Ngày 26-5, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trực tuyến: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày 26-5, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước.