(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-12-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 7-12-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) họp ngày 7-12-2022. Sau khi thảo luận và xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và các báo cáo có liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất quyết nghị:

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao; những tháng đầu năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của Nhân dân. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch[1], trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch[2]. Dịch COVID-19 được kiểm soát, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch, trong nhóm 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay. Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực đã được chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, yếu kém, đó là: Còn 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch[3]. Sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị chưa có nhiều chuyển biến. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, giá trị sản xuất giảm so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch bình quân trên lượt khách còn thấp. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm; triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất gặp nhiều vướng mắc, chậm được tháo gỡ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn còn chậm. Số dự án thu hút đầu tư và số vốn đầu tư đăng ký đạt thấp hơn so với các năm trước. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt thấp so với kế hoạch; thiếu quỹ đất sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư. Việc trùng tu di tích còn xảy ra sai phạm. Giáo viên còn thiếu ở nhiều cấp học, bậc học, nhất là đối với giáo viên tiểu học và giáo viên các môn đặc thù. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế xảy ra ở nhiều cơ sở y tế. Quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, di tích còn hạn chế. Tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép ma túy vẫn diễn ra phức tạp; xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; khiếu kiện đông người còn xảy ra. Ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng, suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân do:

- Về khách quan: Những tháng đầu năm, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan diện rộng, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống của Nhân dân. Hoạt động tín dụng thắt chặt, cùng với giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số quy định giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý vốn của Nhà nước thiếu sự thống nhất, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Về chủ quan: Cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương năng lực hạn chế, có biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, thiếu linh hoạt, nhiệt huyết, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Trong phối hợp giải quyết công việc giữa các ngành cấp tỉnh, giữa các ngành cấp tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố còn tình trạng đùn đẩy, nhất là trong giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh chậm sửa đổi; một số quy hoạch, kế hoạch chậm được phê duyệt, ảnh hưởng đến triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực. Kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có việc, có nơi chưa nghiêm.

Năm 2023, là năm có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn năm 2022. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị và an ninh.

Trong nước, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi, các hoạt động kinh tế, xã hội chuyển từ trạng thái thích ứng, phục hồi sang phát triển nhanh và ổn định hơn; tuy nhiên, vẫn có nhiều khó khăn, thách thức, do sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất, kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp; hệ thống thể chế chưa đồng bộ.

Trong tỉnh, những thành tựu về kinh tế - xã hội trong thời gian qua, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; một số dự án lớn, có sức lan tỏa đã đi vào hoạt động; việc triển khai thực hiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa..., là những điều kiện thuận lợi để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuy nhiên, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, nhiên, vật liệu tiếp tục tăng; do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoạt động cầm chừng; một số dự án quy mô lớn chậm triển khai thực hiện do vướng mắc về thể chế, mặt bằng; khả năng khai thác một số nguồn lực, nhất là đất đai, khoáng sản giảm so với những năm trước; năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức yếu kém; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường;... là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tình hình trên đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

I.CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

1.Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 14,2% trở lên (công nghiệp tăng 15,3% trở lên; xây dựng tăng 11,6% trở lên); dịch vụ tăng 9,8% trở lên; thuế sản phẩm tăng 9,6% trở lên.

- Cơ cấu các ngành kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 13,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 48,9%; dịch vụ chiếm 30,8%; thuế sản phẩm chiếm 6,7%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên.

- Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn.

- Tổng giá trị xuất khẩu đạt 5.500 triệu USD trở lên.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 140.000 tỷ đồng trở lên.

- Thu ngân sách Nhà nước đạt 35.340 tỷ đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 7.100 ha trở lên.

- Có thêm 1 huyện, 17 xã đạt chuẩn NTM; 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38% trở lên.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10% trở lên.

2.Về văn hóa - xã hội

- Tốc độ tăng dân số dưới 1%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 31,5%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73% trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 1,5% trở lên.

- Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 12 bác sỹ trở lên.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 83,46% trở lên.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5% trở lên.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 98% trở lên; trong đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 12% trở lên.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 24,86% trở lên.

