(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 1-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 70 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu thảo luận. Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19; vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, nhưng 3 cơ quan gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót; góp phần vào thành tích chung của cả nước. Nổi bật là: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Thường trực Chính phủ, lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp; sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức của 3 cơ quan; phát huy truyền thống, ưu điểm, kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua; có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các ngành, các cấp liên quan.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cao với báo cáo được Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị. Đồng thời cho rằng: 6 tháng đầu năm 2020, đất nước ta gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ do dịch COVID -19 gây ra và nhiều khó khăn khác cũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhưng chúng ta cũng đã đạt được nhiều kết quả rất tốt. Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy được những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo quan trọng liên quan đến phát triển đất nước. Đặc biệt là, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Ban Tổ chức Trung ương cũng đã ban hành các văn bản rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện cho cấp ủy các cấp căn cứ để tổ chức thực hiện; với những khó khăn vướng mắc mà cấp ủy chưa có hướng giải quyết, Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn kịp thời để cấp ủy giải quyết, nhằm tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa, trong đó nổi bật là: Trong thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, tỉnh Thanh Hóa có 143 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sáp nhập thành 67 xã, phường, thị trấn mới. Sau sắp xếp, tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giảm từ 635 còn 559 đơn vị (giảm 76 đơn vị). Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; sau khi sắp xếp, các đơn vị đã kiện toàn tổ chức đến nay hoạt động hiệu quả rất tốt.

Về công tác tổ chức đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa là Đảng bộ có tổ chức cơ sở đảng và số lượng đảng viên lớn trong cả nước, chỉ sau Đảng bộ thành phố Hà Nội. Hiện nay, có 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có 229.000 đảng viên, đến ngày 25-6-2020 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội cho 1.470 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương, đạt 100%, sớm trước 5 ngày so với tiến độ và kế hoạch. Việc tổ chức đại hội thành công, hơn 99% tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội bầu đúng nguồn. Đối với 143 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Để đạt được kết quả trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Thứ nhất, chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị là hoàn toàn chính xác, đã giảm được số lượng đơn vị hành chính, cùng với đó làm giảm được số cán bộ trong bộ máy và cán bộ bán chuyên trách, với Thanh Hóa đã giảm được gần 29 nghìn cán bộ. Thứ hai là, nếu cấp ủy các cấp chỉ đạo sâu sát thì việc khó mấy cũng hoàn thành.

Đối với đại hội cấp trên cơ sở, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công đại hội được 3/31 đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Sau đại hội điểm của 3 đơn vị, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công văn 1727 về hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thống nhất những giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc phát sinh trong đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã nêu cách làm của Thanh Hóa trong chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội, trong đó đã quy định thống nhất hệ thống chỉ tiêu từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 về bố trí cán bộ cấp phó; Ban Tổ chức Trung ương báo cáo với Ban Bí thư có cơ chế, chủ trương thuận lợi về việc sắp xếp đối với chức vụ cấp phó.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng thời, cơ bản thống nhất với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 mà báo cáo đã nêu. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản liên quan về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó cần quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Tập trung lãnh đạo thật tốt đại hội đảng cấp trên cơ sở. Quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo, đảm bảo đoàn kết nội bộ và tập thể lãnh đạo phải thể hiện tính chiến đấu, tính phê bình và phê bình cao. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền tạo khí thế để đại hội Đảng là ngày hội của toàn dân. Cần chuẩn bị tốt báo cáo chính trị để trình Bộ Chính trị với tinh thần ngắn gọn, rõ ý, sát thực tế, khả thi và có hiệu quả. Đề án nhân sự cần phải được chuẩn bị kỹ; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ phải có tính chiến đấu, tính xây dựng, tính đoàn kết, tính phê phán và tính khả thi cao được mọi người ủng hộ.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]