Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cho biết Guatemala, Honduras và El Salvador sẽ được hỗ trợ về an ninh và thực thi luật pháp sau khi 3 nước này ký các thỏa thuận di cư với Washington.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhuqVz4bqybMaweGzhurLhu7fhu4jhurpBbMWpQWzhu6fhu4jhu4dsO+G7kGzhurJCQWzhurDhu5dBbOG7uUVsRuG7guG6vGzhu5PhurJs4bqyQeG6suG7uWzhu6fhu7nhurRsw7Ns4bqy4buI4bq44bunbGHhu4JH4bqy4bu3bDvhu5DDrS/hu7luw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bu44bup4buTxalrw6xhxJDhurLhu7dsRuG7uULhurLhu7dsO+G7kGzFqOG6tOG6suG7k+G6sMWpbGHhu4JH4bq24buAbOG6suG7t+G7lcOSbG7hu48vbm1s4bun4bu54bq0bOG7pUF3Rmzhu7ZH4buTRuG7qeG6tuG7k+G6sOG7k+G7hWzhu7jhurThurLFqUfhu4Lhu5Phu4RsTuG7lWzhu6jhurBsOeG7k+G6sE7hu5PFqeG6tOG7gmzhu4Thu69sxrDhu4jhurzhu6ds4bu5RWxG4buC4bq8bE54bOG7k+G6smzhurJB4bqy4bu5bE7hu5VsRuG7uUvhu6dsRuG7uUFs4bqwR3VGbOG7gOG7ueG7meG7gGzhu4Thu5NHbOG6ruG7uUFsw7Ns4bqy4buI4bq44bunbOG6suG7lcOSbOG6ruG7jGzhu6fhu5nhu6dsRuG7ueG6rOG7k2xG4bu5R3XhurJsxalBbOG7p+G7iGxO4bq4QWzhuqfhu5Phu4Thu7lB4bqy4bu3RuG6tOG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSbOG7gOG7puG7qeG6skbhu6nhu4JrbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWtG4bupw5NGLeG7k+G6sEHhu7fhurLhu4ds4bun4bup4bqyRuG7qeG7guG7g2vDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrxalG4bu5R+G6tuG7pWxB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbOG7j+G7jW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDsm7hu4/hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL27hu5HDsm4vbsO1w7TFqcOybuG7jcOzb25uRm9tw7PDteG6sOG7kS1GRsOTTuG6ssWpQeG7p0ctw7NmxILhu4Dhu7drbOG7k+G6sEbhurlr4bqlc+G6smzGsHhs4bqy4bu34buI4bq6QWzFqUFs4bun4buI4buHbDvhu5Bs4bqyQkFs4bqw4buXQWzhu7lFbEbhu4Lhurxs4buT4bqybOG6skHhurLhu7ls4bun4bu54bq0bMOzbOG6suG7iOG6uOG7p2xh4buCR+G6suG7t2w74buQa2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smts4buERsOS4bqw4bup4bq5a0bhu6nDk0Yt4buT4bqwQeG7t+G6suG7h2zhu6fhu6nhurJG4bup4buC4buDa8OsOkvhu6ds4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG7pUF24bqybOG7gOG7ueG6pOG6suG7t2w74buQbOG7peG7o0Zs4bu3QU1s4bq2REZs4bqy4bu5w4LhurZs4bqy4bu34buI4bq6QWzFqUFs4bun4buIbOG7t3ThurJs4bumdEds4buGR0Lhu6dsRndsNuG7k+G7hOG6tGzFqOG7qeG6sGws4bq04buCRuG7qeG7hWzhurJCQWzhu7dBTeG7k2zhu6fhu5nhu6dsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu4Dhu7lCbOG7pUF24bqybOG7t0HhurhBbDvhu5BsTuG7lWw74bupw5NB4bun4bq0bOG6suG7t+G7lcOSbG7DtC/Dsi9vbW7hu5FmbGgs4bu3R0PhurLhu4ds4buS4bu0Ni9hYeG6reG6pSxpw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu4J24bqybOG6tuG7l+G6suG7t2zDk+G7m2zhu7lEQWxhT0FGRuG7qeG7guG7hWxhxJDhurLhu7dsRuG7uULhurLhu7dsYeG7gkfhurbhu4Bs4bun4bu54bq0bOG7ueG7k8OSbOG7peG7k2zhu4ZHQuG7p2zhu7dB4buTbGHhu4JH4bqy4bu3bDvhu5Bs4bqyw4JBbEbhu4J24bqybOKAnMaw4buT4bqy4bu3bOG6skVs4bqwS+G7p2zGsMO9bOG7p+G7uXPhurZsxanEqEZs4bqy4buX4bqybOG7pUfhuqrhurJs4bqy4bu34buI4bq6QeKApmw74buQbOG7hOG7r2zhu4ThurjhurZsRuG7ueG6quG6suG7t2zhu4ZH4buTbOG7p+G7meG7p2xOQXnhurJsRuG7guG6vGzhu6fhu7nhurRs4bun4buZ4bunbOG6sMOD4bqy4bu5bE5L4bunbEbhu7lL4bunbEbhu7lBbOG6sEd1Rmzhu4Dhu7nhu5nhu4BsTuG7lWzhu5PhurJs4bqyQeG6suG7ueKAnWzhu6fhu7nhurRs4bun4buZ4bunbOG6suG7iOG6uOG7p2zhurLhu5XDkmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7guG6tOG6suG7t2zhuq7hu7lBbMaww4Lhu4VsRuG7guG6tOG6suG7t2zhurZERmxGR8OSduG6smzhu6VC4buFbCzhu7fhurThu5dBbEbhu4Lhu4jDiuG6suG7t2w74buQbDtB4bqu4bupbDbhurThurbhu4Dhu6nhurRs4bun4bu54bq0bOG7pUF3Rmzhu6bDiWzhu4ZH4buT4bqybDbhu7nhu5lGbEbhu4JBw73hurJsN0dC4bunbEZ3bOG7p8OM4buTbDvhu5BsaMOhOeG7kkDFqGlsTuG7lWzhu6REbCzhu7fhurThu5dBbOG7t0Hhu5PhurRsO+G7kGzhu4Thu69s4bqyQkFs4bqw4buXQWxOQXnhurJsRuG7guG6vGzhu6fhu7nhurRsw7Ns4buGR0Lhu6ds4bu3QeG7k2xh4buCR+G6suG7t2w74buQbEbhu4J24bqybOG6suG7ueG7n+G6tmzhu7dBSOG7gGxG4bu5SOG7p2zGsMO6w5Js4bu5w4nhurJs4bqyTeG7k2xGQXfhurJs4bulRGzGsOG7l0ZsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7guG6tOG6suG7t2xOc+G6smzGsHhs4bqy4bu34buI4bq6QWzFqUFs4bun4buIZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zhu7hDQWzGsHRHbOG6suG7neG6tmzhurLhu5PDkuG7hWzDoTnhu5JAxahsxrDhu5ts4bqy4bu3SuG6suG7t2xOQXnhurJsRuG7guG6vGzhu6fhu7nhurRs4bul4buTbOG7hkdC4bunbOG7t0Hhu5NsRuG7gnbhurJs4buE4buTR2zhuq7hu7lBbOG6p+G7k+G7hOG7uUHhurLhu7dG4bq04bqybMOT4buZ4bunbMaw4bqg4bqy4bu5bOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4buI4bq44bunbOG6suG7lcOSbOKAnOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