(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thành luôn đồng sức, đồng lòng trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đã có những bước đi, cách làm phù hợp, góp phần thiết thực củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Thạch Thành

Những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thành luôn đồng sức, đồng lòng trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đã có những bước đi, cách làm phù hợp, góp phần thiết thực củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Thạch Thành

Tiết mục đồng diễn trong lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao truyền thống xã Thạch Sơn thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có sức lan tỏa sâu rộng, ban chỉ đạo phong trào và UBND huyện đã chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng phải được làm thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của quê hương, phát triển văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bà Lê Thị Hương, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện cho biết: Từ thực hiện phong trào đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Qua đó đã tạo sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, nhiều phong trào phát triển mạnh mẽ được nhân dân đồng tình ủng hộ và cam kết thực hiện như các phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công, tố giác tội phạm”; “xây dựng khu dân cư, đơn vị, trường học đạt tiêu chí về an ninh trật tự” và phòng, chống tệ nạn xã hội...

Nhờ có những cách làm phù hợp nên thời gian qua các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Thạch Thành có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 308 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, bằng 73% tổng số làng, cơ quan, đơn vị toàn huyện; có 8 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt danh hiệu thị trấn văn minh đô thị; chất lượng làng, khu phố văn hóa ngày càng được nâng cao. Việc xây dựng làng văn hóa đã gắn kết phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Các làng văn hóa đã phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc “lá lành đùm lá rách”. Từ năm 2009 đến hết năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp gần 10 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, cũng như giúp các gia đình khó khăn, gặp thiên tai.

Hoạt động văn hóa đã dần thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là ở nông thôn. Tình làng, nghĩa xóm được gắn kết, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng được đề cao; người dân tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nhiều khu dân cư đã động viên con em và toàn dân đóng góp xây dựng hàng trăm km đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng các công trình của gia đình đạt chuẩn, xây dựng khu văn hóa - thể dục thể thao thôn và xã với tổng kinh phí huy động gần 615 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân gần 218 tỷ đồng. Nhiều mô hình tiêu biểu trong thực hiện tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới là thôn Quyết Thắng (xã Thành Vinh) xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp, với kinh phí do nhân dân đóng góp hơn 800 triệu đồng; nhà văn hóa khu phố 2 thị trấn Vân Du, nhà văn hóa đa năng xã Thạch Tân, sân vận động xã Thành Vân... Một số đơn vị thực hiện tốt tiêu chí số 16 về văn hóa như các xã: Thạch Sơn, Thành Vân, Vân Du, Thành Trực, Thạch Tân...

Năm 2019, toàn huyện có 75 đơn vị đăng ký công nhận các danh hiệu văn hóa, trong đó có 60 làng; 13 cơ quan, trường học; 2 xã, thị trấn; 82% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 37% số hộ đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình thể thao. Các địa phương, đơn vị cũng đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác quản lý các di tích, danh thắng trên địa bàn được tăng cường. Một số lễ hội lớn như Mường Đòn, Mường Đủ, đền Phố Cát... được tổ chức thường xuyên gắn với phát triển du lịch cũng như công tác về nguồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa, thời gian tới huyện Thạch Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Bài và ảnh: Mai Phương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]