(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”... Đây cũng chính là sự định hướng mang tầm chiến lược của Bác. Từ đó, để thấy rằng, trong công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn nếu không được làm tốt sẽ dẫn đến tình trạng Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu...

Bổ sung nguồn sinh lực kế cận cho Đảng ở khu vực nông thôn: Nhận thức và hành động cần song hành

Bài 2: “Điểm nghẽn” cần khơi thông

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”... Đây cũng chính là sự định hướng mang tầm chiến lược của Bác. Từ đó, để thấy rằng, trong công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn nếu không được làm tốt sẽ dẫn đến tình trạng Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu...

Bài 2: “Điểm nghẽn” cần khơi thông

Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao các vật phẩm bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên xã Vân Sơn (Triệu Sơn). Ảnh: Lê Phượng

Nhìn từ những góc khuất

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều kiện sinh hoạt và tâm lý khoa cử chính là một trong những yếu tố đã và đang tác động nhiều mặt đến thanh niên và công tác phát triển Đảng trong thanh niên ở khu vực nông thôn hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Lộc (Hậu Lộc), cho biết: Từ nhiều năm nay, nguồn phát triển đảng viên trẻ ở xã vẫn dựa chủ yếu vào lực lượng thanh niên trong khối các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trên thực tế, số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển Đảng không nhiều, bởi do một số sau khi tốt nghiệp THPT lại tiếp tục phấn đấu vào học các trường chuyên nghiệp, một số đi học ở các trung tâm dạy nghề; hoặc đi làm xa. Vì vậy, làm cho nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn cũng bị hạn chế. Trong khi đó, các đối tượng là trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn cũng rất khó khăn bởi quần chúng tích cực muốn được phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì tiêu chí về trình độ văn hóa lại chưa đạt chuẩn (phải có trình độ học vấn THPT trở lên), nên số lượng thanh niên chưa học hết THPT rất khó có điều kiện phát triển. Thêm vào đó, đối với một số thanh niên sau khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng vì nhiều yếu tố khách quan nên cũng sa sút động cơ phấn đấu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng thanh niên nông thôn được kết nạp Đảng vừa “khó” và “giảm”. Vì vậy, dẫn đến một nghịch lý là trong khi nguồn phát triển bị hạn chế, nhưng yêu cầu công tác phát triển Đảng vẫn phải nâng cao đã đặt các chi bộ nông thôn vào tình thế “loay hoay” tìm nguồn.

Xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh là yêu cầu cấp bách không chỉ của tổ chức đoàn mà còn là của Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Trước thực trạng ở nông thôn hiện nay nhiều cơ sở đoàn đang hoạt động khó khăn, cầm chừng, có nơi chỉ còn lại bộ khung ban chấp hành, nếu đoàn các xã, chi đoàn thôn, làng, bản không tập hợp được thanh niên, không thu hút được thanh niên vào các phong trào đoàn thì sẽ không có cơ hội để phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Cùng với đó, qua kiểm tra công tác đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cho thấy hầu hết các xã, phường, thị trấn, số thanh niên hiện nay sinh sống và sinh hoạt tại địa phương chủ yếu là thanh niên khối trường học và cơ quan. Qua nắm bắt, nhu cầu lớn nhất của thanh niên ở địa bàn dân cư hiện nay chính là việc làm, lập thân, lập nghiệp, sân chơi... Song, thực tế cho thấy việc tổ chức các mô hình đáp ứng những nhu cầu chính đáng của thanh niên còn hạn chế. Thêm vào đó, đa số các đảng bộ xã, thị trấn mặc dù đã đưa ra chỉ tiêu kết nạp Đảng hàng năm nhưng chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển đảng viên, chưa đưa ra được các tiêu chí cụ thể đối với thanh niên phấn đấu vào Đảng. Một số cấp ủy đảng cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã chưa có những giải pháp mang tính đột phá tạo việc làm, tăng thu nhập giúp thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương. Do đó, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng Đảng là thanh niên nông thôn chưa tạo sự chuyển biến tích cực.

