(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 80 năm, vào ngày 12-3-1940 tại nhà đồng chí Lưu Văn Bân ở thôn Thiện La (nay là thôn Trần Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc) đã diễn ra một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của huyện Hậu Lộc, đó là hội nghị thành lập Huyện ủy lâm thời. Hội nghị đã thống nhất cử đồng chí Lưu Văn Bân làm bí thư. Từ khi Huyện ủy được thành lập, phong trào cách mạng từ huyện đến cơ sở đã có sự thống nhất hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và hòa chung với phong trào cách mạng của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tự hào 80 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Cách đây 80 năm, vào ngày 12-3-1940 tại nhà đồng chí Lưu Văn Bân ở thôn Thiện La (nay là thôn Trần Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc) đã diễn ra một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của huyện Hậu Lộc, đó là hội nghị thành lập Huyện ủy lâm thời. Hội nghị đã thống nhất cử đồng chí Lưu Văn Bân làm bí thư. Từ khi Huyện ủy được thành lập, phong trào cách mạng từ huyện đến cơ sở đã có sự thống nhất hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và hòa chung với phong trào cách mạng của tỉnh.

Tự hào 80 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Mô hình vườn mẫu của hộ gia đình chị Cao Thị Cẩm, thôn Phú Đa, xã Phú Lộc. Ảnh: Ngọc Anh

Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống đi phu, đi lính, mở rộng Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang, bảo vệ và che giấu cơ sở, cán bộ cách mạng. Trong những năm 1942 - 1945, Hậu Lộc là trụ sở của Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa và cơ quan báo chí của tỉnh. Những địa danh Lộc Tiên, Y Bích, Hanh Cát, Hanh Cù, Phú Lương, Phú Nhi, Vạn Cầu, Thôn Hậu, Thiện La đã đi vào lịch sử của Đảng bộ huyện. Chính nơi đây, trong những năm tháng đầy khó khăn của phong trào cách mạng, những đảng viên kiên trung lúc bấy giờ đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để xây dựng cơ sở, phát triển phong trào. Cũng chính vì vậy mà cơ quan Tỉnh ủy và nhiều đồng chí cốt cán của Đảng từ nhiều nơi trở về hoạt động được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết lòng che chở, bảo vệ như: Đồng chí Lê Tất Đắc, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong, Tố Hữu... Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, phong trào cách mạng đã từng bước phát triển và đến thời điểm chín muồi, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong huyện nhất tề vùng lên giành chính quyền về tay nhân dân vào tháng Tám năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ Hậu Lộc tiếp tục lãnh đạo nhân dân đóng góp sức người, sức của để cùng với nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công vĩ đại. Hậu Lộc đã có hơn 3 vạn thanh niên lên đường đánh giặc, hàng chục vạn người tham gia thanh niên xung phong, dân công phục vụ chiến đấu, cung cấp lương thực, thực phẩm cho chiến trường; 2.992 người con của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 2.800 người đã để lại một phần xương máu của mình ở các chiến trường... Những hình ảnh kiên cường của các cô gái dân quân Hoa Lộc, Ban Công an xã Triệu Lộc; những địa danh như: Lạch Trường, đảo Nẹ, phà Thắm, cầu De... đã đi vào lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Hậu Lộc từ một huyện nghèo, khó khăn đã từng bước phát triển và đã đạt được những thành tựu to lớn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các năm gần đây đều trên 14%, đặc biệt năm 2019 đạt 15,31% (là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay), thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,25%, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được nâng lên. Toàn huyện đã hoàn thành 367 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), bình quân mỗi xã đạt 17,5 tiêu chí; đã có 13 xã, 47 thôn đạt chuẩn thôn NTM, chiếm 35,6%; 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh - quốc phòng, an toàn trật tự xã hội luôn được giữ vững.

Một trong những thành tích nổi bật của Hậu Lộc trong những năm gần đây là đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Với trọng tâm là phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm để tăng thu nhập, mức sống cho người dân. Cùng với việc phát triển kinh tế, Hậu Lộc đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội với nhiều chủ trương, chính sách, nhất là quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong nhiều năm gần đây, Hậu Lộc luôn là một trong những huyện đứng trong tốp đầu của tỉnh về giáo dục mũi nhọn.

Với quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt”, thời gian qua, Hậu Lộc đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Coi đó vừa là mục tiêu, nhiệm vụ nhưng cũng là giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp. Không ngừng đổi mới công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng bộ luôn chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân luôn được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, đến nay, Đảng bộ có 50 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 8.900 đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 85%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện tích cực; việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, xử lý nghiêm những vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân quan tâm, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ghi nhận những thành quả trong suốt 80 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hậu Lộc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 13 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; huyện có 213 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Đảng bộ và nhân dân trong huyện vững bước đi lên trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường 80 năm đã qua, mỗi người dân Hậu Lộc có quyền tự hào bởi những thành tựu khá toàn diện đã đạt được. Đó là công sức, là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Từ những thành tựu và niềm tự hào ấy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo bước mới trong phát triển kinh tế; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2015 - 2020, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và sáng tạo, phấn đấu xây dựng Hậu Lộc sớm trở thành huyện khá của tỉnh.

Hoàng Anh Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc


Hoàng Anh Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]