(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương; cán bộ công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng. Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 nêu rõ: Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thu hẹp một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nghị quyết của Trung ương được thực hiện đồng bộ, tích cực và sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần giảm chi tiêu thường xuyên, tăng đầu tư phát triển. Chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý. Cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) ngày càng thu hút đông đảo các cơ quan báo chí, người làm báo chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước, trở thành giải thưởng báo chí có uy tín, đã và đang tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Năm 2019, ngành tổ chức xây dựng đảng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trên tinh thần chủ động, bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả được của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2018. Trong đó, toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giải quyết căn cơ về công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương được triển khai nghiêm túc. Công tác đổi mới lề lối tác phong làm việc trong đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, đồng chí hoan nghênh, chúc mừng những kết quả đạt được của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2018.

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; tích cực, chủ động hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]