(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-5, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30-1-2022 của Chính phủ. Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucO6UVJQTUzhu4TDuWdQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burUkhM4burQsOaTOG7hOG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bq14buERsON4bur4bugU1fhurxS4burUcOV4bur4but4but4bur4bqqw5nhu7fhu6t7RkhMRuG7q+G7nkbDmcO6L1FSUE1M4buEw7nDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5ZuG7uUzhu4Thu6vhu63hu7MteHHhu6vhurXhu4ThurJM4burRkFM4buE4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burVuG6oOG7q0bhu5BH4burdOG6tWF7ZsOyYXXhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4burRuG7kEfhu6tM4buERsON4burUlDhu6jhuqrhu6tSU1fhurxM4burUlBH4buATOG7q8SoRuG7t0fhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkbhu6tSSEzhu6tCw5pM4buE4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6vhurXhu4RGw43hu6vhu6BTV+G6vFLhu6tRw5Xhu6vhu63hu60v4bq14buDLXvhu4dx4burTOG7hEFX4burduG7sS3hu60t4buv4bux4buv4buv4bur4bqqw5nhu7fhu6t7RkhMRuG7q+G7nkbDmXLhu6tbw5RM4buE4bur4bqqRkjhu6vhurfhurrhu6vhurNHTEbhu6vhurFG4bu5R3Hhu6vhu4dGTuG7q2dGw5nhu6tS4bum4buWTOG7hOG7q3tGSExG4bur4bueRsOZ4burQuG7qOG7q+G7rEHhu6vhuqpGw4zhu6tDw4FN4burRuG7kEfhu6tM4buERsONcuG7q2dG4bu3S+G7q0Lhu6jhu6tSw4FH4burQ0fhu4BL4bur4bqqw4JT4burUsOMTEbhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6vhuqpO4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qkZI4bur4bq34bq64burW8Wo4bqq4burOUfhu7dM4buEceG7q2fDjExG4burw5lX4bur4busR+G6ukxx4bur4buHRk7hu6t7RsOZ4burUsON4bqqRuG7q2g+4bq1feG7q1LDjExG4bur4bqqVUzhu4Thu6tDw4FH4burQkfhur5M4bur4bqq4bu54bqq4burUeG7nHHhu6tM4buEQUxGceG7q0Phu5RM4bur4busw43hu6tKR+G6ukzhu6vhu6BT4bu3THLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6vhu7Phu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureHZ24bueVnDhu6nhu6tRUOG6quG7l+G7qS8v4bqqQkxy4bqo4bu3TVJG4bu3TEZGTeG7t3Lhu6xML0JEUcSoUk3hu54vTEThu65RL+G7r+G7r+G7r+G7sS/hu6144buzQnbhu63hu6/hu6124buveFJ44buzd+G7sXhK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu7Xhu6934bup4bur4bu3SlLhu5fhu6lnUEfhu4BM4burxKhG4bu3R+G7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRuG7q1JITOG7q0LDmkzhu4Thu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UuG7q1HDleG7q+G7reG7reG7q+G6qsOZ4bu34bure0ZITEbhu6vhu55Gw5nhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l4dnbhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDuVvDlEzhu4Thu6vhuqpGSOG7q+G7h0ZO4bure0bDmeG7q1LDjeG6qkbhu6toPuG6tX3hu6tSw4xMRuG7q+G6t+G6uuG7q1vFqOG6quG7qzlH4bu3TOG7hOG7q+G6qlVM4buE4burQ8OBR+G7q0JH4bq+TOG7q+G6quG7ueG6quG7q0Phu5RM4bur4busw43hu6tKR+G6ukzhu6vhu6BT4bu3TOG7q0Lhu6jhu6tG4buQR+G7q0zhu4RGw43hu6tSUOG7qOG6quG7q1JQU1fhurxM4burUsOBR+G7q0NH4buAS+G7q+G6qsOCU+G7q1LDjExG4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu3csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhurXhu4RBV+G7q3bhu7Et4butLeG7r+G7seG7r+G7r3Hhu6t7RkhMRuG7q+G7nkbDmeG7q0PhuqDhu6vhuqjhu7dM4burRkFMRuG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UuG7q1HDleG7q+G7reG7rS/hurXhu4Mte+G7h+G7q+G7rMOK4bure0bhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6vhu55Gw5rhuqrhu6tGw5RH4bur4busQeG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7qy3hu6tW4bqg4burRuG7kEdy4burZ1DhurpM4bur4bqq4buU4burUeG7nOG7q0NOceG7q+G6tWF7ZsOyYeG7q0PhuqDhu6vhuqjhu7dM4burRkFMRuG7q8So4bq84burRk3DgeG6qkbhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UnDhu6tDw5RM4buE4burUkbGoEfhu6tQQeG7q1FN4bu5UuG7q0rDgUfhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tMRkfhur5L4bur4busw5rhu6vhuqpO4burSkfhurpM4bur4bugU+G7t0zhu6tD4buA4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5McuG7q+G7h0bDlUfhu6tG4bua4bue4bur4bus4buWR+G7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qOG7kHHhu6tM4buEQUxG4burSkfhurpM4bur4bugU+G7t0zhu6tSUEfhu4BM4burxKhG4bu3R+G7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5M4bur4bqq4bu54bqq4burTEZH4bq+S+G7q+G7rMOa4burUkZETeG7q1fhurpT4bur4bqqw4JT4bur4busQeG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6vhurXhu4RGw43hu6vhu6BTV+G6vFLhu6tDw4rhu6tQ4bu3csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lnRkRN4burQ05x4bur4bqq4bqiTOG7q+G6qsWo4bur4busQU3hu6tMRlPhu6vhuqrDglPhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hHHhu6vhurVhe2bDsmHhu6tD4bqg4burxKjDjeG7nuG7q1JGxqBH4bur4bueRuG6skxx4bur4buER+G7t03hu6vhuqpGw4zhu6tSR+G6ulPhu6vEqOG6vOG7q0ZNw4HhuqpG4burUsavTOG7hOG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6tSSEzhu6tCw5pM4buE4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burUkZETeG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UuG7q0Phu4Dhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkxy4burW+G6vEzhu6tM4bu3V3Hhu6vhurVhe2bDsmHhu6tD4bqg4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6vhu4RHw4BH4burTOG7hOG6skzhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqpG4bum4buUTOG7hOG7q1JQSUxG4burUkhM4burQsOaTOG7hOG7q1JGRE3hu6vhurXhu4RGw43hu6vhu6BTV+G6vFLhu6tRw5Xhu6vhu63hu60v4bq14buDLXvhu4fhu6tDw4FS4burUlDhurpM4bur4buvcnZ2eOG7q1Lhu7Lhu6tDw5RM4buEceG7q1JQTUzhu4Thu6tDTuG7q+G6qkZN4bur4bus4bu3V+G7q0bhu5jhu6tSUOG7muG7q1LDgU3hu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4burSkHhu6vhu69y4buxdnbhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhu4TDgkzhu6t34buxcuG7seG7seG7seG7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tGQUzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4bur4bus4bu3V+G7q+G7rMOVTHHhu6vhu4RHw4BH4bur4bugU1fhurxS4burUsOBTeG7q+G7rEfhur7huqrhu6tKQUvhu6vhuqpGTeG7q1JQ4bq6TOG7q3jhu7Ny4bux4bux4bux4burSuG7t03hu6tD4buQTOG7hHDhu6vhuqpGTeG7q+G7rOG7t1fhu6tGw5Phuqrhu6tRR0xGceG7q1FHTEbhu6vhu6xH4bq6TOG7q0tT4bu34burS+G7uVfhu6tSSExGceG7q1JGR+G6vFLhu6vhuqjDjeG7q+G7nkbDmuG6quG7q+G7rMOa4burRsOT4bqq4burUlDhu6jhuqrhu6tSU1fhurxM4bur4buEw4JM4bur4buteHjhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhu613cnjhu7Hhu7Hhu6vEqEbhu7nhuqpG4burRkFM4buE4burQ+G7gOG7q0tT4bu34bur4buteHJ4eeG7seG7q0vhu7lX4burUkhMRuG7q+G7rEHhu6tSRkfhurxS4bur4bqow43hu6tGw5Phuqrhu6tSUOG7qOG6quG7q1JTV+G6vExw4bur4bqqRk3hu6vhu6zhu7dX4burS1Phu7dx4burUkZT4bq64burS1Phu7fhu6tMRkHhu6vhu5zhu6tW4bqg4burRuG7kEdx4burTEZB4bur4buc4bur4bqqRk3hu6vhuqrhu45M4buE4burTEbhurJMceG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6tL4buWR+G7q0ZN4bqu4bqq4bur4bqqw4BH4burUsOBTXHhu6tR4buq4bu34bur4bqqRuG7sOG7t+G7q0xGQeG7q+G7nOG7q1JGRE3hu6vhurXhu4RGw43hu6tDw41MRuG7q1HDleG7q+G7reG7seG7sS/hu6/hu7Hhu614L+G6tVste+G7h+G7q0pB4bur4butd+G7seG7q1Lhu7Lhu6tDw5RM4buE4bur4bus4buWR+G7q8O94bu1d+G7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tGQUzhu4Rw4bur4bqqRk3hu6vhu6zhu7dX4bur4bqq4buU4burUeG7nOG7q+G7hEfhu7lN4burQsOa4bqq4burS8OCS+G7q0xNTHHhu6tSR+G7gFPhu6tGw5Phuqrhu6tM4buETUFH4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0rhuqThu57hu6vhuqjDjeG7q8OATEbhu6tG4bum4bucTOG7hOG7q+G6qOG7nEfhu6tCw43huqpG4bure8Oib8OhfS3hu63hu7Xhu6tKQeG7q8O9cXnhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhu7Xhu7Hhu6vhuqrhu5Thu6tR4buc4burQ+G7puG7muG6quG7q0bhu5jhu6tSUOG7mnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z8OBR+G7q1LDjExG4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu3ceG7q+G7oFPhu7fhu6tS4buSTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6vhuqpGTeG7q1JG4bq0V3Hhu6tS4buSTOG7hOG7q0xGU+G7q+G6qsOCU+G7q+G7rOG7t1fhu6vhu6zDlUzhu6tDw5VH4bur4bus4buWR+G7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6tSSEzhu6tCw5pM4buE4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burUkZETeG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UuG7q1HDleG7q+G7reG7reG7q+G7hEfhu7dH4burQ03DgUzhu6vhu6/hu7Hhu6/hu68t4buv4bux4buvduG7q+G6qsOZ4bu34burUk1BTOG7q1LDjExG4burSkHhu6t2cuG7rXbhu7VxeOG7q1Lhu7Lhu6tDw5RM4buEcOG7q1JQTUzhu4Thu6tDTnHhu6vEqOG6vOG7q0ZNw4HhuqpG4bur4busw5VM4bur4bus4bu3V+G7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buv4buv4burSkHhu6vhu61yduG7r3ZxeOG7q1Lhu7Lhu6tDw5RM4buEceG7q+G6qk9M4burSsOBR+G7q0pB4burxKjhurzhu6tGTcOB4bqqRuG7q+G7rMOVTOG7q+G7rOG7t1fhu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