(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện Như Thanh đã, đang trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa ở huyện Như Thanh

Xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện Như Thanh đã, đang trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa ở huyện Như ThanhHội viên phụ nữ xã Xuân Phúc trồng hoa làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Tháng 6-2020, thôn Phượng Xuân, xã Xuân Khang (Như Thanh) tổ chức lễ khai trương xây dựng làng văn hóa. Vui mừng, phấn khởi trong ngày lễ khai trương Nhân dân trong thôn biểu thị quyết tâm thực hiện có hiệu quả quy ước xây dựng làng văn hóa. Quy ước quy định về chuẩn mực xử sự của các hộ gia đình, cá nhân về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các công trình công cộng, vệ sinh môi trường, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thân thiện trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; các hộ gia đình, cá nhân trong thôn không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, đồng thời phải chấp hành tốt các điều khoản trong bản quy ước... Từ sự đoàn kết trong thực hiện các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong thôn, đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 33 triệu đồng/người/năm, lương thực đạt 250 đến 300 kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 15%, số hộ khá, giàu gần 70%, 100% gia đình có nhà ở kiên cố, 100% số hộ có công trình hợp vệ sinh...

Tại làng Lúng, xã Xuân Thái khi triển khai xây dựng làng văn hóa đã thông qua bản quy ước gồm 4 chương và 22 điều và cũng được quy định về chuẩn mực xử sự của các hộ gia đình, cá nhân trong làng về phát triển kinh tế - xã hội, nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang; các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Từ phong trào xây dựng làng văn hóa đã góp phần định hướng tích cực, tạo ra những chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn hóa thấm dần vào từng người dân, từng gia đình, từng tập thể và từng cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Có thể thấy, phong trào xây dựng làng văn hóa trên địa bàn huyện Như Thanh đã gắn kết phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, huyện Như Thanh có gần 150 làng được công nhận làng văn hóa, 100% thôn, làng, bản, khu phố trong huyện đã xây dựng quy ước, hương ước được người dân chấp hành nghiêm chỉnh; có gần 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều cơ quan, đơn vị làm tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, thời gian tới huyện Như Thanh xác định tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào đối với cộng đồng và mỗi gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu văn hóa, tạo động lực để đẩy mạnh, nhân rộng, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững của phong trào.

Bài và ảnh: Xuân Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]