(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6329/UBND-VX hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 13-5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6329/UBND-VX hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 724-CV/VPTU ngày 11/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương quán triệt, triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho công tác tổ chức bầu cử theo các tình huống (tại phụ lục kèm theo).

Giao Sở Nội vụ, Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình tổ chức thực hiện các công việc trong cuộc bâu cử, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo yêu cầu.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát kiểm tra các khu cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện cho cử tri đang cách ly tham gia bầu cử (trong đó chú trọng Khu cách ly của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Hồng Đức). Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác tổ chức bầu cử tại các khu cách ly tập trung của địa phương.

Yêu câu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ diễn biến tình hình dịch và kế hoạch tổ chức bầu cử tại địa phương, áp dụng linh hoạt khi các tình huống dịch Covid-19 có thể xảy ra, phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử. Trường họp có tình huống phát sinh mới, nếu không chủ động xử lý được phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]