(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại

Thưa các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2021, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng; hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Trong suốt chiều dài lịch sử, nông dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đóng góp to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, giai cấp nông dân đã trở thành lực lượng chính trị hùng hậu trong khối liên minh với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của giai cấp nông dân và phong trào nông dân toàn quốc, nông dân Thanh Hóa luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, liên tục giành được những thành tựu to lớn, đóng góp vào sự phát triển đi lên của tỉnh.

Năm 2020 vừa qua được đánh giá là năm khu vực nông nghiệp nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử, đó là: Đại dịch COVID-19, thiên tai khốc liệt dị thường (như: Mưa đá diện rộng ở 7 tỉnh miền núi phía bắc; hạn khắc nghiệt ở cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam; mặn, kiệt ở đồng bằng sông Cửu Long; bão chồng bão, lũ chồng lũ ở các tỉnh miền Trung,..); dịch bệnh nguy hiểm cấp độ khu vực và toàn cầu nguy cơ bùng nổ, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp (dịch tả lợn châu Phi, sâu keo mùa thu, châu chấu sa mạc, bệnh khảm lá sắn)... Trong khó khăn, nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Đối với tỉnh ta, là tỉnh có địa bàn rộng lớn, với gần 70% người dân làm nông nghiệp và sống trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, do thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, sản xuất nông, lâm, thủy sản vẫn phát triển ổn định và khá toàn diện; GRDP của ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,02%, giá trị sản xuất tăng 3,2% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào sự ổn định và giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng; đến nay, toàn tỉnh đã có 08 đơn vị cấp huyện, 397 xã, 967 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Không chỉ đóng góp trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp vào các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức và phải tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ, các cấp Hội đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về giống, máy móc nông cụ, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế,… được tổ chức rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động phù hợp với tình hình và lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình nông dân làm kinh tế giỏi; bước đầu xuất hiện một số nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao... Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được triển khai tích cực; các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp công sức, tiền của vào quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi, các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở,… góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được triển khai thực hiện nghiêm túc; số lượng hội viên tham gia vào hội ngày càng tăng. Các cấp hội đã tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên; chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp và tranh thủ tối đa nguồn lực, tạo thuận lợi cho công tác Hội và các hoạt động của nông dân ngày càng phát triển.

Với những nỗ lực, cố gắng của mình, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta đã góp phần tạo nên sắc thái mới, diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao những thành tích mà công tác hội và phong trào nông dân tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua; nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, đã góp phần làm nên truyền thống tốt đẹp của nông dân Thanh Hóa.

Thưa các đồng chí lãnh đạo! Thưa toàn thể hội nghị!

Tuy đạt được những kết quả hết sức phấn khởi; song, cũng cần nghiêm túc nhận thức rằng, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, nông dân có nơi còn hình thức, thiếu hấp dẫn. Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, chưa tạo ra bước đột phá để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp của tỉnh; công tác hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản còn lúng túng; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp còn chậm, chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên các yếu tố vật chất (lao động, vốn, vật tư) đầu vào cho sản xuất và nguồn lực tự nhiên. Một số lĩnh vực như: Chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn... chưa có hướng giải quyết triệt để; đời sống của một bộ phận nông dân vẫn còn nhiều khó khăn...

Những hạn chế nêu trên, cũng chính là những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh ta. Tại hội nghị lần này, tôi đề nghị các đại biểu hãy phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sâu, phân tích rõ về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời tích cực đóng góp các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Đảng và Nhà nước ta đã xác định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ đã tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động, nhất là của nông dân. Là một nước với 70% dân số làm nông nghiệp, chúng ta cần phải là một quốc gia không chỉ tự chủ về nông sản, mà còn phải xuất khẩu và xây dựng thương hiệu nông sản trên thế giới. Muốn được như thế, nền nông nghiệp của nước ta phải có những thay đổi mạnh mẽ về khoa học và công nghệ để có những sản phẩm nông sản sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường khó tính nhất. Nếu không làm được điều đó chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và tác động tiêu cực như: Tụt hậu về công nghệ, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm sản xuất, kinh doanh...

Bước vào năm 2021, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, cho một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58 ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh ta là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, tôi đề nghị các cấp hội nông dân trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng chính trị, kinh tế, xã hội hùng hậu, góp phần giữ vững sự ổn định và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân; trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện, vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nông dân và các thành phần kinh tế, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước phát triển nhanh và bền vững hơn; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Muốn vậy, các cấp hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai; tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Trọng tâm là, ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh để mỗi cấp Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân. Đặc biệt, trước những bất trắc, khó lường về tình hình thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp và hoạt động sản xuất của bà con nông dân như hiện nay, các cấp hội cần phải chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời và hướng dẫn bà con nông dân vượt qua khó khăn; đồng thời tìm giải pháp hoặc kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển.

Nông thôn là địa bàn, môi trường xã hội rộng lớn, còn người nông dân là chủ thể sản sinh, nuôi dưỡng và lưu truyền các giá trị văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, cần phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đời sống tinh thần, đặc biệt là xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất...

Năm 2021, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; mở đầu bằng sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026... Các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, nông dân, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, tham gia tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nông dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Thứ tư, chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nông, ngân hàng, nhà doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất từ khâu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm. Tăng cường hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề, nhất là vốn tín dụng, kiến thức khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, kỹ năng tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm... Tiếp tục phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn,...

Thứ năm, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ Hội Nông dân phải nhạy bén, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, phải thực sự am hiểu tâm tư, tình cảm, tập quán của hội viên nông dân, có như vậy mới có thể chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, động viên sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể hội nghị!

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nông dân phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Với trách nhiệm, tình cảm và sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà, nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu, một lần nữa, tôi chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan:


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]