(Baothanhhoa.vn) - Đến thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Đồng -  thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hoằng Hóa trong cái nắng ngọt của ngày đầu xuân. Đi trên tuyến đường liên thôn được đổ bê tông bằng phẳng, hai bên đường là những bồn hoa khoe sắc thắm, nhà nhà có số, ngõ ngõ có tên, ông Nguyễn Minh Lộc, Trưởng thôn 1 Lê Lợi tự hào nói với chúng tôi: Để về đích thôn NTM kiểu mẫu, ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường liên thôn, di chuyển hàng trăm mét vuông tường rào và nhiều cổng ngõ, cửa hàng, khu chăn nuôi vào bên trong để tạo không gian thoáng đãng, đường sá trong thôn rộng rãi, phong quang, sạch, đẹp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền sửa chữa hệ thống nắp đậy kênh mương trong thôn.

Đến thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Đồng - thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hoằng Hóa trong cái nắng ngọt của ngày đầu xuân. Đi trên tuyến đường liên thôn được đổ bê tông bằng phẳng, hai bên đường là những bồn hoa khoe sắc thắm, nhà nhà có số, ngõ ngõ có tên, ông Nguyễn Minh Lộc, Trưởng thôn 1 Lê Lợi tự hào nói với chúng tôi: Để về đích thôn NTM kiểu mẫu, ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường liên thôn, di chuyển hàng trăm mét vuông tường rào và nhiều cổng ngõ, cửa hàng, khu chăn nuôi vào bên trong để tạo không gian thoáng đãng, đường sá trong thôn rộng rãi, phong quang, sạch, đẹp.

Vào thứ 6 hàng tuần, bà con Nhân dân tổ chức làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh trong làng và trên các trục đường chính của thôn. Không những vậy, ban công tác mặt trận thôn còn kêu gọi Nhân dân hiến hơn 1.000m2 đất để xây dựng thành công viên mini thoáng đãng, sạch đẹp bên cạnh nhà văn hóa thôn. Bà con trong thôn góp thêm công, thêm tiền xây dựng bồn hoa, cây xanh, đặt thêm hàng ghế đá, tạo cho môi trường, cảnh quan trong thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Được biết, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM chỉ là một trong rất nhiều việc mà Ban công tác trận thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Đồng cũng như các cấp MTTQ trong tỉnh tuyên truyền để tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị tổng kết công tác tư pháp, công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng và là “cầu nối” đưa pháp luật vào cuộc sống, do vậy MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, PBGDPL tới các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, tạo thuận lợi để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống.

Đặc biệt, năm 2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành 3 kế hoạch và 2 văn bản hướng dẫn triển khai trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình thực tế của địa phương.

Kết quả, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 1.603 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 157.000 người tham gia, trong đó MTTQ tỉnh đã tổ chức 26 hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp cơ sở về công tác thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm ma túy, vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Lâm nghiệp, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng... Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh biên tập và phát hành 21.600 cuốn bản tin công tác mặt trận tỉnh Thanh Hóa, 8.220 cuốn tài liệu tuyên truyền chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; cấp phát đến các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ các cấp và 4.359 trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Tổ chức các hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. MTTQ các cấp còn thường xuyên phối hợp với công an, chính quyền cùng cấp tổ chức đánh giá, phân loại các đối tượng vi phạm pháp luật, lầm lỗi để lập danh sách đưa vào diện quản lý, tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng. Đã có 3.025 người được tổ chức quần chúng, gia đình, dòng họ, người có uy tín trong khu dân cư nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục, trong đó có 2.270 người tiến bộ...

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn mặt trận các cấp duy trì và nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, như: nhóm nòng cốt, khu dân cư có “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; mô hình “3 không” (không có người sử dụng ma túy, không có người vi phạm an toàn giao thông, không có người vướng vào tệ nạn xã hội), “Xã, phường lành mạnh, khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự”, “Xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc”, tổ giám sát về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... Thông qua các mô hình, MTTQ cấp cơ sở đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về NTM, thực hiện các hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư. Gương mẫu xây dựng, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, góp phần không nhỏ cùng với đảng bộ, chính quyền xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2021, MTTQ tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo MTTQ các cấp tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc hội, nghị định của Chính phủ, các nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Chính phủ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên. Phối hợp với Sở Tư pháp và các ban, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, PBGDPL đồng bộ tại các địa phương trong tỉnh, chú trọng đến những địa phương có nhiều công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu du lịch, địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa...

Ngân Hà


Ngân Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]