(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng tại Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Bài phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng tại Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ!

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí !

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 02/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; tỉnh ta vừa tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2020); hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại hành trình vẻ vang 90 năm qua của ngành tuyên giáo của Đảng, quyết tâm xây dựng ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với tình cảm cá nhân, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu, khách quý và qua các đồng chí gửi tới toàn thể những người làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tỉnh những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Bác cũng là người đặt nền móng cho công tác tư tưởng của Đảng. Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm“,”Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” và “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”.

Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 01/8/1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng, tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay đã xuất bản cuốn tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Nhiều hoạt động mít tinh, biểu tình liên tiếp diễn ra khắp cả nước. Ngày 01/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và trở thành Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo thực sự đã trở thành một trong những công tác trọng yếu của Đảng, luôn gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng, gắn liền với cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong từng giai đoạn lịch sử, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã thay đổi tên gọi và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng bản chất và sứ mệnh lịch sử không bao giờ thay đổi. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã trở thành những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, họ đã tự gánh trách nhiệm và tự làm đầy một lẽ sống, để trở thành những “ngọn đuốc sống”, tạo nên “Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”, đưa “Nước Việt Nam ta từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, ngay khi mới ra đời vào ngày 29/7/1930, Đảng bộ tỉnh đã phát hành “Báo Tiến lên” - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh; tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cứu nước của Đảng. Trong bối cảnh bị kẻ thù đàn áp, khủng bố tàn khốc, điều kiện hoạt động hết sức nguy hiểm, nhưng với “bầu nhiệt huyết căng tràn” và “mạch đời căng máu nóng” đội ngũ những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao phẩm chất và khí tiết của người cộng sản, bám sát phong trào cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Nhiều người đã anh dũng hy sinh trong tư thế của người chiến sĩ, người anh hùng.

Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo trên khắp các lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo,… bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả. Trong những năm gần đây, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng kiến thức mới, tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng và tổ chức hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, như: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20/02/1947-20/02/2017); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh... Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực và quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Trung ương và địa phương đánh giá đầy đủ các luận cứ khoa học để xác định, năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa và đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, để lại ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”; tham mưu trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng trên địa bàn tỉnh, xây dựng Phòng Truyền thống của Tỉnh ủy; phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng Ngân hàng tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh...

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với cách làm bài bản, khoa học, phù hợp với thực tế địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong suốt những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý. Nhiều đồng chí trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Mới đây nhất, ngày 30/7/2020, Chủ tịch Nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ của các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ta.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà hệ thống các cơ quan tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo đã nỗ lực đạt được trong suốt 90 năm qua.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các đồng chí !

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm đổi mới với những thành tích thật đáng tự hào.

Đối với tỉnh ta, với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng, tỉnh Thanh Hóa chưa bao giờ có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đặc biệt, gần đây nhất, ngày 17/7/2020, Bộ Chính trị lần đầu tiên đồng ý ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở đường cho tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã đề ra phương hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, sẽ trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đó là: "Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Để thực hiện thắng lợi được mục tiêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước - mở đường”, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Thanh Hóa phát triển, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với việc tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng. Trước mắt, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định. Ông cha ta có câu “Tư tưởng không thông, vác bình không cũng nặng”, công tác tư tưởng cần phải đi trước một bước, nhất là trong các vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Hệ thống tuyên giáo phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông trước các sự kiện, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm…, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học - nghệ thuật; kết hợp giữa “xây” và chống“,”xây“là căn bản,”chống" phải quyết liệt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục tính hình thức, đối phó, áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Đồng thời, tiếp tục bám sát cơ sở, xây dựng các điển hình tiên tiến. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội.

Thứ năm, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ chuyên môn và có phương thức hoạt động khoa học, tích cực cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận và làm chủ các phương tiện công nghệ mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có khả năng phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, nói phải đi đôi với làm, viết và nói phải “đúng, trúng, thuyết phục”, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra cái mới.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các đồng chí !

Nhiệm kỳ 2015-2020 sắp đi qua, nhiệm kỳ 2020-2025 đang dần mở ra phía trước, nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống các cơ quan tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà là rất nặng nề nhưng rất vinh quang. Phát huy truyền thống vẻ vang của mình, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện “Khát vọng thịnh vượng”, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn.

Với trách nhiệm, tình cảm và sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của công tác tuyên giáo tỉnh nhà, một lần nữa, tôi chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo tỉnh nhà lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong giai đoạn mới.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]