Mùa Xuân khởi đầu cho một năm! Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là Mùa Xuân khởi đầu cho Thời đại mới của dân tộc Việt Nam!

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Mùa Xuân khởi đầu cho một năm! Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là Mùa Xuân khởi đầu cho Thời đại mới của dân tộc Việt Nam!

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Đảng Mùa Xuân - Dân tộc Mùa Xuân - Đất nước Mùa Xuân quyện chặt và hiển hiện tự nhiên như lẽ đất trời (Ảnh minh họa: Quang Huy)

Đảng của chúng ta khai sinh buổi Mùa Xuân Canh Ngọ 1930 vừa sang, cách đây 90 Mùa Xuân trước! Đảng Mùa Xuân - Dân tộc Mùa Xuân - Đất nước Mùa Xuân quyện chặt và hiển hiện tự nhiên như lẽ đất trời, tự nhiên như chân lý, tự nhiên như cuộc đời, trở thành cuộc sống của dân tộc, của đất nước, của Nhân dân, nối tiếp và phát huy dòng chảy không ngừng của lịch sử Việt Nam anh hùng và trên dải đất Vạn Xuân!

Đảng của chúng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và đào luyện - đứa con nòi của giai cấp lao động, người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân Việt Nam - là Mùa Xuân của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân chúng ta. Đó cũng là sự hội tụ, kết tinh lời đáp cho mơ ước của lớp lớp cha ông suốt ngàn năm vật vã lịch sử: “Đau đời có cứu được đời đâu”. Dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta và Nhân dân ta đã đi dọc 90 Mùa Xuân độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đầy vinh quang và thắm máu đào, đầy thăng trầm và hiển hách... Tất cả kết tinh và hiện hình điều khát vọng tiến bộ của trăm triệu đồng bào, Việt Nam độc lập bước ra “từ trong máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa".

90 Mùa Xuân Đảng, bắt đầu từ Mùa Xuân Canh Ngọ - một khoảnh khắc Xuân trong Mùa Xuân trường cửu, một bước đi nhỏ của thời gian nhưng là của sự bùng nổ và thành công của cách mạng, là một bước tiến dài của dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ thành vương quốc của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Sắc xuân Canh Tý rộn ràng khắp mọi miền đất nước

Ở tuổi mười lăm Mùa Xuân, Đảng cùng hai mươi triệu đồng bào đứng lên bẻ gãy gông xiềng lệ thuộc, tự giải phóng mình, làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên và độc nhất vô nhị ở khu vực Đông - Nam Á, nâng Nhân dân từ thân phận nô lệ lên địa vị chủ ông trên dải đất mang hình chữ S bên bờ Biển Đông.

Gần hai mươi lăm tuổi, chiến đấu và hy sinh trong lòng dân tộc anh dũng và khoan hòa, Đảng cùng toàn Dân buộc phải cầm súng để hoàn thành vẻ vang cuộc trường chinh chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, khơi nguồn cảm hứng và cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc nô lệ vùng lên tự giải phóng mình trên khắp hành tinh.

Trải nghiệm bốn mươi lăm Mùa Xuân, ở độ “nhi bất hoặc”, Đảng lại cùng ba mươi mốt triệu đồng bào Việt Nam buộc phải cầm súng, vừa chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, với cuộc Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất toàn vẹn non sông, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ghi tiếp một trong những trang đẹp nhất của lịch sử dân tộc và bất hủ trong lịch sử thế giới: đánh thắng chủ nghĩa thực dân mới, trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, hiên ngang, đức nhân ái và khoan hòa của nhân loại tiến bộ trong thế kỷ XX.

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Chồi non, lộc biếc mùa xuân

Dưới ngọn cờ của Đảng, 45 năm qua, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, san định biên thùy bất khả xâm phạm hai mặt Tây Nam và phía Bắc, kiên định hơn 33 năm đổi mới, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục tỏa sáng và rạng rỡ trên trường quốc tế. Bạn bè quốc tế khẳng định: “Tương lai của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới phụ thuộc, ở mức độ quyết định, vào những cuộc cải cách của chủ nghĩa xã hội ở... Việt Nam”.”Việt Nam đã đưa ra định nghĩa chủ nghĩa xã hội là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đây rõ ràng là cái đích nhân lọai hướng tới“. Và “chính điều này đã giúp cách mạng Việt Nam ra khỏi cơn bão tố của thời đại”, “đang mở ra con đường đi tới một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh và hiện đại”, “khẳng định một cách vững chắc tiềm năng vĩ đại và sinh động của chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đổi mới; đồng thời, là một tấm gương và kinh nghiệm quý giá đối với các nước chậm phát triển trong việc lựa chọn con đường tiến tới phồn vinh”…

Với tất cả đức tính cầu thị và sự khiêm nhường, 90 năm dân tộc hành trình trên con đường xã hội chủ nghĩa, dưới ngọn cờ của Đảng, dù còn không ít thăng trầm, dù có thể còn nếm trải rất nhiều thành bại, nhưng Nhân dân có quyền ngẩng cao đầu và tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng ta - “đứa con nòi” của mình. Chúng ta cảm ơn tất cả đồng chí anh em và bạn bè quốc tế, thủy chung suốt gần 75 năm, đã giúp đỡ, ủng hộ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa của chúng ta một cách nhiệt thành, chí tình chí nghĩa, thủy chung và trong sáng. Và chính sự tin tưởng, ghi nhận và cổ vũ đó, đang là động lực của chúng ta, đang là lực lượng của chúng ta trong cuộc tiếp tục hành trình xã hội chủ nghĩa, vì một thế giới hòa bình, phồn vinh và tiến bộ xã hội không ngừng. Đó cũng là trọng trách cao cả, là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng, của dân tộc, của Nhân dân chúng ta đối với đồng chí và bầu bạn năm châu dù bối cảnh thế giới đang còn đầy sóng gió và tiềm tàng bất trắc mất còn.

