(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 7-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của tỉnh, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Toàn ngành đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề và tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp nhiều nội dung mới và khó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Nổi bật là tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Chủ động thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu huyện Thạch Thành thảo luận tại hội nghị.

Đồng thời sáng tạo, đổi mới nhiều hơn trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Việc biên soạn, hoàn thiện, cập nhật các loại tài liệu, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng tích cực, sát thực tiễn. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch tiếp tục được tăng cường. Việc cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét… Các hoạt động trên của ngành đã góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của ngành Tuyên giáo, tạo tiền đề quan trọng để toàn ngành bước vào năm 2020 với khí thế mới, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng; đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc… và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tọng tâm năm 2020.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo vào thành công chung của tỉnh trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh những điểm mới, nổi bật của ngành thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đó là đổi mới, sáng tạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; công tác quản lý công tác báo chí đi vào chiều sâu; thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị; xây dựng đội ngũ công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, từng bước hiện thực hóa “Khát vọng thịnh vượng” đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn. Năm 2020 phải tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bảo đảm các điều kiện để tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để công tác tuyên giáo tiếp tục phát triển, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cùng với nhiệm vụ trọng tâm nêu trong báo cáo, toàn ngành tuyên giáo xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 là góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh. Năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng, trọng tâm là kỷ niệm 90 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức xây dựng cho được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; Đổi mới công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí-xuất bản, khoa giáo; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế -xã hội, công tác bảo đảm an ninh quốc phòng; Phát huy vai trò chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức công tác tuyên giáo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, thuyết phục được, phải là nòng cốt trong đấu tranh với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc từ năm 2014-2018 góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các cá nhân được tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]