(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Chiều 9-3, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của huyện Thiệu Hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được huyện triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện đã chỉ đạo tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã. Sau học tập quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch viết bài thu hoạch trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, xây dựng, ban hành nhiều quy chế, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng các chương trình, đề án, phương án đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất, trong đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch của đơn vị để tổ chực thực hiện thật sự hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, huyện Thiệu Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện và hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành. Công tác chuẩn bị nhân sự đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng.

Năm 2020 huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,36%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.025 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển khá, giá trị xuất đạt 1.940 tỷ đồng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

2 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa tiếp tục tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVD-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ chiêm xuân đạt 100% kế hoạch; chỉ đạo phòng, chống dịch, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo rà soát các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã để bổ sung hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho các dự án…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các báo cáo do đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trình bày, gợi mở các vấn đề thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị lãnh đạo huyện Thiệu Hóa phải làm rõ những trăn trở, suy nghĩ của lãnh đạo huyện đối với sự phát triển của huyện trong tương quan phát triển với các huyện có cùng điều kiện, nêu lên khó khăn lớn nhất gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của huyện.

Cùng với đó, huyện cần đưa ra những định hướng và giải pháp cụ thể cho sự phát triển chung của huyện; đồng thời làm rõ giải pháp cụ thể trong việc khắc phục dứt điểm khiếu nại, tố cáo của Nhân dân trên địa bàn huyện và giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, có sức chiến đấu, đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và các ban, sở, ngành đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của huyện. Đồng thời đề nghị và gợi ý về các định hướng để Thiệu Hóa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện, đó là: Cần phát triển mạng lưới giao thông để kết nối vùng; quan tâm đến việc xây dựng các quy hoạch chi tiết nhằm thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm và làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã ghi nhận những nét mới trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện Thiệu Hoá, trong đó nổi bật là sức trẻ, là sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và quyết tâm đưa Thiệu Hoá phát triển trên cơ sở kế thừa công sức, sự nghiệp của các thế hệ đi trước đã để lại. Trong đó, năm 2020, kinh tế - xã hội của Thiệu Hoá ghi được những dấu ấn quan trọng, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã và bố trí cán bộ sau Đại hội theo đúng phương án.

Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được siết chặt, không khí làm việc dân chủ, đoàn kết thống nhất với quyết tâm đưa Thiệu Hoá phát triển.

Công tác công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia ứng cử.

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hoá; và để địa phương này có bước phát triển đột phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện phải đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện đến cán bộ chủ chốt cấp xã trên các nội dung: Phải đặt lợi ích của huyện, vì sự phát triển của huyện lên trên hết; Phải dân chủ, cầu thị vì cái chung trong bàn bạc giải quyết công việc; sâu sát địa phương và cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn, giải quyết kịp thời vướng mắc ở cơ sở; phải quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, không đùn đẩy, không né tránh.

Cùng với đó, huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng tổ chức chính trị của địa phương. Xử lý nghiêm đối với cán bộ sai phạm, điều chuyển kịp thời những cán bộ có năng lực yếu, thiếu tinh thần, trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và nêu gương cán bộ đảng viên trong sinh hoạt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị huyện Thiệu Hoá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, hoàn thiện chương tình hành động, chương trình trọng tâm, khâu đột phá trên tinh thần rõ việc, rõ người phụ trách. Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lựa chọn nhân sự thực sự tiêu biểu, được Nhân dân tín nhiệm và thực hiện các quy trình bầu cử theo đúng quy định, để cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị huyện Thiệu Hoá phải phấn đấu là điểm sáng trong phát triển nông nghiệp và là vựa thóc chất lượng cao của tỉnh, đồng thời tập trung làm tốt quy hoạch trong sản xuất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, hướng đến nông nghiệp hữu cơ, phát triển chăn nuôi hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng sản phẩm OCOP mang thương hiệu Thiệu Hoá.

Cùng với đó, huyện Thiệu Hoá phải sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị huyện nông thôn mới và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề để thu hút đầu tư vào địa bàn, đồng thời nghiên cứu phương án để xây dựng quỹ đất để phục vụ sản xuất, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng thị trấn Thiệu Hóa trở thành thị xã trong tương lai.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị huyện Thiệu Hoá tập trung cao nhất, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình tại địa bàn.

Về những kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí giao cho các ngành tổng hợp tham mưu trình tỉnh giải quyết.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]