(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa XVII, kỳ họp thứ 12, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sáng 28-12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa XVII, kỳ họp thứ 12, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2020

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng nhìn chung tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Hội cấp trên.

Tổ chức hội các cấp đã luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, linh hoạt và đạt được nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt.

Nổi bật là triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Triển khai chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” theo hướng đánh giá sản phẩm đầu ra bằng mô hình cụ thể thiết thực tại cơ sở và đã xây dựng được 223 mô hình trên toàn tỉnh, đồng thời tổ chức các sự kiện truyền thông tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực trong vận động nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và chương trình vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai hàng chục tỷ đồng qua các chương trình hỗ trợ sinh kế, bồi dưỡng kiến thức, xây dựng công trình dân sinh…, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội đã tập trung khai thác các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc và đã thành lập 37 mô hình kinh tế tập thể, giúp 12.226 hộ nghèo bằng nhiều hình thức (dự kiến số hộ được Hội giúp thoát nghèo là 3.192 hộ), 7797 lao động nữ được học nghề. Công tác tham mưu, giới thiệu, quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ tham gia Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 được các cấp Hội chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, các hoạt động đối ngoại Nhân dân được tăng cường.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, hoạt động công tác hội. Đồng thời bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2021.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 tỉnh ta gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, các cấp hội, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, đóng góp vào thành công chung của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp hội tổ chức quán triệt triển khai đồng bộ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 58-NQ/TƯ của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong các cấp hội và hội viên, phụ nữ.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các chương trình đề án, các cơ chế chính sách phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp hội tập trung chỉ đạo thành công đại hội đại biểu phụ nữ cả 3 cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Hội cấp trên.

Cùng với quan tâm chỉ đạo đại hội, các cấp hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đạt hiệu quả để chào mừng đại hội đại biểu các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và từng địa phương để tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám cơ sở, gần hội viên để nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nhu cầu của hội viên để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách, kế hoạch nhằm nâng cao đời sống cho phụ nữ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chia tay một số đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội và chuyển công tác; bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVII , nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hà Thị Phương, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào công tác hội.

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam

Phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ để đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt hương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”

Nhiều tập thể cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]