(Baothanhhoa.vn) - Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Chỉ thị 294-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, Chi bộ Bệnh xá (Đảng bộ Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là một trong những đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị nêu trên.

Đơn vị tiêu biểu trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Chỉ thị 294-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, Chi bộ Bệnh xá (Đảng bộ Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là một trong những đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị nêu trên.

Đơn vị tiêu biểu trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”Chi bộ Bệnh xá tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 294-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Ngay sau khi các chỉ thị được ban hành, Chi bộ Bệnh xá tổ chức quán triệt ý nghĩa, nội dung của chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 74 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 168 của Đảng ủy Quân khu, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy cơ sở trong tình hình mới”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Đặc biệt, chi ủy, chi bộ đã phổ biến, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên các nội dung của chỉ thị về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, xây dựng kế hoạch thực hiện sát đúng với tình hình thực tế tại đơn vị, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng trong đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị.

Xây dựng chi bộ “3 tốt”, cụ thể là: xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt, Chi bộ Bệnh xá đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp ủy đảng các cấp về chế độ ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết, tổ chức quán triệt đến 100% đảng viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên, phân công tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, thường xuyên nắm bắt tình hình, phản biện trong đơn vị để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chi bộ đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở xem xét, đánh giá và giáo dục, rèn luyện đảng viên. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đối với đảng viên là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo quản lý. Với những biện pháp cụ thể, trong chi bộ hiện nay 100% đảng viên đều có lập trường kiên định, vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chi ủy chi bộ luôn giữ nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Thông qua đó, mỗi đảng viên thấy rõ mình hơn, tích cực góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đấu tranh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Bên cạnh đó, để xây dựng chi bộ “3 không”, gồm: không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chi bộ Bệnh xá tập trung xây dựng cấp ủy chi bộ vững mạnh về mọi mặt, nhất là ban hành và thực hiện tốt các quy chế làm việc của chi bộ, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, quy chế phối hợp thực hiện trong các nhiệm vụ. Trong thời gian qua, cơ bản cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Chi ủy, chi bộ đã tập trung chấn chỉnh nghiêm khắc đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là không vi phạm các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực đấu tranh với các tư tưởng chủ quan, quan liêu, tham nhũng, “tham ô vặt”. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, khách quan, công minh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là nội dung trong các khâu đột phá của đơn vị đã được xác định trong nghị quyết chi bộ hàng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 5 năm, chi bộ cũng nhìn nhận, đánh giá lại những hạn chế, thiếu sót trong công tác quán triệt, thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, nghị quyết về nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; làm rõ trách nhiệm của chi ủy, chi bộ cũng như từng đảng viên trong chi bộ để đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, giải pháp quan trọng là tăng cường vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ đối với việc thực hiện chỉ thị “3 tốt, 3 không”, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, nội dung, mục tiêu, yêu cầu xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, tăng cường quản lý tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chi bộ chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết là tiền đề và là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình lãnh đạo của chi bộ, phát huy hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đồng thời với tiêu chí “xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt”, phải tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đây là 3 khâu then chốt trong toàn bộ quy trình lãnh đạo của chi bộ. Xây dựng thành công chi bộ “3 tốt”, đồng nghĩa với việc xây dựng thành công chi bộ “3 không”.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]