7r3Zy4burZ0hMRuG7q0PhurxM4burTOG7hEFX4bur4buteS14LeG7r+G7seG7r+G7r3Hhu6vhurVhe2bDsmHhu6t7Rkfhu6tMRuG7uUxG4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burQ+G6oOG7q+G7hEfDgEfhu6tM4buE4bqyTOG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEbhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkbhu6tDw4FS4burw712cXnhu6tS4buy4burQ8OUTOG7hHHhu6vhu6zhu5ZH4bur4butcnjDvXjhu6vEqEbhu7nhuqpG4burRkFM4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q+G7rOG7t1fhu6vhu6zDlUxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWfDgUfhu6tG4buQR+G7q0zhu4RGw41x4bur4bqq4bu54bqq4burQ8OBR+G7q+G6qEfhu4BT4burQ+G6oOG7q1LhuqThu57hu6tSUFNM4buE4burUkbDgE3hu6tKU+G6pEzhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhu4RHw4BH4bur4bueRuG7ueG7nuG7q0xGxIJL4burUsOBTeG7q1JGU+G6pEzhu6tK4buaR+G7q0xG4bq0UuG7q+G6qkZN4burTOG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4burQ+G7puG7muG6quG7q1JH4bq84bue4bur4bqq4bqkTOG7q0zhu4RTw5RM4bur4busw5VM4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burQ1RM4buE4burQ8OVR+G7q1Lhu6bhu5pM4buEceG7q+G6qMOATeG7q0PDgEvhu6vhuqpGSExG4burUeG7ueG6qkbhu6tSR+G6vOG7nuG7q1LDmuG6quG7q0NH4bur4busQU3hu6vhuqpT4buQ4bqq4burUcOVTOG7hHHhu6vhu4RO4bue4bur4bueRsOCTOG7q8SoRsOD4bqq4bur4bueRsOa4bqq4burRuG6pFPhu6vhu6BTw4Dhu6tCw43huqpG4bure8Oib8OhfS3hu63hu7Vx4bur4bueRsOa4bqq4burRsOUR+G7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7qy3hu6tW4bqg4burRuG7kEfhu6tSw4FH4bur4bqq4bu54bqq4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4TDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bqx4bq8UuG7q0pT4bqkTOG7q0bhu5BH4burTOG7hEbDjXHhu6vhu4dGTuG7q2dGw5nhu6tS4bum4buWTOG7hOG7q3tGSExG4bur4bueRsOZ4bur4bq34bq64bur4bqzR0xG4bur4bqxRuG7uUfhu6vhu4RGR+G7q0xG4bqkTOG7q+G7rEHhu6tD4bu5TEbhu6vhu4RH4bu54bur4bqq4bu3TeG7q0xG4buwTOG7hOG7q8So4bq8UuG7q+G7oFPDgOG7q0PDgVLhu6tD4bum4bua4bqq4burUlBNTOG7hOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4bur4buER8OAR+G7q0zhu4ThurJM4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqRuG7puG7lEzhu4Thu6tSUElMRuG7q1JITOG7q0LDmkzhu4Thu6tSRkRN4bur4bq14buERsON4bur4bugU1fhurxS4burUcOV4bur4but4butL+G6teG7gy174buH4bur4bqqw5nhu7fhu6vhurVhe2bDsmFy4bur4bq1RuG7sEzhu4Thu6vEqOG6vFLhu6vhu6BTw4Dhu6vhuqjhu6bhu5bhuqrhu6tDw4JT4burUlBNTOG7hOG7q+G7rEfhur7huqrhu6vhu4RHw4BH4burTOG7hOG6skzhu6tD4bqg4bur4bqqRk3hu6tSRuG6tFfhu6tR4buo4bur4bqqw5Xhu6vhu4TDg0zhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q0bhur7hu6tSRsOVTOG7hOG7q+G6tWF7ZsOyYeG7q+G7rEHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqjhu5Bx4burTOG7hEFMRnHhu6tD4buUTOG7q+G7rMONceG7q0PDjeG7t+G7q+G7nkbhu6bhu5RM4buE4burUlBNTOG7hOG7q+G7rEfhur7huqrhu6tSRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