(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I- 2021; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Sáng 25-3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I- 2021; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ.

Theo báo cáo, quý I- 2021, cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả phương án quản lý dịch vụ du lịch. Xây dựng chương trình phát triển du lịch 2021- 2025; các phương án quản lý dịch vụ du lịch; kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2021.

Trong quý I- 2021, ước tính thành phố đón được 97.300 lượt khách, đạt 2,8% kế hoạch; phục vụ ăn nghỉ 129.040 ngày khách; doanh thu ước đạt 63,4 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 641 tỷ đồng, đạt 17,7% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp ước đạt 85,11 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), đạt 19,2% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ; khai thác, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 2,8% so với cùng kỳ.

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

TP Sầm Sơn đang triển khai giải phóng mặt bằng 59 dự án Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 901,3ha, với 17.145 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 2 dự án của Trung ương, của tỉnh; 50 dự án của thành phố; 7 dự án của nhà đầu tư…

Công tác chăm lo đời sống Nhân dân luôn được chú trọng. Các hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức cho Nhân vui xuân, đón Tết. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Lãnh đạo TP Sầm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, TP Sầm Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp thành phố và hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã, phường; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành.

Công tác chuẩn bị nhân sự đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng. Đến nay, TP Sầm Sơn đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai và đang chuẩn bị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành đã phân tích những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn, nhất là trong phát triển du lịch, quản lý dịch vụ du lịch. Đồng thời gợi ý về các định hướng để thành phố khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đó là: Cần khảo sát, nắm tình hình hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch…

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu rõ: Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19, tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn và có những cách làm sáng tạo nên tình hình kinh tế - xã hội của Sầm Sơn vẫn ổn định và có những bước khởi sắc. Trong đó, đã tổ chức tốt các hoạt động du lịch, cũng như thu hút lượng lớn du khách đến với Sầm Sơn; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản tăng so với cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác quản lý đô thị tiếp tục đi vào nề nếp. Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đang triển khai các dự án, đáp ứng yêu cầu, tiến độ của nhà đầu tư với cách làm quyết liệt, biết tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp.

Sau thành công của Đại hội, Đảng bộ TP Sầm Sơn đã sắp xếp nhân sự theo đúng phương án Đại hội, đã kiện toàn các chức danh chủ chốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, Đảng bộ TP Sầm Sơn đã ban hành được các chương trình hành động, các khâu đột phá để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau Đại hội, cấp ủy, chính quyền các cấp của Sầm Sơn đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt tập trung chỉ đạo các công việc có trọng tâm, trọng điểm, nhất là chọn những việc khó, việc lớn để lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia ứng cử.

TP Sầm Sơn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu lên 3 vấn đề đặt ra để Sầm Sơn thực hiện trong 5 năm tới đó là: Xây dựng Sầm Sơn đến năm 2025 trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện. Sầm Sơn phải trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và là trọng điểm du lịch, đầu tàu, động lực để đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để thực hiện tốt 3 vấn đề đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền TP Sầm Sơn phải tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng, kỹ càng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII để mọi người dân Sầm Sơn thống nhất và quyết tâm thực hiện.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, phải nhanh chóng xác định địa điểm giải phóng mặt bằng xây dựng các khu tái định cư; đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các nhà đầu tư. Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn yêu cầu các chủ đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn nghiêm túc thực hiện theo cam kết và đúng tiến độ; đồng thời có văn bản kiên quyết đề nghị thu hồi đối với những dự án triển khai chậm, không có nguồn lực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị TP Sầm Sơn chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2021 ấn tượng, hấp dẫn và mới lạ; đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 để thu hút du khách đến với Sầm Sơn.

Về tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch, đề nghị TP Sầm Sơn cần phải sắp xếp việc kinh doanh của người dân; đồng thời quản lý tốt giá cả các dịch vụ của nhà hàng, khách sạn; tăng cường quản lý vệ sinh môi trường; quản lý tốt an toàn du khách khi tắm biển.

Bên cạnh đó, Sầm Sơn cần tập trung phát triển nông nghiệp ở những xã, phường có điều kiện theo hướng hiệu quả, bền vững tiến tới gắn phát triển nông nghiệp với du lịch. Tập trung tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi bám biển khai thác hải sản.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lựa chọn nhân sự thực sự tiêu biểu, được Nhân dân tín nhiệm và thực hiện các quy trình bầu cử theo đúng quy định, để cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]