(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4 - 5, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 5 - 2022 nghe và cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 4 - 5, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 5 - 2022 nghe và cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Đề án “Phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022-2030”.

Mục tiêu hướng tới của đề án là đổi mới toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, quản trị, quản lý Nhà trường theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động, gắn đào tạo với sử dụng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tăng cường hợp tác quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn; nâng mức tự chủ chi thường xuyên.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Bùi Văn Dũng trình bày dự thảo Đề án.

Đến năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có uy tín trong nhóm các trường đại học hàng đầu của khu vực và cả nước; đến năm 2030 là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hội nhập được với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Ngọc Túy phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại phiên họp.

Để đạt được mục tiêu đề ra, dự thảo đề án đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận và khát vọng xây dựng, phát triển nhà trường; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác quản trị đại học và xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường; nâng cao chất lượng và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường; đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và đất nước…

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý tại phiên họp liên quan đến tên đề án, bố cục đề án, các nhiệm vụ đặt ra trong đề án… kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của Trường Đại học Hồng Đức và đề nghị Trường Đại học Hồng Đức tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tên gọi Đề án là Phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022-2030, đồng thời lưu ý nội dung đề án phải nêu bật, đánh giá kỹ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp thực thi hiệu quả 3 yếu tố trọng tâm đó là: Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; công tác tuyển sinh và cơ chế chính sách nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phục vụ sự phát triển của tỉnh, của khu vực và quốc tế.

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức trình bày dự thảo Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".

Qua nghiên cứu dự thảo cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung dự thảo đề án; đồng thời giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt đề án.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đề án là chương trình khung mang tính định hướng, căn cứ tình hình thực tiễn, hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm, lưu ý khâu đặt hàng đào tạo đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở GD&ĐT sớm tham mưu cho tỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng trong thời gian tới.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh trình bày dự thảo Đề án “Phát triển chuỗi cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025”

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Đề án “Phát triển chuỗi cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025” do Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì soạn thảo; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND, ngày 26-9-2014 của UBND tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Ở nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị trước mắt Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần xây dựng thí điểm 1 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm; Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát vị trí, phương án xây dựng, tinh thần là cải tạo, nâng cấp, không xây dựng mới. Sau 1 năm hoạt động, tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động, trên cơ sở đó xem xét việc triển khai trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5-2022: Thảo luận, cho ý kiến về một số đề án phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và một số nội dung quan trọng khác

Đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND, ngày 26-9-2014 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trị soạn thảo tiếp tục xin ý kiến các ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các Khu công nghiệp tỉnh sớm hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]