(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-6, tại TP Thanh Hóa, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 2-6, tại TP Thanh Hóa, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cùng 120 đại biểu đại diện cho 1.330 người có uy tín ở 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã miền xuôi có xã miền núi.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay Thanh Hóa có 1.330 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể tích cực phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua dân vận khéo trong vùng đồng bào DTTS. Bằng uy tín của mình, họ không quản ngại khó khăn, gian khổ tuyên truyền, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn cảnh hội nghị.

Người uy tín trong đồng bào DTTS là “cánh tay nối dài” giúp mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua vùng đồng bào DTTS; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Với những đóng góp của người có uy tín, đã góp phần giúp cho vùng DTTS đang được khoác lên một diện mạo mới ấm no và hạnh phúc hơn. Trong giai đoạn 2014 – 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các huyện miền núi đạt 8,7%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,62% (năm 2014), xuống còn 12,13% (năm 2019), đã có 63 xã, 592 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM…

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi trong những năm qua. Đặc biệt, biểu dương 120 điển hình người có uy tín tiêu biểu được vinh doanh, khen thưởng tại hội nghị.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, các đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc; động viên đồng bào các DTTS phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững khu vực miền núi”.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; đề xuất ban hành một số chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc trong giai đoạn mới. Đổi mới và nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo ra khí thế mới, thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đồng bào DTTS...

Các đồng chí đề nghị đội ngũ người có uy tín tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tích cực vận động đồng bào chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động truyền đạo trái phép trong vùng dân tộc, miền núi, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng bản, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Đặc biệt, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, là năm tổ chức nhiều sự kiện lớn của Đảng, của dân tộc, của tỉnh; đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy các đồng chí đề nghị đội ngũ người có uy tín cần nêu cao cảnh giác, nắm vững, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những luận điệu, hành vi sai trái.

Thanh Hóa biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2019; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 -2020.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]