(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đoàn ĐBQH, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ trưởng các ngành, địa phương phải trực tiếp giải quyết những vụ việc khó, phức tạp

Sáng 21-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đoàn ĐBQH, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Ảnh: Việt Hương

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 4.275 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (tăng 5,84% so với cùng kỳ năm 2017), gồm: Tiếp thường xuyên 2.841 lượt; tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 1.434 lượt; tiếp nhận 4.446 đơn, trong đó 2.043 đơn không đủ điều kiện xử lý, 2.403 đơn đủ điều kiện xử lý (416 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết). Kết quả, đã giải quyết 316/359 vụ việc khiếu nại (đạt 88%), trong đó khiếu nại đúng (16%), khiếu nại sai (77%), khiếu nại có đúng, có sai (7%). Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 904 triệu đồng và 19.359m2 đất; đã ban hành 164/176 quyết định giải quyết (đạt 93,2%). Đã giải quyết 50/57 đơn tố cáo (đạt 87%), trong đó tố cáo đúng (4%), tố cáo sai (66%), tố cáo có đúng, có sai (30%). Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước 600m2 đất, 33 triệu đồng; trả lại cho công dân 157 triệu đồng. Các vụ việc khiếu nại chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ chiếm 74,2%; các nội dung khiếu nại liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo chiếm 25,8%. Tố cáo chủ yếu về các hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện các quyết định xử lý, giải quyết; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; đầu tư xây dựng; đất đai của một số cán bộ chủ chốt cấp xã.

Về công tác PCTN, 6 tháng đầu năm 2018, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 133 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế 50.907,183 triệu đồng, 2.754 m2 đất; kiến nghị thu hồi 16.993,093 triệu đồng, kiến nghị khác 33.914,09 triệu đồng và 2.754 m2 đất; đã thu hồi được 12.194,42 triệu đồng (đạt 72%). Tiến hành 248 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 399 cá nhân, 314 tổ chức có vi phạm; số tiền sai phạm 16.214 triệu đồng (trong đó cá nhân 1.997 triệu đồng, tổ chức 14.217 triệu đồng), kiến nghị thu hồi 6.790 triệu đồng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 169 tổ chức, 381 cá nhân với số tiền xử phạt 1.170 triệu đồng; đã thu 1.050 triệu đồng. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng: Án thụ lý kiểm sát điều tra tại cơ quan điều tra 4 vụ, 3 bị can; án thụ lý và giải quyết tại viện kiểm sát 1 vụ, 2 bị can; án thụ lý kiểm sát xét xử tại tòa án 1 vụ, 8 bị cáo. Các đơn vị, địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Toàn tỉnh đã tổ chức 276 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN cho 18.394 lượt người tham gia; ban hành mới 93 văn bản, sửa đổi 4 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTN. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đã phát hiện 2 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 138 triệu đồng. Các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động chỉ đạo, thực hiện xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 122 cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158, Nghị định 150 của Chính phủ. 24.202 người/24.508 người đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai và công khai theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo, giải trình việc xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và PCTN trong thời gian qua, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kế hoạch, phương án thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và PCTN thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt ở những địa phương có liên quan đến các dự án đầu tư; lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các ngành duy trì thường xuyên và thực hiện nền nếp tiếp công dân theo quy định, nhất là tiếp công dân định kỳ; phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân. Đặc biệt, thủ trưởng các ngành, địa phương phải trực tiếp giải quyết những vụ việc khó, phức tạp; coi trọng công tác dân vận, thuyết phục, đối thoại; các vụ việc phải giải quyết nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp các quyền và lợi ích chính đáng của công dân nhưng cũng phải cương quyết với những hành động lợi dụng dân chủ. Phải hoàn thành quy định trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giải quyết đơn, thư...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với công tác PCTN, phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, qua đó để nhân dân giám sát, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Hoàn thiện thể chế, triển khai nghiêm quy định của pháp luật; hoàn chỉnh quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định, trước mắt tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra sai sót, như: Thuế, đất đai, thủ tục hành chính, quản lý tài chính công. Các ngành, các địa phương phải chấn chỉnh trong nội bộ, ngăn chặn nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng quy chế để tạo sự công khai minh bạch, trách nhiệm với công việc chung. Tăng cường thanh tra, phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên về chuyển đổi vị trí công tác phòng chống tiêu cực; phát huy vai trò làm gương của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức trong xử lý công việc, linh hoạt, chủ động nhưng phải đúng quy định.


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]