(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-1, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chiều 11-1, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ.

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2021, thành phố đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 32.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 96,6%; tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD và doanh thu dịch vụ, bán lẻ hàng hóa đạt 65.000 tỷ đồng; thành lập mới 1.300 doanh nghiệp; tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước đạt 10% trở lên.

Thành phố cũng phấn đấu sản lương lương thực có hạt đạt 42.000 tấn; tích tụ, tập trung được 50 ha đất đai sản xuất quy mô lớn; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 152 triệu đồng; có 1 xã là Đông Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, phấn đấu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 91,42%; có 2 phường, xã và 22 cơ quan, đơn vị, 22 tổ dân phố đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 115 hộ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí an toàn phường nâng cao là 11,76%; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chuẩn an toàn ANTT 95%...

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2021, TP Thanh Hóa phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 96,6%.

Với chủ đề năm 2021 là “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng”, thành phố đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19 với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thông báo Kết luận số 407-TBVPTU của Thường trực Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; vận dụng tốt Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường; cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc...

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2021, TP Thanh Hóa phấn đấu tích tụ, tập trung được 50 ha đất nông nghiệp sản xuất quy mô lớn.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phường, xã, phòng, ban chuyên môn của thành phố đã báo cáo kế hoạch, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu ngân sách; giải phóng mặt bằng các dự án; thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã; tích tụ, tập trung đất đai; xây dựng nông thôn mới nâng cao và sản phẩm OCOP được xếp hạng; xây dựng trường chuẩn Quốc gia; số hộ dân tham gia bảo hiểm y tế; cơ quan, đơn vị, phường, xã đạt tiêu chí kiểu mẫu...

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt” các cấp ủy Đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo từ thành phố đến phường, xã cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý trật tự đô thị và bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũng đề nghị UBND thành phố tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; nhanh chóng triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án “Thành phố thông minh” để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, nhằm sớm tạo ra sức bật mới cho thành phố.

TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Các đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa cho lãnh đạo 10 phường mới được thành lập.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14, ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.

Theo Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Thanh Hóa có 10 xã được nâng cấp lên phường, bao gồm: Thành lập phường Quảng Phú trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân của xã Quảng Phú; thành lập phường Quảng Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Quảng Đông; thành lập phường Quảng Thịnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Quảng Thịnh; thành lập phường Quảng Tâm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Quảng Tâm; thành lập phường Quảng Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Quảng Cát; thành lập phường Thiệu Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thiệu Khánh; thành lập phường Thiệu Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thiệu Dương; thành lập phường Đông Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số người của xã Đông Tân; thành lập phường Đông Lĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đông Lĩnh; thành lập phường Long Anh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Anh.

Sau khi thành lập thêm 10 phường, TP Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường và 4 xã.

Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2021.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]