zhu6fDgmzhu6fhu5nhu6ds4bu54buV4bqy4bu5bMawROG6suG7t2zhu7lBeUds4buGR8ahbMaww71s4bu3Qcah4bq2bOG7hEJs4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG6suG7t+G7iOG6ukFsxalBbOG7p+G7iGzhu4ZH4buZbEbGoUFm4oCdw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrCzhu7fhu5XDkmxv4buNL+G7kWxOSuG7k2zhu4ZH4buT4buFbDvhu5BsTuG7lWzhu7jhurThurLFqUfhu4Lhu5Phu4RsxrDhu5ts4bqu4buMbOG6tkRGbEbhu7nhuqzhu5NsRuG7uUd14bqybE54bE5z4bqybMaweGzFqUFs4bun4buI4buFbOG7hkfhu5NsxrDDgmzhu6fDgmxG4bu5w71s4bulR0Thu6ds4bqy4bu5TeG6suG7t2zhurLhu7fhu4jhurpBbMWpQWzhu6fhu4hsTuG7iOG6vEZs4buGR+G7k2zhurDhu5vhurLhu7lsRuG7ucSQbOG6suG7iOG6uOG7p2zhurLhu5XDkmxG4buCduG6smzGsOG7iOG6uuG6suG7t2xG4bq4QWw74buQbOG7gOG7ucahQWzDk0HhurJs4buGR8OSbOG7p+G7uXdsRuG6oGzhurLhu5fhurJsRuG7guG6tOG6suG7t2xG4bu54bq6QWzhu7dB4buT4bqybOG7p+G7ueG6umzhurDhu5XhurZsRuG7ucOMbEbDjeG7p2zhurLhu7l14buAbOG7p8ah4bqy4bu5bDvhu5Bs4bq2REZs4bun4buZ4bun4bu5bOG7ueG6vOG7gGzhu4Dhu7nhu5nhu4Bmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu7nhuqzhu5NsRuG7uUd14bqybOG6suG7lcOSbEbhu4jDieG6suG7t2xGS2zhu6fhu5nhu6dsRuG7ueG6rOG7k2xG4bu5R3XhurJs4bq24buVbDvhu5Bs4bqu4buMbE7hurhBbOG7qOG6sGw54buT4bqwTuG7k8Wp4bq04buCbOG6suG7t+G7lcOSbG9tL+G7kWxO4buVbE7hurhBbOG7tkfhu5NG4bup4bq24buT4bqw4buTbOG7uUNBbEbhu7nhu5nhurLhu7ds4bukxqHDkmxOSuG7k2zhu4ZH4buTbOG6suG7ueG7n+G6tmzhu7nhu5fhurJs4bun4bu5d2zFqeG6pOG6suG7t2zhurLhu7fhu4jhurpBbOG6suG7uXXhu4Bs4bun4buIbE7hu5XhurRsO+G7kGzhu6Xhu5/hurLhu7ds4bun4buZ4bun4bu5bMWpS+G7k2xO4buV4bq0bOG7p+G7meG7p2zhurLhu4jhurjhu6ds4bqw4buZ4bqy4bu3bOG7t0F44bqy4bu3bEZBd+G7gGzhurLhu7l14bqybOG6suG7t+G7iOG6ukFsxalBbOG7p+G7iGzhu4Vs4bu54buTw5Js4bun4bqk4bqybOG7t+G6pkFs4bqw4buVbOG7p+G7ucOB4bqy4bu5bOG7hOG7meG7p+G7uWzigJzhurLhu4jhurjhu6dsRuG7ucSobMOzbOG7k+G6smxG4bq04buV4bqy4buF4oCdbEbhu7nhu6nhurRsxrDDgmzhurZERmzhu4ZHQuG7p2zhu7dB4buTbEbhu4J24bqybMaw4buI4bq64bqy4bu3bEbhu4JH4bqy4bu3bOG7p+G7uUfDksO94bqybOG7p8OM4buTbOG6suG7uU3hurLhu7dsxanhuqThurLhu7ds4bqy4bu34buI4bq6QWzFqUFs4bun4buIbEbhurhBbDvhu5Bs4bunc+G7gGzhu4ZHw5Js4bun4bu5d2xG4bqgbOG6suG7l+G6smzhu6fhu7nhurRs4bu54bqmbEbhu4LhurThurLhu7dsRuG7ueG6ukFs4bu3QeG7k+G6smzhurDhu5XhurZsRuG7ucOMbEbDjeG7p2zhurLhu7l14buAbOG7p8ah4bqy4bu5bE7hu5XhurRsO+G7kGzhurZERmzhu6fhu5nhu6fhu7ls4bu54bq84buAbOG7gOG7ueG7meG7gGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bukQXnhurJs4buA4bu54buZ4buAbOG6tuG6uEFs4bqy4buVw5Js4bun4bu5w4xsw5J3R2zhurLhu7nhu5/hurZsTuG7leG6tGzhurLhu7fhu4jhurpBbMWpcuG6smxGSmzhu6fhu5nhu6ds4bqy4buI4bq44bunbGHhu4JH4bqy4bu3bDvhu5Bs4bqy4bu54buIbOG7uOG6tOG6ssWpR+G7guG7k+G7hOG7hWzhu7ZH4buTRuG7qeG6tuG7k+G6sOG7k2xO4buVbOG7qOG6sGw54buT4bqwTuG7k8Wp4bq04buCbMaw4buT4bqy4bu3bEbDgOG6tmzhu6fhu5nhu6fhu7lsw5NB4bqybEbhuqBs4bqy4buX4bqybEbhu5dBbDvhu5Bmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7uENBbOG6suG7neG6tmzhurLhu7fhurThu5lB4buFbGHEkOG6suG7t2xG4bu5QuG6suG7t2xh4buCR+G6tuG7gGzGsOG7m2xGR8OSduG6smzhu6VCbOG7p+G7ucOB4bqy4bu5bOG7hOG7meG7p+G7uWzigJzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bqu4bu54bq04buT4bqybOG6suG7ueG7iOG6vOG6suG7t+KAnWzGsEJBbE7hurhBbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxalBbOG7p+G7iGzDimzhuq7hu7lHbE5L4bunbOG7pUF24bqybOG7t0HhurhBbE7hurhBbDvhu6nDk0Hhu6fhurRsRuG7guG7iOG6uOG7p2zhu4RLbMOTR3NGbOG7uUF54bqybOG6suG7t+G7lcOSbOG7p+G7leG6suG7t2xG4bud4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4bu34buI4bq6QWzhurLhu7l14buAbOG7p+G7iGzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bunw4Js4bu3QXPDkmxG4bq64buFbOG7p+G7ucOMbMOSd0dsxrB34bqybEZKbOG6ruG7uUdsTkvhu6dsYeG7gkfhurLhu7dsO+G7kGxmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu7lC4bqy4bu3bOG6rnZs4bun4bu54bq0bEbhu7lzw5Js4bu54buf4bqy4bu3bOG6suG7neG6tmzhu6fDgmzhu7nhu5XhurLhu7ds4bqy4bu34bu5w4DhurJs4bqy4bu34buI4bq6QWzDimzhuq7hu7lHbE5L4bunbGHhu4JH4bqy4bu3bDvhu5BsRuG7gkLhurJsRuG7guG7meG6suG7uWzhu6Xhu5fhurRs4bqwS+G7p2xO4buVbOG6suG7t+G7ucOo4bq0bMaww4JBbMaw4bubbOG7guG6ukFs4bul4bqsbOG7hkd2bOG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bMaww71sRuG6uEFsO+G7kGzhu6VzRmzhu6fhu7lz4buAbOG6tkRGbOG7ueG7leG6suG7uWxG4buCw4DhurLhu7lsxanhu5VB4buFbMawdMOSbOG6ruG7ucOCbOG6ruG7ueG7neG6smxO4buVbOG6suG7t0fDkmzhu7lBw73hurZmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buAOeG6tEfhu4Lhu6fhu6lrw6xh4bu54bup4bq0bOG7kuG7tDbhu4VsOOG7qUdG4bup4buC4buEw60v4buAw6w=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]