hành lựa chọn cán bộ thực sự có năng lực, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác tổ chức đại hội các cấp phải tuyệt đối thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương; lựa chọn đảng bộ xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội điểm, xây dựng chương trình đại hội phải đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình tổ chức đảng ở cơ sở; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự đại hội, quy trình công tác nhân sự; xây dựng kịch bản và chương trình đại hội; tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ để thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục xiết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, đồng thời phát hiện nhân tố mới để đưa vào quy hoạch. Tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2020, trong đó chú trọng đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh; giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 20 – CT/TU, này 15-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 20 – CT/TU, này 15-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; khen thưởng cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]