(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-5, tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) đã tham luận về “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp”.

Giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN

Ngày 20-5, tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) đã tham luận về “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp”.

Giải pháp p hát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN

Đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Quốc Hương)

Tham luận nêu rõ: Sau 16 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN có tổng số 464 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp FDI là 62 doanh nghiệp.

Qua khảo sát, tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN có 43 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với 1.192 đảng viên là người lao động; có những doanh nghiệp có người lao động là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại địa phương. Trong đó, có 3 doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng, đó là: Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam.

Một số doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa thành lập tổ chức cơ sở đảng như: Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam có hơn 20 đảng viên, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam hơn 9 đảng viên…

Tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cũng phối hợp với chặt chẽ với chủ doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Nhiều cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong sản xuất kinh doanh, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, được chủ doanh nghiệp tín nhiệm, yêu mến.

Tuy nhiên, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn còn tồn tại một số hạn chế và gặp nhiều khó khăn như: một số doanh nghiệp có người lao động là đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng; một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể, còn có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức, do đó chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức Đảng; người lao động thường xuyên thay đổi công việc, nơi cư trú phân tán, đặc thù thời gian làm việc liên tục khiến một bộ phận công nhân, người lao động khó sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt đảng, đoàn thể; hoạt động của một số tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cá biệt có nơi chỉ tồn tại một cách hình thức, thực tế vẫn bị chi phối bởi sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, chủ doanh nghiệp.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, để công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI đạt kết quả cao, trong thời gian tới cần thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động của các doanh nghiệp FDI về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Xác định xây dựng, củng cố, phát triển các đoàn thể chính trị- xã hội là cơ sở, tiền đề cho công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị- xã hội khác trong doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng lực lượng Đoàn Thanh niên, quần chúng ưu tú làm nòng cốt, tiến tới phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp FDI.

Làm việc với các doanh nghiệp có số đảng viên đủ điều kiện thành lập chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trước mắt cần tập trung vào Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam và một số doanh nghiệp có số lượng đảng viên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, vì cuộc sống của người lao động trong doanh nghiệp; tích cực bồi dưỡng quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng.

Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, khi đó chủ doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để tổ chức đảng được thành lập và hoạt động.

Tuyên truyền để đảng viên là công nhân, người lao động đang sinh hoạt ở nơi cư trú về doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng ở những nơi đủ điều kiện. Đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên, cấp ủy cấp trên nơi doanh nghiệp có trụ sở chính cần phân công cấp ủy viên phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để vận động, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động bảo đảm thiết thực, phát huy được quyền làm chủ của công nhân lao động. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo điều kiện cho công nhân rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, tạo điều kiện cho công nhân ưu tú đi học để nâng cao trình độ học vấn, từ đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn của đảng viên để giới thiệu với chi bộ xem xét kết nạp. Giảm thời gian, tìm biện pháp, hình thức thích hợp để tổ chức các lớp tìm hiểu về Đảng cho phù hợp điều kiện lao động sản xuất của công nhân.

Nguyễn Mai (lược ghi) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]