(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Vĩnh Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân.

Huyện Vĩnh Lộc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, huyện Vĩnh Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân.

Huyện Vĩnh Lộc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chínhCông chức bộ phận “một cửa” xã Ninh Khang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại xã Ninh Khang, bộ phận “một cửa” được đầu tư khang trang, sạch đẹp, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Xã cũng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác CCHC đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Cùng với đó, xã đã niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính (TTHC) cấp xã; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu. Phòng tiếp dân cũng được bố trí gần bộ phận “một cửa” nên người dân có thắc mắc đều được trả lời thỏa đáng. Với nhiều giải pháp đồng bộ, xã Ninh Khang luôn nhận được sự hài lòng từ phía tổ chức, công dân.

Chị Trần Thị Hồng, thôn Khang Đình, xã Ninh Khang, chia sẻ: “Trước đây, có việc phải đến xã làm TTHC tôi rất ngại, vì phải đi lại vài lần mới xong việc. Nhưng giờ thì nhanh, gọn, những thủ tục còn thiếu thì được cán bộ hướng dẫn, bổ sung một lần. Tôi rất hài lòng trước sự phục vụ tận tình, chu đáo của bộ phận “một cửa” cấp xã”.

Ông Hà Văn Lương, Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Lộc, cho biết, để công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Kế hoạch hành động đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, kế hoạch CCHC hằng năm của UBND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến các văn bản về thực hiện và đẩy mạnh công tác CCHC tới các cán bộ, công chức, viên chức và UBND các xã, thị trấn. Hằng năm, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện đơn giản hóa các TTHC trọng tâm, cấp thiết. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Hằng năm, Thường trực HĐND huyện đều thành lập đoàn giám sát về CCHC; UBND huyện đưa nội dung CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá thi đua, khen thưởng với các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Lộc không ngừng củng cố, hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” huyện. Cùng với đó, huyện cũng triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; rà soát để cắt giảm các giấy tờ không cần thiết, cắt giảm 30% thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt quy định “bốn tăng”, “hai giảm” và “ba không” trong giải quyết TTHC theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được đưa vào giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; chỉ đạo triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử của các cơ quan Nhà nước.

Cùng với đó, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục cải cách thể chế hành chính, cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn công khai, tổ chức thực hiện đầy đủ 100% các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực và các quy trình nội bộ trên Cổng thông tin điện tử của huyện (vinhloc.thanhhoa.gov.vn) và trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai tại bộ phận “một cửa” huyện và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn. 100% TTHC và quy trình giải quyết nội bộ được áp dụng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (cấp huyện 230 thủ tục, cấp xã 237 thủ tục; số lượng TTHC được giải quyết ở mức độ 3 cấp huyện là 39; mức độ 4 cấp huyện là 52 thủ tục).

Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, UBND huyện Vĩnh Lộc tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC, đặc biệt là các TTHC có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của Nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để sửa đổi, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. Các xã, thị trấn thực hiện thống nhất một bộ TTHC. Chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả cơ chế “một cửa” tại UBND huyện và 16 xã, thị trấn bảo đảm sự hài lòng với tổ chức và Nhân dân ngày một tốt hơn. Hiện nay đã có 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn duy trì việc thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” qua bộ phận nhận và trả kết quả. Số TTHC giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa liên thông” hiện đại là 230/230.

Cùng với đó, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính... Điều này đã tạo ra những bước đột phá trong công tác triển khai và thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Tô Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]