Đó là thắng lợi tất yếu và vẻ vang của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, mà dân tộc ta, đất nước ta lựa chọn.

Đó là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của truyền thống đại đoàn kết, quật cường, anh dũng và nhân ái, chan hòa của 54 dân tộc anh em quần tụ và đại đoàn kết trên dải đất Việt Nam được hun đúc qua trường kỳ mấy ngàn năm, dồn tụ, thăng hoa và phát triển lên một tầm cao mới, chất lượng mới, dưới ngọn cờ của Đảng.

Đó là thắng lợi tất yếu của tình hữu ái vô sản, tình đoàn kết keo sơn vằng vặc chính nghĩa của nhân loại tiến bộ, thắng lợi của thời đại chúng ta.

Đó là thắng lợi không thể gì phá vỡ của Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam - trong tư cách và vị thế vừa là “đứa con nòi” vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân lao động, sinh ra, chiến đấu và hy sinh tất cả vì dân tộc, vì đất nước, vì nhân dân; của Nhà nước ta - Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân, dưới ngọn cờ của Đảng.

Dưới ngọn cờ của Đảng, nước Việt Nam độc lập và xã hội chủ nghĩa sáng ngời trên trường quốc tế - “một di sản đem lại cảm hứng cho tất cả những ai đang đấu tranh cho giải phóng dân tộc và xã hội”; một dân tộc Việt Nam mà khi “nói đến... là nói đến lòng tự trọng, đến công cuộc bảo vệ Tổ quốc trước kẻ thù hùng mạnh của thế giới, nói đến ý chí đấu tranh chống lại những hành động và chính sách của bọn đế quốc và cũng là nói đến sự bình đẳng và công bằng xã hội”, như đồng chí, bầu bạn quốc tế khẳng định.

Chúng ta đang cùng nhân loại tiến bộ bước vào năm thứ 20 của thế kỷ XXI - năm bản lề quyết định thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất tiến tới Đại hội XIII của Đảng - năm dân tộc chúng ta long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh, 130 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 45 năm Đại thắng Mùa Xuân 1975 và 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời... Cùng với bầu bạn quốc tế, cũng là năm chúng ta long trọng kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin vĩ đại, 75 năm Ngày chiến thắng phát-xít...

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Mùa xuân thanh bình

Đây chính là thời cơ để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hội tụ tinh hoa từ nghìn năm truyền thống và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn sức mạnh trầm tích ấy vào từng mạch máu, từng đường gân thớ thịt của công cuộc đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Với tất cả những gì đã đạt được suốt 90 năm qua, nhất là hơn 33 năm đất nước đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, đây cũng chính là vận hội cổ vũ toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta chủ động vượt qua mọi nguy cơ, thử thách, khắc phục mọi khó khăn, trở lực, chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn, quyết định hơn, góp phần ngày càng xứng đáng vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội trên tòan thế giới, trong tầm nhìn tới năm 2030 - tròn 100 Mùa Xuân Đảng.

Dưới ngọn cờ của Đảng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu dân tộc chúng ta đã đi, đang đi suốt 90 Mùa Xuân qua và tiếp tục đi tới đích cuối cùng. Đó là con đường tiến lên tối ưu và phù hợp, hiệu qủa; là triết lý phát triển Việt Nam độc lập và sáng tạo; là đạo lý Việt Nam mềm mại và quyết liệt, triệt để, thủy chung và khoan hậu; là lối sống Việt Nam bất khuất, kiên trung và nhân ái, chan hòa... trong thời đại Hồ Chí Minh, trong tầm nhìn tới năm 2045 - tròn 100 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!.

Năm Kỷ Hợi 2019 đầy cam go nhưng không ít thắng lợi to lớn... đang khép lại một chặng đường xuân.

Trước thềm Tết Nguyên Đán Canh Tý cổ truyền 2020 và thiêng liêng của dân tộc, trên con đường thành công dọc 90 Mùa Xuân anh hùng của Đảng trong dòng chảy truyền thống mấy ngàn năm đất nước đang từng ngày đổi mới và vươn dậy, hào khí lòng Dân bừng lên và sức Xuân mạnh mẽ, Con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng rạng rỡ, việc trọng đại cho năm 2020 Đảng đã quyết định, hơn 96 triệu đồng bào đã đồng tâm... mặc cho trời đất xoay vần, bất chấp thế gian biến động.

Mùa Xuân Canh Tý trước thềm Đất nước, nhất định Đảng chúng ta - Dân tộc chúng ta - Tổ quốc chúng ta tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn và vững chắc hơn nữa. Dân tộc Việt Nam ta tiếp tục trường tồn mạnh mẽ và cháy lên khát vọng hùng cường với mãi mãi trọn vẹn núi sông ta.

Giao thừa đang tới! Mùa Xuân đang về!

Thế Nước mạnh mẽ - Lòng Dân đại đồng - Vận Đảng hanh thông - Giang sơn rạng rỡ - Tổ quốc hùng cường!

VOV/Nhà báo, TS. Nhị Lê

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/dang-90-mua-xuan-bung-chay-khat-vong-viet-nam-1002741.vov


VOV/Nhà Báo, TS. Nhị Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]