G6teG7hEbDjeG7q+G7oFNX4bq8UuG7q1HDleG7q+G7reG7rXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5W+G7gOG7q0zhu4RTw5RM4bur4busw5VM4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4burQ+G7puG7muG6quG7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tDVEzhu4Thu6tDw5VH4burUuG7puG7mkzhu4Rx4bur4bqow4BN4burQ8OAS+G7q1JGR+G6vFLhu6tSRuG7qOG6qnHhu6tDR+G7q+G7rEFN4bur4bqqU+G7kOG6quG7q1HDlUzhu4Rx4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qkZI4bur4buHRk7hu6tnRsOZ4burUuG7puG7lkzhu4Thu6t7RkhMRuG7q+G7nkbDmeG7q0PDiuG7q0zhu4RGw43hu6vhurVhe2bDsmHhu6tSR+G6vOG7nuG7q1LDmuG6quG7q+G7nkbDlUfhu6tG4bua4bue4bur4bus4buWR+G7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qOG7kHHhu6tM4buEQUxG4burQ+G6plfhu6tLw4FMRuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4burUlBTV8OKTOG7q1JG4buOTOG7hHHhu6tSU1fhurpM4burUlBTV8OKTHHhu6vhu55G4buS4bur4bqoR+G6vEzhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqpGw5nhu6tSUOG7puG7lEzhu4Rx4bur4bqqRkhMRuG7q1Hhu7nhuqpG4bur4bqqw5nhu7fhu6tbw4BM4buEceG7q+G6tUZB4burTOG7puG7luG6quG7q0PhurxM4bur4bqq4bu54bqq4burUsOCTOG7hOG7q0rhu5bhu57hu6vhurVG4bqyTOG7q0LhurJMceG7q0xG4bq0UuG7q0pB4burTOG7hOG7psagR+G7q0zhu4RGw6hN4bur4busQeG7q+G6quG7ueG6quG7q0PDlUfhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q+G6qkZITEbhu6tR4bu54bqqRnHhu6vhuqjDgE3hu6tDw4BL4burxKjDjeG7nuG7q1JGxqBHceG7q+G6quG7jkzhu4Thu6vEqEbhu7dHceG7q0tHTEbhu6vhuqjDgeG6qkZx4burQ1RM4buE4burQ8OVR+G7q1Lhu6bhu5pM4buE4burUkbDmuG7q0bhu6bhu5xM4buEcuG7q2fhuqThu57hu6tSUFNM4buE4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q1JQR+G7gEzhu6vEqEbhu7dH4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tSw5VS4bur4bqqRsOM4burUkfhurpT4burxKjhurzhu6tGTcOB4bqqRuG7q0Lhu6bhu6tM4bua4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqRuG7puG7lEzhu4Thu6tSUElMRuG7q+G6qkZN4bur4bus4bu3V+G7q1JGRE3hu6vhurXhu4RGw43hu6vhu6BTV+G6vFLhu6tRw5Xhu6vhu63hu63hu6vhu6xB4bur4bqqRsOM4burUkfhurpT4burxKjhurzhu6tGTcOB4bqqRuG7q1LhuqJM4buE4burUlDhu6bhu5xM4buE4burUkhM4burQsOaTOG7hOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tnRsOZ4burUuG7puG7lkzhu4Thu6t7RkhMRuG7q+G7nkbDmeG7q+G7hEfhu7dN4burTOG6okvhu6vhu6/hu7Hhu6/hu69w4burW8OUTOG7hOG7q1JGxqBHceG7q8Sow43hu57hu6tSRsagR+G7q0zDg0vhu6vhuqjDg1Lhu6vhu6xB4burUkbhu7lN4bur4buE4bui4bur4bqq4bu54bqq4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxx4bur4bus4bum4buWTOG7hOG7q0vDg+G6quG7q+G7nkbhu7lS4burUUdMRuG7q1JQTUzhu4Thu6vhu6BT4bu54burUlBJTEbhu6tSUEfhu4BM4burxKhG4bu3R+G7q1JG4buo4bqq4burRkfhur5McnJyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7lh4bum4buUTOG7hOG7q2dG4buUS8O6L+G7nsO5

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]