Để làm tốt công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cho rằng: Cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm từ hai phía: tổ chức cơ sở đảng (trực tiếp là các chi bộ) - tổ chức cơ sở đoàn và bản thân mỗi thanh niên. Cần thấy rằng sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng; chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và ý thức tự giác của mỗi thanh niên là những yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả công tác phát triển Đảng trong thanh niên, nhất là thanh niên trực tiếp lao động, sản xuất ở khu vực nông thôn. Ngoài nội dung tổng thể kết hợp chặt chẽ ba mặt công tác: giáo dục, tổ chức và phong trào hành động của thanh niên để ngày càng có nhiều thanh niên nông thôn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tổ chức cơ sở đảng và tổ chức cơ sở đoàn cần coi trọng giúp đảng viên trẻ có cơ hội được cống hiến và đóng góp cho phong trào chung ở cơ sở. Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả đầu tư vào địa bàn, mở rộng ngành, nghề để tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên. Cần phải đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên trẻ là thanh niên trực tiếp lao động ở nông thôn vào nghị quyết của các cấp ủy, đồng thời phát huy trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên đối với lĩnh vực công tác này.

Bám sát mục tiêu “ở đâu có dân ở đó có đảng viên”

Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đã nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo: Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên; phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục và phải đạt được kết quả rõ rệt, nhằm tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kết nạp đảng viên mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ đảng viên diễn ra đầu tháng 8-2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với việc thực hiện Công văn số 65-CV/TU, ngày 29-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới nhiệm kỳ 2020-2025. Phải xác định rõ lộ trình của từng năm để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ trên xuống dưới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, học sinh các trường THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân...

Từ tư tưởng chỉ đạo trên, để triển khai hiệu quả công tác phát triển đảng viên, trước hết cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên trong thanh niên nông thôn; đồng thời phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021, đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống, cho biết: Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn sát với tình hình thực tế, gắn với thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch và giao trách nhiệm cho MTTQ, các đoàn thể, các chi, hội, tổ chủ động tham mưu, giới thiệu quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng, khắc phục tình trạng chi bộ thôn, khu phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Lấy kết quả công tác phát triển đảng viên là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm. Theo đó, năm 2021, theo chỉ tiêu của tỉnh, huyện Nông Cống phát triển 180 đảng viên mới, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra 200 đảng viên. Đến cuối năm 2021, huyện Nông Cống đã vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra.

Để tháo gỡ các nút thắt trong công tác phát triển Đảng ở nông thôn, nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo với phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”. Điều này cũng đã được đề cập cụ thể trong Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Lê Văn Duệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tế Thắng, cho biết: Năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp được 7 đảng viên mới, độ tuổi từ 28 - 35 (vượt chỉ tiêu huyện giao). Đáng chú ý, trong số các đảng viên được kết nạp trong năm có 1 đảng viên thuộc chi bộ Công ty TNHH thời trang LDL (đây là chi bộ được thành lập vào tháng 7-2020). Và với việc một chi bộ khối doanh nghiệp tư nhân với lực lượng thanh niên nông thôn dồi dào tham gia vào công tác Đảng đã góp phần “gỡ khó” bài toán tạo nguồn tại địa phương hiện nay.

Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt ra nhiệm vụ và chỉ tiêu là số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm là 7% từ nguồn giới thiệu của đoàn thanh niên. Từ nghị quyết và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thông qua tổ chức nhiều hoạt động, phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng; đồng thời tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên nông thôn; tham mưu với cấp ủy đảng phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi các hoạt động của tổ chức đoàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trẻ. Qua đó, đã góp phần ổn định tư tưởng, tăng niềm tin của thanh niên nông thôn đối với sự lãnh đạo của Đảng, giúp thanh niên nông thôn có nhận thức, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất và học tập.

Có thể thấy, chưa khi nào mà nội dung phát triển đảng viên lại được cấp ủy đảng các cấp nỗ lực chỉ đạo và thực thi như hiện nay. Như vậy, thêm khẳng định rằng công tác phát triển đảng viên luôn là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Đây cũng chính là sự định hướng mang tầm chiến lược của Bác. Từ đó, để thấy rằng, trong công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn nếu không được làm tốt thì sẽ dẫn đến tình trạng Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu...

Nhóm phóng viên Phòng XDĐ-NC


Nhóm phóng viên Phòng XDĐ-NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]