(Baothanhhoa.vn) - Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng trong mỗi kỳ họp HĐND được đông đảo cử tri quan tâm, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những hình thức giám sát có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND và đại biểu HĐND thể hiện được năng lực, trách nhiệm của mình trước cử tri.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn

Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng trong mỗi kỳ họp HĐND được đông đảo cử tri quan tâm, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những hình thức giám sát có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND và đại biểu HĐND thể hiện được năng lực, trách nhiệm của mình trước cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng đến việc tập trung chỉ đạo giải quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Nhiều nội dung được các đại biểu chất vấn tại các kỳ họp đã được giải quyết dứt điểm, tạo được niềm tin đối với cử tri. Chẳng hạn như tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII về công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Qua kết quả giải quyết sau chất vấn, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém được chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII. Việc thực hiện tương đối tích cực, đã hoàn thành việc bàn giao đối với diện tích đất đã được UBND tỉnh có quyết định thu hồi về cho các huyện quản lý; chỉ đạo các ngành, các huyện rà soát, thống kê, xác định cụ thể vị trí, ranh giới diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm, xâm canh, chuyển mục đích sử dụng, cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định của pháp luật; tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; chỉ đạo rà soát quy hoạch 3 loại rừng; đã rà soát, thống kê số hộ dân tộc thiểu số nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thiếu đất ở, đất sản xuất.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với 24 tập thể và 23 cá nhân để xảy ra sai phạm, hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phó giám đốc sở phụ trách môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và cán bộ, công chức liên quan trong việc chuẩn bị báo cáo trả lời chất vấn chưa đạt yêu cầu. Để giải quyết triệt để công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau Kỳ họp thứ 11 tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa để thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao các nội dung kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cũng tại Kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 2 nội dung sau: Nội dung thứ nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; việc thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh còn chậm; nhất là, tình trạng ô nhiễm tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, các bãi chôn lấp rác thải chậm được xử lý, hoặc xử lý không dứt điểm; việc triển khai thực hiện chính sách xử lý rác thải sinh hoạt còn bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Sau khi nghe phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đối với nội dung về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm; nhất là, việc xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để có sản phẩm hàng hóa số lượng lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gắn với xây dựng thương hiệu để quảng bá, giới thiệu với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh còn hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đều có thông báo kết luận về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn, đồng thời có chỉ đạo đến từng cấp, từng ngành kịp thời khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém đã nêu trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Để đạt được hiệu quả sau chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành chức năng thực hiện tốt những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu chỉ ra. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn tại kỳ họp này; giám sát việc thực hiện các cam kết của giám đốc các sở đã trả lời bằng văn bản đối với các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Đánh giá về việc giải quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho biết: “Trong nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND tỉnh đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và giải trình tại kỳ họp và được truyền hình trực tiếp để cử tri quan tâm, theo dõi. Các đại biểu HĐND đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác giám sát nên đã hiểu sâu những vấn đề từ cơ sở, thực tiễn, vì vậy việc chất lượng giải quyết những vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả cao. Giám đốc các sở, ngành được chất vấn cũng ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc giải quyết những tồn tại, hạn chế của đơn vị được Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chỉ ra, được cử tri trong tỉnh đánh giá cao. Chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong những năm qua đã được nâng lên rõ rệt. Cả đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đều nghiêm túc, thẳng thắn và đúng mực khi thực hiện chất vấn và giải trình. Các vấn đề đặt ra đều là những vấn đề cần giải quyết gấp trong thực tiễn và có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, thể hiện rõ kết quả đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cũng thể hiện được năng lực và trách nhiệm của mình trước cử tri, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của HĐND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]