(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát quan tâm, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Phong trào đã phát triển sâu rộng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Mường Lát đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát quan tâm, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Phong trào đã phát triển sâu rộng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Huyện Mường Lát đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nhà văn hóa xã Quang Chiểu đang được hoàn thiện góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa, huyện Mường Lát đã chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Theo đó, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, thường xuyên tổ chức các hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) quần chúng... Qua đó giúp nhân dân nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo ra sức lan tỏa, được các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia.

Với phương châm coi văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, huyện Mường Lát đã tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Nhờ đó, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường, thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều tiến bộ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và giữ được nét đẹp thuần phong mỹ tục... Từ sự quan tâm của các cấp, các ngành tới các hoạt động văn hóa, nhận thức và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân về văn hóa được nâng lên. Do vậy công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên, đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Phong trào đã khơi dậy được truyền thống đoàn kết cộng đồng dân cư; khơi dậy được các nguồn lực trong nhân dân; đời sống kinh tế từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể. Đến nay, toàn huyện có tới 38/88 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 43%; xây dựng được 4/9 nhà văn hóa xã, thị trấn, đạt 44%; 34 sân cầu lông; 2 sân bóng rổ; 29 bàn bóng bàn; 80 sân bóng chuyền... Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nguồn kinh phí nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, đồng thời việc huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng nhà văn hóa làng, nhà văn hóa xã, sân chơi, bãi tập... luôn được quan tâm thực hiện. Ngoài ra, để trang bị thêm các điều kiện, phương tiện phục vụ hoạt động của các làng văn hóa, Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH huyện cũng đã có kiến nghị lên các ban, ngành cấp trên như hỗ trợ về tăng âm, loa đài... Đến nay một số địa phương đã có các bộ tăng âm, loa đài có giá trị, phục vụ thiết thực cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt, hội họp thôn, bản.

Song song với các hoạt động trên, công tác xây dựng bản, khu phố văn hóa gắn với hương ước, quy ước vừa phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục, vừa phù hợp với các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng gia đình, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Từng người dân, từng gia đình nâng cao cách ứng xử có văn hóa trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

Phong trào TDĐKXDĐSVH ở Mường Lát không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng họ, xóm làng. Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Trần Hằng


Bài Và Ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]