(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Sáng 19-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Toàn ảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019.

10 năm qua (2009-2019), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tận dụng hết khả năng để phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh. Công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện được quan tâm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các ngành, địa phương luôn coi trọng phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Công tác tuyển quân hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt. Trong 10 năm, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diễn tập các cấp, ngành, nâng cao khả năng, trình độ chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Đồng chí Lương Minh Thông, Bí thư huyện ủy Mường Lát phát biểu tham luận.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, trong đó nêu bật công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và việc kết hợp quốc phòng, an ninh với công tác đối ngoại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng tiềm lực KT- XH, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa phương.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua. Đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiên túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đó là: Chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên và chức sắc tôn giáo còn hạn chế; tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Hệ thống chính trị ở cơ sở một số huyện, xã chưa thực sự vững mạnh; khả năng tự bảo vệ và năng lực xử lý một số tình huống, vụ việc gây mất an ninh trật tự tại địa bàn còn bị động, lúng túng, thiếu nhạy bén có mặt hiệu quả thấp. Một số địa phương chưa thường xuyên quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa đồng bộ, nhịp nhàng; vai trò tham mưu của một số cơ quan, ban, ngành trong tổ chức thực hiện xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa được phát huy tốt.

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy lợi thế, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ gìn đường biên, mốc giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]