(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, thiên tai, nhưng nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ nên tình hình Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, thiên tai, nhưng nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ nên tình hình Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sáng 13-1, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí Thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Toàn cảnh hội nghị tổng kết nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, trọng tâm là quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về XDCS và thực hiện QCDC.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện đầy đủ, công khai chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách ở địa phương, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các khoản huy động đóng góp... để Nhân dân biết, bàn và quyết định theo tinh thần của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội khóa XI.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020 có 391/572 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn triển khai hội nghị người lao động; 364/572 doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại với người lao động. Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phát sinh, bảm đảm ổn tình hình, phục vụ đắc lực việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã đề ra.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế về nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC tại một số cấp ủy, chính quyền. Đồng thời bàn các giải pháp trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ XDCS vững mạnh, toàn diện và thực hiện QCDC.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong đó, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Triển khai toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ XDCS và QCDC của các cấp, các ngành thời gian qua.

Đồng chí khẳng định: Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp của thời tiết, nhưng các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về XDCS và thực hiện QCDC.

Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC nên tình hình Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020 vẫn đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW. Đây là dấu mốc lịch sử mở ra cho tỉnh Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để phát triển. Qua đó, tạo ra khí thế thi đua sổi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh cũng phân tích làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ XDCS và QCDC ở các địa phương, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, vì vậy các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần tập trung triển khai toàn diện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ XDCS vững mạnh, toàn diện và thực hiện QCDC, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan hành chính Nhà nước cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ XDCS và QCDC ở cơ sở, gắn với việc kiện toàn, nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC các cấp. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, để Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]