(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau nhiều năm trăn trở và một quá trình khảo sát, làm việc, tính toán kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở ra cơ hội cho huyện biên giới, xa xôi, nghèo nhất tỉnh, cũng là một trong những huyện nghèo nhất cả nước một hướng phát triển mới.

Trao cơ hội cho huyện nghèo nhất tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau nhiều năm trăn trở và một quá trình khảo sát, làm việc, tính toán kỹ lưỡng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở ra cơ hội cho huyện biên giới, xa xôi, nghèo nhất tỉnh, cũng là một trong những huyện nghèo nhất cả nước một hướng phát triển mới.

Trao cơ hội cho huyện nghèo nhất tỉnh

Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

Đây là việc làm rất cần thiết, vừa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vừa ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh, vì Mường Lát được xác định là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, có đường biên giới dài, nhiều đồng bào dân tộc, nhất là dân tộc Mông sinh sống.

Quan điểm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra khi ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU là xây dựng và phát triển huyện Mường Lát nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển so với bình quân khu vực miền núi của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo; đến năm 2045, kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt mức bình quân của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh. Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở lấy nông nghiệp, lâm nghiệp làm nền tảng, gắn với cơ cấu lại sản xuất theo hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất của người dân, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật; thu hút và phát triển hợp lý các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, công nghiệp chế biến, nông lâm sản; mở rộng dịch vụ, thương mại ở những nơi có điều kiện. Đồng thời, huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách Nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các công trình dở dang, công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, công trình có tính kết nối liên bản, liên xã, liên huyện và tỉnh ngoài để tạo hành lang cho sự phát triển mới. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào, nhanh chóng xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh là phải khơi dậy và phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đây là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát. Bên cạnh sự nỗ lực tự thân của huyện là sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Với việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, có thể nói là con đường lớn, hướng đi mới có lộ trình cụ thể, có cơ chế, chính sách rõ ràng đang mở ra với huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện cần phải nhận thức được rằng đây vừa là cơ hội, cũng là thách thức, đòi hỏi phải có sự tiếp thu đầy đủ, triển khai thực hiện phù hợp; có nỗ lực vươn lên với khát vọng tự cường. Các ngành, các địa phương trong tỉnh, gần gũi nhất chính là hệ thống chính trị của huyện vừa có biện pháp giúp đỡ Nhân dân, vừa phải làm một cuộc cách mạng “thổi” vào Nhân dân trong huyện ý thức tự lực, tự cường, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại...

Phải xác định, số kinh phí hằng năm tỉnh hỗ trợ cho huyện chỉ là hữu hạn, điều quan trọng hơn nằm ở các cơ chế, chính sách kèm theo Nghị quyết số 11-NQ/TU sắp tới sẽ được HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa. Đây được ví như là tỉnh trao cho huyện “chiếc cần câu” để có công cụ trong tay nhằm thoát nghèo bền vững. Chính vì vậy, Mường Lát phải vận dụng, phát huy những cơ chế, chính sách mới này một cách tốt nhất trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Để làm việc này thì ý chí, khát vọng tự lực, tự cường trước tiên và trên hết vẫn phải đóng vai trò tiên quyết.

Tuệ Minh


Tuệ Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]