(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng

Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào và với tất cả niềm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn; chúng ta long trọng tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tới thời điểm này, chúng ta đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại biểu đã về tham dự buổi Lễ đầy đủ, mang đến nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm. Nhân buổi lễ quan trọng này, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chào thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người là linh hồn của Đảng ta, của dân tộc ta, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, kết tinh rạng rỡ của tinh hoa, khí phách Việt Nam. Trọn cuộc đời, Người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, phấn đấu hết mình cho hạnh phúc của Nhân dân, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự nghiệp vinh quang của Người đã làm nên những bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hoàn cảnh và số phận của dân tộc ta, từ chìm đắm trong những đêm dài nô lệ, trở thành người tự do, làm chủ vận mệnh của mình, tạo ra cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX, mở ra thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.

Đã 112 năm kể từ ngày Người ra đi bôn ba tìm đường cứu nước; 82 năm kể từ ngày Người trở về đầu nguồn Pắc Bó, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng nước ta; 75 năm kể từ ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 54 năm kể từ ngày Người về với thế giới người hiền, nhưng hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu luôn sống mãi trong lòng chúng ta, để lại niềm “thương nhớ khôn xiết” trong ký ức thiêng liêng của dân tộc, trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi tỏa sáng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng nước ta.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa; 75 năm qua, bằng tấm lòng “ái quốc sắt đá”, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta cũng luôn nêu cao truyền thống yêu nước, cách mạng, gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, mang lại những kết quả to lớn, góp phần vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như tâm nguyện của Người.

Kế thừa những kết quả đạt được trong thực hiện các Chỉ thị số 06, số 03, số 05 của Bộ Chính trị các khóa X, XI và XII; trong 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà cao hơn còn là niềm tự hào, là tình cảm, lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác. Có thể nói, những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong 3 năm qua, nhất là trong bối cảnh khó khăn của tình hình đại dịch COVID-19 có đóng góp quan trọng từ việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kết luận, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được phát động mạnh mẽ, gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; Thi đua dạy tốt, học tốt; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân;…

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không sờn lòng, không lùi bước trước mọi hy sinh, gian khổ; trung thực, chất phác, thật thà, liêm khiết, miệt mài học tập và trau dồi đạo đức; gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, vì sự nghiệp chung; sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích tập thể, vì hạnh phúc của Nhân dân, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tập thể và cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng và được biểu dương tại buổi Lễ hôm nay, là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đó là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho quê hương, đất nước.

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân, các tác giả được vinh danh, khen thưởng tại buổi Lễ trọng thể này.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả nêu trên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thẳng thắn thừa nhận rằng, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, cần phải được khẩn trương khắc phục. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết của Đảng ở một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn diễn ra ở không ít nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt; hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật. Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội...

Những hạn chế, thiếu sót nêu trên cũng chính là những khó khăn, thách thức đang cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Ngay sau buổi Lễ quan trọng này, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp thực sự hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao là: “Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trước mắt, chúng ta là những nhiệm vụ lớn và yêu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, đang đòi hỏi, đang thúc giục từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", các chuyên đề hàng năm. Tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Muốn vậy, phải tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo Bác cho thật phong phú, sinh động, hấp dẫn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất thiết thân, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời với các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với nhiều cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường; chúng ta càng phải giữ vững bản chất cách mạng và tính tiền phong, gương mẫu của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: Muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương - đây là vấn đề quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”; “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, có đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Bác cũng chỉ rõ: “Nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Một là, đối với mình là không được tự cao, tự đại, tự mãn; hai là, đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng, phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết; Ba là, đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Vì vậy, trong thực hiện, các cấp ủy đảng cần chủ động, sáng tạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự có hiệu quả và thiết thực, tránh hình thức; chú trọng việc “nêu gương” để trở thành hành động tự giác, thường xuyên ở mỗi cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập đi đôi với làm theo, bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, không hình thức. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phát động và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 – 2025. Hướng dẫn cụ thể nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng các nội dung, giải pháp khả thi để thực hiện; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xem đây là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chuyên đề toàn khóa và hằng năm, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt. Người căn dặn: "Người tốt việc tốt như hoa nở mùa Xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng""Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới". Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Đối với các tập thể, cá nhân điển hình được vinh danh hôm nay cần nhận thức sâu sắc rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là niềm vinh dự, niềm tự hào, song cũng là nhiệm vụ hằng ngày của mỗi chúng ta. Tôi đề nghị các tập thể, cá nhân điển hình không được chủ quan, thoả mãn, bằng lòng, mà phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân!

Ra đời cách đây 75 năm, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta trên hành trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công. Chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng quê hương Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời.

Tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ.

Tin liên quan:
  • Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng
    [Cập nhật]: Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời ...

    Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]