(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), trong những năm qua, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1-2-2013), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí (tháng 9-2019).

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), trong những năm qua, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (ngày 1-2-2013), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Tuy thời gian tái lập chưa lâu, nhưng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, phát huy vai trò là cơ quan trung tâm tham mưu, cầu nối giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN hằng năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để triển khai, quán triệt, phổ biến các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã ban hành 6.803 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PCTN, lãng phí và bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 930 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; qua kiểm tra, phát hiện 57 đơn vị vi phạm quy định và đã chấn chỉnh, khắc phục. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 1.298 văn bản, bổ sung, sửa đổi 1.246 văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn; tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 396 đơn vị về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua kiểm tra, phát hiện 40 đơn vị vi phạm, đã chấn chỉnh và xử lý thu hồi 1.097 triệu đồng.

Trên cơ sở các văn bản và quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và quan hệ xã hội, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, phong cách ứng xử trong giao tiếp, giải quyết công việc. Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ–CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.226 người bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch. Việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ngày càng được thực hiện nền nếp hơn. Có 6 trường hợp bị kiểm tra, xác minh, trong đó có 2 trường hợp kê khai tài sản không trung thực bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Công tác đấu tranh với hành vi tham nhũng đã được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Đã phát huy được vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong PCTN. Thực hiện các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác PCTN, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra phát hiện 1 vụ, 1 người có hành vi tham nhũng và đã xử lý theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa chương trình kiểm tra, giám sát về PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Từ năm 2013 đến nay, đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác PCTN, lãng phí đối với ban thường vụ 10 huyện, thị, thành ủy và 10 đảng ủy – ban giám đốc các sở, ngành; thành lập 5 đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành lập 5 đoàn kiểm tra về công tác nội chính, PCTN, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối với 5 ban thường vụ huyện, thị, thành ủy. Qua kiểm tra, đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kiến nghị thu hồi hơn 6,5 tỷ đồng tiền sai phạm và 129m2 đất ở; yêu cầu giảm trừ quyết toán gần 6 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm về tham nhũng, kinh tế để xử lý theo quy định.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 251 cuộc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng về công tác PCTN; đã xử lý 5 tập thể, 68 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, cố ý làm trái quy định. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 68 đảng viên bằng các hình thức.

Từ năm 2013 đến nay, các tổ chức thanh tra đã tiến hành 1.158 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền trên 461 tỷ đồng và 307.300m2 đất; kiến nghị thu hồi 184,96 tỷ đồng và 66.169m2 đất, kiến nghị xử lý khác hơn 176 tỷ đồng và 241.131m2 đất, đã thu hồi 163,26 tỷ đồng và 53.698m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 2.407 tổ chức và 1.498 cá nhân.

Cơ quan công an đã khởi tố 58 vụ, 138 bị can về tội danh tham nhũng. Viện kiểm sát đã thụ lý truy tố 42 vụ, 118 bị can. Tòa án Nhân dân đã xét xử 41 vụ, 111 bị cáo. Các cơ quan chức năng đã thu hồi được 23,361 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 45,3%) số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Từ kết quả đạt được trong công tác đấu tranh PCTN thời gian qua, có thể thấy, công tác PCTN phải luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Phải biến quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về PCTN thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; gắn đấu tranh PCTN với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, cản trở việc chống tham nhũng. Phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về PCTN đồng bộ, khả thi, chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra. Tập trung xử lý các khâu còn yếu, những vụ việc tồn đọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong công tác PCTN. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể và của các cơ quan báo chí, của Nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]