3.Về môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,65% trở lên.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97,5% trở lên; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 62% trở lên.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 90% trở lên.

4.Về an ninh trật tự

- 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

5.Về xây dựng Đảng

- Kết nạp 8.120 đảng viên mới trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

II.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Trước hết, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, địa phương, đơn vịphải gương mẫu, cầu thị, tận tâm, tận lực, tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng quan liêu, chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải bám sát vào các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh, chủ động đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công việc, nhiệm vụthuộc phạm vi phụ trách của ngành, địa phương, đơn vị diễn ra thông suốt, hoàn thành đúng kế hoạch, không bị đình trệ do nguyên nhân chủ quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chuyển, bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ; người đứng đầu để địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân chủ quan, phong trào trì trệ kéo dài.

2.Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra

-Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn,vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, phân loại các vướng mắc của các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án của Tập đoàn Sun Group,các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Đối với những vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh (như: thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch,...) thì phải khẩn trương giải quyết dứt điểm để doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án. Đối với khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, quy định của pháp luật, không thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh, thì phải tập trung nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án, không để kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2023, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Nhà máy hóa chất Đức Giang; Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn; Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa; Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tân Dân, thị xã Nghi Sơn; Flamingo Linh Trường khu B; Dự án sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Thọ Xuân;các dự án của Tập đoàn Hongfu;...

Đối với các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy định của Nhà nước, thì cương quyết chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, để giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án.

- Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách làm trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm để tăng quy mô, hiệu quả sản xuất; chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt, sản phẩm gắn với chế biến; đẩymạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư các nhà máy chế biến nông, lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường; chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phát triển rừng sản xuất gỗ lớn để thúc đẩy chế biến và xuất khẩu gỗ; giảm dần diện tích các cây lâm nghiệp hiệu quả thấp, để sản xuất các cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn; chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống cháy rừng.Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; giảm dần sản lượng khai thác gần bờ, tăng sản lượng khai thác xa bờ. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho người dân.

- Về công nghiệp - xây dựng: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thép, điện, xi măng, may mặc... Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai nhằm sớm đưa vào hoạt động trong năm 2023 như: Nhà máy xi măng Đại Dương 1, Đại dương 2; Dây chuyền 4 - Nhà máy xi măng Long Sơn; Nhà máy săm lốp ôtô Radial; Nhà máy sản xuất găng tay Nitrile Intco; Nhà máy thủy điện Hồi Xuân... để tạo thêm năng lực sản xuất và sản phẩm mới. Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp mới, nhất là các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao.

Khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; tạo môi trường, điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị.

- Về dịch vụ: Chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Hỗ trợ kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; mở rộng thị trường xuất khẩu. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với xu thế thị trường; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch.Phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics; thu hút các hãng vận tải biển mở các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn; thu hút đầu tư xây dựng kho bãi, trung tâm logistics tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sớm kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP để triển khai đầu tư đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và Nhà ga hành khách T2 theo Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt chính sách tín dụng của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo giải quyết tồn đọng và đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Phát triển đồng bộ hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

3.Khắc phục điểm nghẽn về mặt bằng; về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch, cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển

- Khắc phục điểm nghẽn về mặt bằng: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023. Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện GPMB trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Thành lập Tổ Công tác của UBND tỉnh giải quyết, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMBtrên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB.

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt công tác GPMB đối với từng dự án trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. Trước mắt, phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư để thực hiện di dân, GPMB; phối hợp với các ngành chức năng cấp tỉnh giải quyết các vướng mắc về bồi thường GPMB;giải quyết kịp thời khiếu kiện, khiếu nại của người dân về công tác GPMB theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ GPMB tại địa phương.

- Khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp:Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, các ngành chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án chậm tiến độ có nhiều vướng mắc thì phải tập trung tháo gỡ, giải quyết để nhà đầu tư triển khai dự án. Đối với các dự án không có vướng mắc nhưng chậm tiến độ thì yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu trong năm 2023 vẫn chậm tiến độ thì đề xuất UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biện pháp xử lý dứt điểm. Trong năm 2023, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng;Khu công nghiệp số 3, Khu công nghiệp Đồng Vàng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn; các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với tập trung chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai, gồm: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa); đường từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường từ thành phố Thanh Hóa đến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Đường Vạn Thiện - Bến En,… Chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng trong năm 2023, gồm: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Hoằng Hóa - Quảng Xương, đoạn Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn); Đầu tư nâng cấp, mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa; đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.... Nghiên cứu để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các nút giao cao tốc với các đô thị, các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh.

- Về tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch, cơ chế, chính sách: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, trọng tâm là chính sách tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành nhưng không còn phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá nhằm tạo sự hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

- Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư như PCI, PAPI; giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường,... Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực hiện xúc tiến đầu tư của tỉnh.

4.Thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2023; thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt mức cao nhất

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để sớm giao vốn đầu tư công năm 2023; nâng cao năng lực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai thực hiện và chậm giải ngân vốn được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; phân loại, đánh giá các nguồn thu ngay từ đầu năm để có biện pháp thu thích hợp, chú trọng khai thác các nguồn thu mới. Tăng cường công tác quản lý thu, bảo đảm tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất;rà soát các dự án đã và đang thực hiện để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. Tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, để giành nguồn lực chi đầu tư phát triển.

5.Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ”Về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tháo gỡ vướng mắc để triển khai các dự án chuyển đổi số; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng số; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thực hiện thanh toán một số dịch vụ công thiết yếuqua hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức xã hội. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt việc tuyển chọn, luyện tập để duy trì thể thao thành tích cao trong nhóm dẫn đầu cả nước.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa miền núi và miền xuôi. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức. Tăng cường giáo dục đạo đức, truyền thống văn hóa, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, tạo môi trường, điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện. Huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở các cơ sở y tế. Nâng cao chất lượng y tế các tuyến; tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện. Có giải pháp về chế độ đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, biểu dương, khen thưởng để động viên tinh thần lực lượng ngành y yên tâm công tác. Tăng cường quản lý chuyên môn tại các cơ sở y tế ngoài công lập; kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khắc phục cơ bản tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp.Hoàn thành việc hỗ trợ đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh.

6.Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Tăng cường quản lý đất đai; hoàn thiện hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

Tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp và làng nghề, khu vực đầu nguồn các sông lớn; thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải tập trung.

Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt, nhất là các khu vực có nguy cơ cao; kịp thời ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm đúng tiến độ.

7.Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân sự, công an, biên phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án của tỉnh về bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới.

Lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng”; chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, can dự vào các hoạt động kinh tế; có phương án giảm thiểu tai nạn giao thông. Các ngành chức năng, các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc; giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở.

8.Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

- Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung đánh giá sát đúng, cụ thể những kết quả đã đạt được trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; dự báo tình hình trong thời gian tới; trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, báo chí, xuất bản của tỉnh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 934-KL/TU ngày 05/9/2022 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”. Trên cơ sở rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, chuẩn bịmột bước nguồn nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương.Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo kế hoạch để sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các địa phương, đơn vị có nhiều đơn thư, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyềnxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Các cơ quan khối nội chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đang trong quá trình giải quyết. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong phát hiện, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Chính quyền các cấp bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, của địa phương, đơn vị để tổ chức quản lý, điều hành, tập trung khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc để các hoạt động kinh tế - xã hội được diễn ra thông suốt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nếu việc tham mưu, đề xuất, xử lý công việc chậm, chất lượng kém, sai quy định.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức ở cơ sở, phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.

2.Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ban, sở, ngành cấp tỉnh cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

3.Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh gửi Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2022.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

-----------------------

[1] Còn chỉ tiêu Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa đánh giá.

[2] Thu ngân sách nhà nước; Thành lập mới doanh nghiệp; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội; Giảm tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu; Số đảng viên kết nạp mới.

[3]Gồm: (1) Huy động vốn đầu tư phát triển (ước đạt 95,8% KH); (2) Tổng giá trị xuất khẩu (ước đạt 96,8% KH). {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]