(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-6, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Chiều 29-6, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021 hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội… được MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đánh cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân…

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với sự gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá rõ nét hơn tình hình đời sống, sản xuất của Nhân dân; đánh giá lại hoạt động của khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp để thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, MTTQ và đoàn thể đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

MTTQ và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ luật định đã tham gia tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó MTTQ và đoàn thể đã tham gia tích cực hoạt động giám sát công tác bầu cử, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong bầu cử; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bầu cử.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao, cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm, quyết tâm, quyết liệt trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa bàn dân cư, tại các nhà máy, các khu công nghiệp.

MTTQ và các đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cho đoàn viên, hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, duy trì sản xuất và thực hiện được các mục tiêu đề ra. Vận động Nhân dân tham gia sản xuất, thúc đẩy sản xuất trong công nhân, người lao động.

Công tác xây dựng MTTQ, các đoàn thể được chăm lo, trong đó MTTQ và các đoàn thể đã quan tâm kiện toàn các chức danh từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp xã đúng tiến độ kế hoạch. Tham gia tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Để tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các đoàn thể phải tập trung vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn tỉnh; trong đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng trong việc phòng phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5k” của Bộ Y tế.

Tiếp tục phát huy, khơi dậy tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái trong Nhân dân, trong cộng đồng doanh nghiệp để chung sức, đồng lòng ủng hộ kinh phí cho phòng, chống dịch, hỗ trợ cùng nhà nước mua vắc - xin để đẩy lùi dịch bệnh. Vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch.

MTTQ và các đoàn thể cần xây dựng kế hoạch quán triệt sâu sắc các chương trình hành động, các khâu đột phá trong quá trình triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, căn cứ vào các chương trình, khâu đột phá, MTTQ và các đoàn thể phải xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, bám sát các chương trình, khâu đột phá, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng các kế hoạch thực hiện việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]