(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 - 2022 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Ngày 24-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 - 2022 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì soạn thảo với mục đích khuyến khích đầu tư xây dựng, thành lập trường và đầu tư xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó nhằm tạo điều kiện cho một bộ phận học sinh có năng lực, có nhu cầu tiếp cận với chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực, trên thế giới và hình thành, phát triển kỹ năng hướng tới học sinh toàn cầu. Đồng thời giảm quá tải đối với các trường phổ thông công lập và giảm chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu trình bày dự thảo Tờ trình về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra, dự thảo Tờ trình đã đưa ra đối tượng, điều kiện được hỗ trợ, nội dung và mức hỗ trợ cụ thể; những quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện. Đơn cử như về đối tượng hỗ trợ, dự thảo Tờ trình đưa ra 2 đối tượng đó là: Trường phổ thông tư thục thành lập mới trong thời gian từ ngày chính sách có hiệu lực và Trường phổ thông tư thục đã đi vào hoạt động.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Công thương Phạm Bá Oai phát biểu tại phiên họp.

Qua nghiên cứu dự thảo chính sách cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Sở GD&ĐT về nội dung Dự thảo chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên cơ sở nội dung dự thảo Tờ trình cũng như xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cho thấy, vẫn còn những băn khoăn, nhất là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương trình bày dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Theo dự thảo Tờ trình, việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định; đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng kế hoạch, thực hiện phân bổ vốn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn trung hạn, hằng năm trong giai đoạn 2021-2025, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khả năng cân đối ngân sách và đúng thẩm quyền.

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Việc phân bổ cụ thể ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước; không phân bổ vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên…

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ, dự thảo Tờ trình cũng đưa ra tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách Trung ương giữa cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo từng dự án, tiểu dự án…

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chính sách, chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện nội dung Tờ trình, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí lưu ý, nội dung Tờ trình phải bám sát nội dung Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg, ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, cần cân nhắc lại tỷ lệ phân bổ vốn giữa cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đối với mỗi dự án, tiểu dự án. Tùy tính chất từng dự án, từng tiểu dự án để đưa ra tỷ lệ phân bổ phù hợp, sát yêu cầu thực tiễn cũng như quy định chung.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào Kế hoạch chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025; Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]