(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Sáng 20-5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nga Trường (Nga Sơn).

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử của 2 xã Nga Yên, Nga Trường (Nga Sơn) và các phường Đông Sơn, Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn), Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nga Trường (Nga Sơn).

Theo đánh giá của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử ở huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình và các mốc thời gian quy định.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các điều kiện chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó, các địa phương đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất; các điểm bỏ phiếu bầu cử được trang trí trang trọng; bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri được bố trí phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Các địa phương cũng quan tâm nắm chắc tình hình an ninh - trật tự ở cơ sở; chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch COVID-19, nhằm bảo đảm an toàn cho Cuộc bầu cử. Những sai sót, hạn chế tại các điểm bầu cử đã được khắc phục.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Làm việc với lãnh đạo huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Để Cuộc bầu cử diễn ra thành công, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước mắt, cần đánh giá lại từng công việc trong công tác chuẩn bị bầu cử, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử để kịp thời khắc phục, sửa chữa những sai sót. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, với trọng tâm là rà soát, sửa chữa những sai sót trong danh sách cử tri; chuẩn bị hòm phiếu phụ theo quy định; công tác kiểm soát phiếu bầu, quản lý con dấu, địa điểm kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khi cử tri đến bỏ phiếu.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để cử tri và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ thông tin về các ứng cử viên; vận động, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi tại địa phương; vận động cử tri đi bỏ phiếu, phấn đấu đạt 100%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao đổi công tác chuẩn bị bầu cử với lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử, do đó huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình; phân công cán bộ phụ trách phường, xã, thị trấn để trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử ở cơ sở.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn có dấu hiệu phức tạp; tăng cường lực lượng để bảo vệ khu vực bầu cử thời điểm trước và trong ngày bầu cử, trong lúc kiểm phiếu; bảo vệ an toàn cho các ứng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao đổi công tác chuẩn bị bầu cử với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Chuẩn bị tốt phương án cho tình huống bầu cử trong điều kiện có dịch COVID-19. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần quyết liệt, tuyết đối không lơ là, chủ quan. Tại các điểm bầu cử phải kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn; tránh tụ tập đông người và giữ khoảng cách giữa cử tri với cử tri khi đến bỏ phiếu. Có những chỉ đạo phù hợp trong giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn sẽ vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]