Thời gian qua, một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp trong tỉnh thực hiện đó là cùng tham dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở ở tất cả các loại hình. Thông qua sinh hoạt, nhiều vấn đề khó khăn, bất cập của chi bộ đã được cấp ủy cấp trên lắng nghe, kịp thời chia sẻ và gợi mở các phương án giải quyết. Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Bài 1: Hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở

Bài 1: Hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở

Cán bộ huyện Hà Trung thường xuyên thăm, kiểm tra đồng ruộng.

Thời gian qua, một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp trong tỉnh thực hiện đó là cùng tham dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở ở tất cả các loại hình. Thông qua sinh hoạt, nhiều vấn đề khó khăn, bất cập của chi bộ đã được cấp ủy cấp trên lắng nghe, kịp thời chia sẻ và gợi mở các phương án giải quyết. Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.

Gợi mở, định hướng các vấn đề

Đầu tháng 3 mới đây, chúng tôi có dịp chứng kiến buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ bản Pượn, xã Trung Sơn (Quan Hóa). Ngoài các đảng viên trong chi bộ, buổi sinh hoạt còn có sự tham gia của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Trong suốt cuộc họp, người chủ trì đã xác định được những vấn đề trọng tâm để gợi mở, định hướng cho đảng viên tham gia thảo luận. Không khí buổi sinh hoạt sôi nổi, nghiêm túc, tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng. Đảng viên lớn tuổi cũng như trẻ tuổi đều có sự tôn trọng lẫn nhau. Người điều hành cuộc họp luôn lắng nghe và kịp thời giải đáp những thắc mắc của đảng viên một cách rõ ràng, thuyết phục. Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, mỗi đảng viên ít nhất góp ý một lần, đồng ý hay không cũng giải thích vì sao. Những đảng viên trẻ còn ngại ngùng, bí thư gợi mở vấn đề rồi đề nghị góp ý... Chính sự góp ý thẳng thắn, xây dựng đó, mà cuộc họp diễn ra sôi nổi, mọi vấn đề được mổ xẻ đều đi đến kết luận thống nhất... Sau khi cùng tham dự buổi sinh hoạt với chi bộ bản Pượn, đồng chí Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ. Chi ủy đã xác định rõ các vấn đề cần bàn bạc, thống nhất và phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng cho tất cả đảng viên. Tuy nhiên, chi ủy cũng cần khắc phục những hạn chế, đó là báo cáo phải đề rõ các nhiệm vụ của sinh hoạt chi bộ cũng như chọn lọc nội dung để phần thông tin nội bộ cụ thể, sâu sát hơn. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề để chi bộ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như: Vấn đề phát triển sản xuất, tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm hơn nữa đến việc học tập của con em, định hướng trong học nghề, giải quyết việc làm. Đặc biệt, trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cần có cách làm khoa học, không chạy theo thành tích, phải phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân, mục tiêu cuối cùng là xây dựng nông thôn mới để đem lại cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Bài 1: Hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quan Hóa về dự sinh hoạt chi bộ khu phố 2, thị trấn Quan Hóa.

Tương tự, tại chi bộ thôn Khang Tân, xã Vĩnh Khang (Vĩnh Lộc) buổi sinh hoạt định kỳ tháng 5, ngoài đảng viên trong chi bộ, cũng có sự tham dự của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí bí thư đảng ủy xã. Nhìn chung, không khí buổi sinh hoạt sôi nổi, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn của mỗi đảng viên. Bí thư chi bộ nêu lên các vấn đề cần tập trung thảo luận, sau đó lấy ý kiến của cá nhân vào từng vấn đề. Trong cuộc họp, đảng viên thẳng thắn góp ý cho người đứng đầu để rút kinh nghiệm những vấn đề thiếu sót. Đồng chí Mai Công Quảng, Bí thư chi bộ thôn Khang Tân cho biết: “Ở chi bộ, đảng viên đều góp ý một cách thẳng thắn cho cấp ủy, không né tránh, kiêng nể, nhưng phải trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ đồng chí của mình. Các ý kiến góp ý của đảng viên đều bám sát nội dung được đưa ra thảo luận. Nhiều ý kiến hay, tâm đắc và đúng trọng tâm, trọng điểm giúp chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của địa phương được sâu sát và hiệu quả hơn”. Sau khi theo dõi sinh hoạt của chi bộ thôn Khang Tân, đồng chí Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung và cách thức điều hành sinh hoạt, trình tự các phần đúng quy trình, hướng dẫn của bí thư chi bộ cũng như tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể trong góp ý xây dựng chi bộ của mỗi đảng viên. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, trong các cuộc họp sau, chi bộ cần đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 05 sâu sát hơn, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn trong cả quần chúng nhân dân. Việc đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 cần được gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với cán bộ, đảng viên.

Kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế

Trước đây, đa số các chi bộ cơ sở thuộc khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Thanh sinh hoạt chi bộ định kỳ thường không có nội dung rõ ràng, đảng viên chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nên còn lúng túng trong việc kiểm điểm nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo. Từ khi phân công các đồng chí lãnh đạo huyện về dự sinh hoạt cùng đã hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức, nội dung, quy trình, cách điều hành buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng hướng dẫn, tăng cường sinh hoạt chuyên đề với các nội dung sinh hoạt gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, chọn những việc thiết thực đối với đời sống người dân như xây dựng nông thôn mới, trồng cây ăn quả có múi, trồng rau sạch, an toàn, xóa đói, giảm nghèo để chi bộ bàn bạc, thống nhất và tập trung chỉ đạo; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng. Đến nay các chi bộ tổ chức sinh hoạt đã đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy chuẩn bị chu đáo, bám sát thực tiễn, chất lượng sinh hoạt nâng lên theo hướng thiết thực. Nhiệm vụ cụ thể của từng tháng được đề ra, như chỉ đạo phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc... Hiện nay đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác xóa đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,16%, trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 85% hộ gia đình văn hóa... Đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Thanh cho biết: Việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác Đảng, góp phần nâng cao vai trò của cấp ủy chi bộ. Ngoài việc thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh trong tháng qua, định hướng tháng tới, thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nhất là những vấn đề “nóng”, các đồng chí được phân công còn phải chuẩn bị tài liệu để giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên được tổ chức chỉ đạo giải quyết kịp thời, nếu vượt thẩm quyền thì tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của chi bộ, đảng viên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Bài 1: Hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Như Thanh Ngô Thị Hoa làm việc với cấp ủy chi bộ thôn 6, xã Cán Khê, nhằm đưa ra giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Vũ Đức Soãn, Trưởng Phòng huyện - cơ sở đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhận xét: Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, việc phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành các cấp dự sinh hoạt với các chi bộ là giải pháp rất thiết thực nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cũng như hướng dẫn trực tiếp các chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các hạn chế. Từ đó, các cuộc sinh hoạt chi bộ phát huy được tính dân chủ; đảng viên tích cực thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, tạo không khí cởi mở, chân thành, thẳng thắn, đoàn kết trên tinh thần xây dựng trong tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, các đồng chí được phân công về sinh hoạt với chi bộ tìm hiểu đặc điểm tình hình địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phản ánh với cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Nhiều ý kiến, kiến nghị hoặc vấn đề còn băn khoăn của đảng viên được giải đáp ngay từ chi bộ, tạo được sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quốc Hương

Bài 2: Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]