(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30/11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ hai) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì hội nghị.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Chiều 30/11, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ hai) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì hội nghị.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì hội nghị.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình trình bày báo cáo kết quả tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023.

Theo báo cáo kết quả tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023 của Sở KH&CN - cơ quan thường trực của Hội đồng KH&CN tỉnh, đến hết thời hạn nộp hồ sơ Sở KH&CN đã nhận được 10 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở của các ngành: Công an tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, KH&CN; Công Thương (trong đó có 1 hồ sơ xin rút, 1 hồ sơ không đủ điều kiện xét tặng), còn lại 8 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (2 công trình); Khoa học nông, lâm, ngư nghiệp (3 công trình); Khoa học y dược (1 công trình); Lĩnh vực khác (2 công trình). Đây là những công trình, cụm công trình có đủ các tiêu chí về giá trị khoa học, giá trị công nghệ và giá trị ứng dụng vào thực tiễn... Trong đó, nhiều công trình, giải pháp đã đoạt giải tại hội thi, cuộc thi, giải thưởng trong tỉnh, trong nước, được ứng dụng hiệu quả trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Đại diện thành viên Hội đồng KH&CN phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các thành viên Hội đồng KH&CN đã phân tích các hồ sơ có hàm lượng KH&CN, có tính ứng dụng vào sản xuất và đời sống, bỏ phiếu lựa chọn 6/8 hồ sơ xét tặng giải thưởng KH&CN năm 2023 (trong đó có 2 giải bạc, 4 giải đồng).

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Các thành viên Hội đồng KH&CN dự hội nghị.

Báo cáo về kết quả tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 của Sở KH&CN - cơ quan Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh cho biết, ngày 10/7/2023 Sở KH&CN đã ban hành Thông báo số 98/TB-SKHCN về việc “Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2024” tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. Đến thời điểm hiện tại, Sở KH&CN nhận được 118 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024. Trong đó có 1 hồ sơ đề xuất xin rút, 7 hồ sơ đề xuất đơn vị nộp 2 lần. Tổng số đề xuất đặt hàng nộp năm 2023 cần xem xét là 110 đề xuất.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Đối với đề xuất đặt hàng thuộc chương trình sở hữu trí tuệ nộp năm 2022, Sở KH&CN nhận được 102 đề xuất đặt hàng và đã tổng hợp, đề nghị đưa ra Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét tại phiên họp thứ nhất, kỳ họp lần thứ 2 năm 2022. Trong đó có 15 đề xuất đặt hàng thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ được Hội đồng KH&CN tỉnh đề nghị xem xét sau khi rà soát các quy định liên quan. Sở KH&CN đã tổng hợp 15 đề xuất đặt hàng này để xem xét cùng các đề xuất đặt hàng nộp năm 2023. Trong 15 đề xuất trên có 2 đề xuất trùng với đề xuất nộp năm 2023. Tổng số đề xuất đặt hàng nộp năm 2022 đưa vào xem xét năm 2023 là 13 đề xuất. Như vậy, tổng số đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 cần xem xét là 123 đề xuất.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Thành viên Hội đồng KH&CN tham gia ý kiến.

Kết quả rà soát, từ ngày 11/10/2023 đến ngày 1/11/2023, Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Giám đốc và Hội đồng KH&CN cấp cơ sở của các ngành, các lĩnh vực có liên quan tổ chức 5 nhóm hội thảo rà soát, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024, bao gồm: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát 45 đề xuất; lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch rà soát 14 đề xuất; lĩnh vực y tế, dược liệu rà soát 13 đề xuất; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu rà soát 19 đề xuất; Lĩnh vực đẩy mạnh các hoạt động quản lý điều hành chỉ đạo của chính quyền các cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đẩy mạnh các hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh rà soát 32 đề xuất.

Trên cơ sở đánh giá của các hội thảo, Sở KH&CN tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá sơ bộ các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024. Kết quả, có 50 đề xuất đặt hàng được đánh giá đảm bảo các tiêu chí.

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2023 và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Thành viên Hội đồng KH&CN tham gia ý kiến.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, phân tích tính cấp thiết, triển vọng đóng góp của các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024. Trong đó, đánh giá cao các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tạo chuyển biến đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo nội dung của 6 chương trình KH&CN và đổi mới sáng tạo trọng điểm giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 5060/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ chưa có tính mới, có nội dung bị trùng lắp...

Trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu, thống nhất lựa chọn 42 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở KH&CN trong việc tổng hợp đầy đủ, đánh giá sơ bộ các đề xuất đặt hàng năm 2024 và hồ sơ công trình đề nghị xét tặng giải thưởng KH&CN cấp tỉnh năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, việc lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo tính cấp thiết, được thực hiện ngay hoặc là phải có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh; phải có tính liên vùng, liên ngành; phải đảm bảo tính mới, chưa được nghiên cứu, ứng dụng tại Thanh Hóa.

Đối với đề tài tạo ra được sản phẩm mới, quy trình công nghệ mới thì sản phẩm mới hoặc quy trình công nghệ mới đó phải có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đối với công trình xét tặng giải thưởng, phải lựa chọn được công trình có giá trị khoa học, công nghệ và thực tiễn, được ứng dụng hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&CN khẩn trương chuẩn bị các bước tiếp theo trình Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét, thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2024.

Tin, ảnh: Trần Hằng


Tin, ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]