(Baothanhhoa.vn) - Được xác định là một trong bốn trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã và đang hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng đô thị và trở thành một trong ba huyện dẫn đầu của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ: Bài 3: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Được xác định là một trong bốn trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã và đang hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng đô thị và trở thành một trong ba huyện dẫn đầu của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Huyện Thọ Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ: Bài 3: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nông dân xã Xuân Hồng tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Lê Phượng

Truyền thống văn hóa, cách mạng, động lực cho phát triển

Thọ Xuân - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống cách mạng, là đất thang mộc của hai vương triều hiển hách (Tiền Lê và Hậu Lê) để lại những dấu son sáng chói trong lịch sử Việt Nam. Đất Thọ Xuân cũng là nơi sinh ra những vị anh hùng mở nước, giải phóng dân tộc, từ Lê Đại Hành Hoàng đế (Lê Hoàn) đến Thái tổ Cao Hoàng đế (Lê Lợi), Lê Thánh tông (Lê Tư Thành). Truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng ấy chính là mạch nguồn, là nền tảng, là động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Thọ Xuân ra sức thi đua, học tập, lao động sản xuất để xứng đáng với truyền thống, để bồi đắp ngày càng đẹp hơn hình ảnh về đất và người Thọ Xuân.

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, là nơi thành lập một trong các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, Thọ Lập hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ. Đảng bộ xã đã phát huy năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa mới mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, xã Thọ Lập có 27/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đồng chí Lê Văn Lực, bí thư đảng ủy xã, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Lập luôn đặt quyết tâm xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Sao Vàng đã triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân hàng năm đạt 2,8%; tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm đạt 16,2 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu huyện giao. Hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tiến bộ, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%... Đồng chí Lê Ngọc Quân, bí thư đảng ủy thị trấn, cho biết: Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề quan trọng để đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường, trước năm 2030 thành lập phường Sao Vàng.

Khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư, phát triển

Trong những ngày này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đã và đang tập trung cao cho công tác đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, nhấn mạnh: Thi đua chào mừng đại hội đảng bộ xã lần XXII, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã kiểu mẫu, tiên tiến tốp đầu trong huyện”, Đại hội Đảng bộ xã Tây Hồ đặt mục tiêu sẽ tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế, tạo sản phẩm hàng hóa từng bước có sức cạnh tranh cao. Nhìn lại nhiệm kỳ đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, qua 5 năm thực hiện nghị quyết, xã Tây Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 23,2% (tăng 8% so với nhiệm kỳ trước, vượt mục tiêu kế hoạch); thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm... Đó là những thành tích đáng tự hào để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tây Hồ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, vững tin tạo đột phá, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra.

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên. Trong 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

Mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra chính là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng; tranh thủ thời cơ, vận hội mới đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025, huyện có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng đô thị và trở thành một trong ba huyện dẫn đầu của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Theo kế hoạch, dự kiến giai đoạn 2020-2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, huyện phấn đấu hoàn thành 29 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Các chương trình trọng tâm, các đột phá về: Phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn gắn với sản xuất hàng hóa có thương hiệu và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa, du lịch và các sản phẩm truyền thống của địa phương; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình nghị quyết, trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo nhiều lần, theo đó đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, cụ thể, trong đó trọng tâm sẽ tập trung phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hình thành các vùng, các sản phẩm chất lượng cao. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chất lượng hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo giá trị gia tăng cao trong cơ cấu kinh tế; phát triển du lịch, dịch vụ, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của cả tỉnh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển hệ thống đô thị theo đúng định hướng quy hoạch, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại... Tuy vậy, đây đều là những mục tiêu, định hướng lâu dài, còn trước mắt, trong những tháng còn lại của năm 2020, toàn huyện ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới ở các xã. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công trình có tính kết nối, tác động lan tỏa. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán. Tăng cường quản lý về tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]