(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 15-9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, ngay sau Đại hội các cơ quan nội chính đã tập trung phổ biến, quán triệt, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: Chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính. Phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Phát huy hơn nữa vai trò chủ công, nòng cốt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm và xây dựng pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan nội chính đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan nội chính phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó dự báo đúng tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình về các nguyên tắc pháp luật, quy chế, quy định. Phải chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ nguy cơ đe dọa đến lợi ích quốc gia dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách và các giải pháp có tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không để phát sinh điểm nóng, không được để bị động, bất ngờ.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh an toàn để phát triển đất nước. Phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những bức xúc khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp và ứng phó nhanh với một số đe dọa an ninh suy truyền thống; tuyệt đối không được chủ quan, không được để bị động, bất ngờ.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh đủ khả năng huy động để xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh. Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược quốc phòng - an ninh; xây dựng và phát triển mạnh mẽ thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kết hợp chặt chẽ củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phong trào phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường…

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính với nhau và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, luật pháp, bảo đảm nghiêm túc và kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai minh bạch, ổn định, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với tất cả các tổ chức, cá nhân nào.

Tôn trọng Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh - trật tự, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín để phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]