(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-12, huyện Như Thanh đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện (18-11-1996 - 18-11-2021) và thành lập Đảng bộ huyện (16-12-1996 - 16-12-2021); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Sáng 15-12, huyện Như Thanh đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện (18-11-1996 - 18-11-2021) và thành lập Đảng bộ huyện (16-12-1996 - 16-12-2021); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân Chương Độc lập hạng Ba cho huyện Như Thanh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, các huyện giáp ranh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Như Thanh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 18-11-1996, huyện Như Thanh được thành lập theo Nghị định 72/CP của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ huyện Như Xuân. Theo đó, ngày 16-12-1996 Đảng bộ huyện Như Thanh cũng được thành lập theo quyết định số 129-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, được rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng bộ huyện Như Thanh cũng luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là theo chốt, đặc biệt quan tâm, củng cố xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn xác định rõ phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, phát huy truyền thống lao động sáng tạo trong Nhân dân, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đưa kinh tế của huyện phát triển. Đến nay, toàn Đảng bộ có 36 tổ chức cơ sở Đảng, 297 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và hơn 4.650 đảng viên.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Những năm gần đây, huyện luôn giữ được tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm; việc dồn điền, đổi thửa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, liên minh, liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được chỉ đạo quyết liệt, Nhân dân đồng thuận thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt xã NTM nâng cao. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh đã đạt được trong suốt 25 năm qua.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh cần nêu cao truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần “bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, chăm lo tốt nhất đời sống của Nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở đó nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra đối với huyện hiện nay; thay đổi tư duy, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng năm và giai đoạn tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mạnh mẽ nội lực, nhất là các yếu tố nguồn lực con người, đất đai, truyền thống văn hoá; tranh thủ ngoại lực để bứt phá, tăng tốc phát triển.

Đồng thời phải làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và thật sự là một trong những huyện đi đầu khu vực miền núi của tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với thực hiện Chương trình XDNTM, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; tranh thủ tối đa các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, quy mô lớn, có thương hiệu sản phẩm. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gắn với XDNTM. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Như Thanh trở thành huyện NTM.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư vào huyện, nhất là các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến nông, lâm sản chất lượng cao, các dự án du lịch, dịch vụ, thương mại... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án; trước mắt, huyện cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, với các nhà đầu tư và doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là dự án “Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En”.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các bậc học, đưa chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện thuộc nhóm các huyện dẫn đầu khu vực miền núi, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao chất lượng công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là then chốt; thường xuyên chăm lo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân Chương Độc lập hạng Ba cho huyện Như Thanh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]